Các sự khác biệt chính giữa phản ứng bazơ axit và phản ứng kết tủa là Phản ứng bazơ axit bao gồm trung hòa axit từ bazơ hoặc ngược lại trong khi phản ứng kết tủa bao gồm sự hình thành kết tủa sau khi kết thúc phản ứng.

Bạn đang xem: Phản ứng giữa axit và bazo là phản ứng gì

Có nhiều loại phản ứng hóa học khác nhau như phản ứng kết hợp, phân hủy, phản ứng chuyển vị đơn và phản ứng dịch chuyển kép, phản ứng oxi hóa, oxi hóa khử, v.v ... Phản ứng kết tủa và bazơ axit là hai loại như vậy.

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự khác biệt chính2. Phản ứng bazơ axit là gì 3. Phản ứng kết tủa là gì4. So sánh bên cạnh - Phản ứng gốc axit và phản ứng kết tủa5. Tóm tắt

Phản ứng bazơ axit là gì?

Phản ứng bazơ axit là phản ứng hóa học trong đó axit phản ứng với bazơ hoặc ngược lại. Ở đây, một sự trung hòa xảy ra; axit trung hòa bazơ hoặc ngược lại; do đó, chúng ta có thể gọi nó là một phản ứng trung hòa là tốt. Hơn nữa, sản phẩm cuối cùng của các phản ứng này là muối được tạo thành từ các anion của axit và cation của bazơ cộng với các phân tử nước. Trong phản ứng này, phá vỡ liên kết và hình thành liên kết có thể xảy ra.

Hơn nữa, phản ứng bazơ axit có thể xảy ra theo hai cách: nếu phản ứng xảy ra giữa axit mạnh và bazơ mạnh thì đó thực chất là phản ứng định lượng. Điều đó có nghĩa là; phản ứng tiến hành cho đến khi axit và / hoặc bazơ được tiêu thụ hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu phản ứng xảy ra giữa một axit yếu và / hoặc một bazơ yếu, sẽ có trạng thái cân bằng. Nhưng, loại phản ứng này không định lượng vì axit yếu hoặc bazơ yếu là dung dịch đệm.

Ví dụ, phản ứng giữa HCl và NaOH là định lượng vì HCl là một axit mạnh và NaOH là một bazơ mạnh.

HCl(aq) + Na (OH)(aq) → H2O + NaCl(aq)

Nhưng, phản ứng giữa adenine và hydro phosphate không định lượng được vì hydro phosphate là một axit yếu. Khi đó trạng thái cân bằng như sau:

AH + HPO42− A- + H2PO−4

Phản ứng kết tủa là gì?

Phản ứng kết tủa là một loại phản ứng hóa học trong đó kết tủa hình thành ở cuối phản ứng. Ở đây, các chất phản ứng là hai muối hòa tan. Các muối này kết hợp với nhau để tạo ra một loại muối không hòa tan mà chúng ta gọi là kết tủa. Hơn nữa, kết tủa có thể tồn tại theo hai cách khác nhau: dưới dạng huyền phù hoặc khối rắn chìm xuống đáy thùng.

*

Nếu là huyền phù, chúng ta có thể tách nó ra khỏi hỗn hợp phản ứng thông qua quá trình ly tâm, khử màu hoặc lọc. Chất lỏng còn lại sau khi tách kết tủa được gọi là chất nổi.

Sự khác biệt giữa phản ứng gốc axit và phản ứng kết tủa?

Phản ứng axit và kết tủa axit là hai loại phản ứng hóa học. Sự khác biệt chính giữa phản ứng bazơ axit và phản ứng kết tủa là các phản ứng bazơ axit bao gồm trung hòa axit từ bazơ hoặc ngược lại trong khi phản ứng kết tủa bao gồm sự hình thành kết tủa sau khi kết thúc phản ứng. Quá trình phản ứng bazơ axit bao gồm sự kết hợp giữa anion và cation để tạo thành muối và nước, trong khi quá trình phản ứng kết tủa bao gồm sự tạo thành muối không hòa tan từ muối hòa tan.

*

Tóm tắt - Phản ứng bazơ axit và phản ứng kết tủa

Tóm lại, các phản ứng bazơ và kết tủa axit là hai loại phản ứng hóa học. Sự khác biệt chính giữa phản ứng bazơ và phản ứng kết tủa là các phản ứng bazơ axit bao gồm trung hòa axit từ bazơ hoặc ngược lại trong khi các phản ứng kết tủa bao gồm sự hình thành kết tủa sau khi kết thúc phản ứng.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 6 Unit 1 A Closer Look 2 (Phần 1, Tiếng Anh Lớp 6 Unit 1 A Closer Look 2 Trang 9

Tài liệu tham khảo:

1. Helmenstine, Anne Marie. Định nghĩa của phản ứng kết tủa. Th thinkCo, ngày 22 tháng 1 năm 2019, Có sẵn tại đây.