Giải hệ phương trình bằng cách đặt ẩn phụ là một trong những bài toán nâng cấp hơn của dạng giải hệ phương trình hàng đầu với phương thức cộng và cách thức thế.

Bạn đang xem: Phương pháp đặt ẩn phụ giải phương trình lớp 10


Khi giải hệ phương trình hàng đầu hai ẩn bằng cách đặt ẩn phụ, bọn họ phải để ẩn phụ trước rồi bắt đầu vận dụng cách thức cộng đại số hoặc phương pháp thế nhằm giải hệ.

I. Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp đặt ẩn phụ

* Phương pháp:

- bước 1: Đặt đk để hệ tất cả nghĩa

- bước 2: Đặt ẩn phụ và đk của ẩn phụ

- cách 3: Giải hệ theo các ẩn phụ sẽ đặt (sử dụng pp cụ hoặc pp cộng đại số)

- cách 4: quay trở về ẩn ban đầu để search nghiệm của hệ

* Ví dụ: Giải hệ phương trình sau bằng cách đặt ẩn phụ

a) 

*
b)
*

* Lời giải:

a) Điều kiện: x, y ≠ 0 (mẫu số không giống 0).

 Đặt: 

*
 ta tất cả hệ ban sơ trở thành:

 

*

- quay lại ẩn thuở đầu x cùng y ta có:

*

 ⇒ thỏa điều kiện, bắt buộc hệ bao gồm nghiệm duy nhất (1;1)

b) Điều kiện: x ≠ -1 và y ≠ 3 (mẫu số khác 0)

 Đặt: 

*
 ta bao gồm hệ ban đầu trở thành:

*

 Trở lại ẩn ban sơ x cùng y ta có: 

 

*
 

⇒ thỏa điều kiện, nên hệ có nghiệm độc nhất (-5/4;6)

II. Bài xích tập giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương thức đặt ẩn phụ

* bài bác tập 1: Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp đặt ẩn phụ

*
*

* bài xích tập 2: Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp đặt ẩn phụ

*
 

 

*

* bài tập 3: Bằng giải pháp đặt ẩn phụ giải hệ phương trình sau

*

*

* bài bác tập 4: Bằng biện pháp đặt ẩn phụ giải hệ phương trình sau

*
*

 

*


Như vậy, trong một trong những hệ với nhiều biểu thức hữu tỉ phức tạp, nhằm giải được hệ bọn họ phải sử dụng cách đặt ẩn phụ để mang về hệ phương trình số 1 hai ẩn nhằm giải bằng cách thức cộng đại số hay cách thức thế.

Xem thêm: Cổng Trường Mở Ra Là Văn Bản Cổng Trường Mở Ra Thuộc Thể Loại Gì

Các em cần làm nhiều bài tập phần này để có được khả năng nhận biết lúc nào cần đặt ẩn phụ (lưu ý đk của ẩn phụ ví như có) nhằm giải hệ. Chúc những em học tốt.