- Oxi tác dụng với khí hiđro tạo thành nước: 2H2 + O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ 2H2O

- Hiđro cháy trong khí clo (màu vàng lục) tạo thành khí không màu làm giấy quỳ tím ẩm chuyển đỏ

PTHH: H2 + Cl2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ 2HCl

3. Tác dụng với oxi

- Nhiều phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit
Bạn đang xem: Phi kim tác dụng với kim loại

4. Mức độ hoạt động của phi kim

- Mức độ hoạt động hóa học mạnh hay yếu của phi kim được xét căn cứ vào khả năng và mức độ phản ứng của ohi kim đó với kim loại và hiđro.


Sơ đồ tư duy: Tính chất của phi kim

*


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp glaskragujevca.net
Xem thêm: Đáp An Đề Minh Họa 2021 Môn Gdcd 2022, Đáp Án Đề Minh Họa 2021 Môn Gdcd

Cảm ơn bạn đã sử dụng glaskragujevca.net. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép glaskragujevca.net gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.