Câu vấn đáp được đúng đắn chứa thông tin đúng đắn và xứng đáng tin cậy, được xác thực hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên số 1 của bọn chúng tôi.

Bạn đang xem: Phản ứng đặc trưng của metan


*

Câu 1: A. Làm phản ứng thế.

Câu 2 : B. Chất khí, ko màu, ko mùi, nhẹ nhàng hơn không khí, tan ít trong nước

Câu 3 :A. Đẩy không gian ( ngửa bình)

Câu 4 : B. Nước vôi trong

Câu 5 :D. Gồm ánh sáng

Câu 6 :C. Metan dùng để sản xuất axit axetic, rượu etylic, poli (vinyl clorua),...

Câu 7 : D. 6,72 lít

Câu 8 : B. 75%; 25%

Câu 9 :C: 1:2

Câu 10 :C. 94,12% CH 4 và 5,88% H 2


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar


*

Đáp án:

Câu 1:Phản ứng hóa học đặc thù của metan là:

A. Làm phản ứng thế.

B. Phản ứng cùng

C. Bội nghịch ứng lão hóa – khử.

D. Làm phản ứng phân hủy.

Câu 2:Các tính chất vật lí cơ phiên bản của metan là:

A. Hóa học lỏng, không màu, tan nhiều trong nước

B. Hóa học khí, không màu, ko mùi, khối lượng nhẹ hơn không khí, tan không nhiều trong nước

C. Hóa học khí không màu, tan nhiều trong nước

D. Chất khí ko màu, ko mùi, nặng hơn không khí, tan ít trong nước

Câu 3:Trong chống thí nghiệm rất có thể thu khí CH 4 bởi cách:

A. Đẩy không khí ( ngửa bình)

B. Đẩy axit

C. Đẩy nước (úp bình)

D. Đẩy bazơ

Câu 4:Để chứng tỏ sản phẩm của bội phản ứng cháy giữa metan với oxi có tạo thành khí cacbonic hay không ta bỏ vào ống nghiệm hóa chất nào sau đây?

A. Nước cất B. Nước vôi trong C. Nước muối hạt D. Thuốc tím

Câu 5:Điều kiện để phản ứng giữa Metan cùng Clo xẩy ra là:

A. Gồm bột sắt làm xúc tác B. Có axit làm xúc tác C. Có nhiệt độ D. Tất cả ánh sáng

Câu 6:Ứng dụng nào tiếp sau đây không phải là của metan?

A. Sử dụng làm nhiên liệu.

B. Metan là vật liệu dùng pha chế hiđro theo sơ đồ: Metan + nước → cacbon đioxit + hiđro

C. Metan dùng làm sản xuất axit axetic, rượu etylic, poli (vinyl clorua),...

D. Metan còn được dùng để làm điều chế bột than và các chất khác.

Câu 7:Thể tích khí oxi đề nghị để đốt cháy không còn 3,36 lít khí metan là:

A. 22,4 lít B. 4,48 lít C. 3,36 lít D. 6,72 lít

Câu 8:Thành phần tỷ lệ về trọng lượng của nhân tố C cùng H vào hợp chất metan lần lượt là: A. 70%; 30%.

Xem thêm: Số Đối Là Gì Cho Ví Dụ - Lý Thuyết Phép Trừ Phân Số, 1

B. 75%; 25% C. 80%; 20%.D. 90%; 10%.

Câu 9:Để gồm hỗn đúng theo nổ vượt trội nhất giữa khí CH 4 với khí oxi cần phải trộn chúng theo phần trăm thể tích phù hợp là:

A: 2:3 B: 4:7 C: 1:2 D: 7:8

Câu 10:Đốt cháy hoàn toàn 3,4 gam tất cả hổn hợp CH 4 với H 2 thì chiếm được 11,2 lít hơi H 2 O (đktc). Thành phần xác suất theo cân nặng của mỗi khí trong lếu láo hợp ban đầu là: