Đối với học sinh khi mày mò về cỗ môn hóa học, một chất hay hòa hợp chất đa số được làm cho từ rất nhiều nguyên tố nào này mà chính fan học phải ghi nhận để xác định đúng mực được phân tử khối của chất đó. Cách tính phân tử khối không hề khó, bọn chúng là cân nặng của một phân tử được luật là đơn vị cacbon ( đvC ). Hãy dành riêng chút thời hạn theo dõi bài viết dưới trên đây để nắm rõ hơn về cách tính này. 

Khái niệm phân tử khối 

Phân tử khối được hiểu là cân nặng của một phân tử được tính bằng đơn vị cacbon (đvC). Chúng giúp cho những người học biết được sự nặng vơi một phương pháp tương đối của các phân tử bọn họ biết. Phân tử khối bởi tổng nguyên tử khối của những nguyên tử vào phân tử. 

*
*
*
Công thức tính phân tử khối

Các dạng bài bác tập cách tính phân tử khối tất cả lời giải

Dạng 1: search tên yếu tắc X, KHHH khi biết phân tử khối 

Một hòa hợp chất bao gồm 1 nguyên tử X links 2 nguyên tử Oxi cùng nặng rộng phân tử hiđro 22 lần.

Bạn đang xem: Phân tử khối là gì

a/ Tính phân tử khối hòa hợp chất.

b/ Tính NTK X , cho biết tên cùng KHHH

Hướng dẫn

Phân tử hidro (2H) => PTK = 2 . 1 = 2

Hợp hóa học nặng rộng phân tử hidro 22 lần => PTK của phù hợp chất: 2.22 = 44

1 nguyên tử X links 2 nguyên tử O => hợp hóa học (1X; 2O) => PTK = X + 2.16 = X + 32

=> X + 32 = 2 . 22 = 44

=> X = 44 – 32 = 12

Vậy X là yếu tắc cacbon, KHHH là C.

Dạng 2: xác minh tên nguyên tố hóa học phụ thuộc vào nguyên từ khối 

Biết thành phần X gồm nguyên tử khối bởi 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. Xác định tên cùng KHHH của yếu tố X.

Hướng dẫn:

Diễn đạt X bao gồm nguyên tử khối bằng 3,5 lần NTK của oxi là: X = 3,5.O

NTK của O đã biết → tìm được NTK của X → dò bảng xác định được tên yếu tố X → KHHH

Giải:X = 3,5 . O = 3,5 . 16 = 56=> X là thành phần sắt, KHHH Fe.

Một số dạng bài tập phương pháp tính phân tử khối vận dụng khác 

Câu 1: Phân tử khối của Cl2 là:

A. 35,5 đvC.

B. 36,5 đvC.

C. 71 đvC.

D. 73 đvC.

Lời giải

Nguyên tử khối của Cl bằng 35,5

=> Phân tử khối của Cl2 = 35,5 . 2 = 71 (đvC)

Đáp án nên chọn là: C

Câu 2: Phân tử khối của H2SO4 là:

A. 9 đvC.

B. 50 đvC.

C. 96 đvC.

D. 98 đvC.

Lời giải

Phân tử khối của H2SO4 là: MH2SO4 = 2×1 + 32 + 4×16 = 98 đvC.

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 3: Phân tử H2SO4 có khối lượng là

A. 49 gam

B. 98 gam

C. 49 đvC

D. 98 đvC

Lời giải

Nguyên tử khối của H là 1, S là 32, O là 16

Phân tử khối của H2SO4 là 2.1 + 32 + 4.16 = 98 đvC

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 4: Phân tử khối của HCl là

A. 35,5 đvC.

B. 36,5 đvC.

C. 71 đvC.

D. 73 đvC.

Lời giải

Nguyên tử khối của H bởi 1; nguyên tử khối của Cl bằng 35,5

=> Phân tử khối của HCl = 1 + 35,5 = 36,5 đvC

Đáp án phải chọn là: B

Câu 5: Phân tử khối của hợp hóa học Fe(OH)3 bằng

A. 107 đvC.

B. 107 gam.

C. 73 đvC.

D. 73 gam.

Lời giải

Phân tử khối của Fe(OH)3 bằng 56 + (16+1).3 = 107 đvC ( hoặc g/mol)

Đáp án nên chọn là: A

Câu 6: Phân tử khối của hợp chất N2O5 là:

A. 30 đvC

B. 44 đvC

C. 108 đvC

D. 94 đvC

Lời giải

PTK của N2O5 bằng 14.2 + 16.5 = 108 đvC

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Câu 7: Phân tử khối của CH4, Mg(OH)2, KCl theo lần lượt là

A. 16 đvC, 74,5 đvC, 58 đvC

B. 74,5 đvC, 58 đvC, 16 đvC

C. 17 đvC, 58 đvC, 74,5 đvC

D. 16 đvC, 58 đvC, 74,5 đvC

Lời giải

Phân tử khối của CH4 bằng khối lượng của 1 nguyên tử C + 4 lần cân nặng nguyên tử H = 12 + 4 = 16 (đvC)

Phân tử khối của Mg(OH)2 = 24 + (16 + 1).2 = 58 (đvC)

Phân tử khối của KCl = 39 + 35,5 = 74,5 (đvC)

Đáp án phải chọn là: D

Câu 8: Phân tử khối của CaCO3 là:

A. 100.

B. 166.

C. 1606.

D. 222.

Lời giải

Phân tử khối của CaCO3 = 40 + 12 + 16.3 = 100 (đvC)

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9: Viết CTHH cùng tính phân tử khối của vừa lòng chất có một nguyên tử Na, 1 nguyên tử N cùng 3 nguyên tử oxi trong phân tử

A. NaNO3, phân tử khối là 85

B. NaNO3, phân tử khối là 86

C. NaN3O, phân tử khối là 100

D. Không tất cả hợp hóa học thỏa mãn

Lời giải

Phân tử có 1 nguyên tử Na, 1 nguyên tử N và 3 nguyên tử O gồm công thức chất hóa học là: NaNO3

Phân tử khối của NaNO3 = 23 + 14 + 16.3 = 85 (đvC)

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 10: Chất có PTK đều nhau là (biết O = 16, N = 14, S = 32, C = 12)

A. O3 và N2

B. CO với N2

C. SO2 và O2

D. NO2 và SO2

Lời giải

PTK của các chất:

O3: 16.3 = 48; N2: 14.2 = 28; CO: 12 + 16 = 28;

SO2: 32 + 16.2 = 64; O2: 16.2 = 32; NO2: 14 + 16.2 = 46

Đáp án buộc phải chọn là: B

Câu 11: Chọn câu trả lời sai

A. CTHH của đơn chất chỉ bao gồm kí hiệu hóa học của 1 nguyên tố

B. Lưu huỳnh gồm công thức hóa học là S

C. Phân tử khối của CaCO3 là 100 đvC

D. Tất cả đáp án đầy đủ sai

Lời giải

Đáp án không đúng là: CTHH của solo chất chỉ bao gồm kí hiệu hóa học của một nguyên tố. Vì 1-1 chất khí còn có thêm chỉ số sinh sống chân, như O2, Cl2

Đáp án đề nghị chọn là: A

Câu 12: Từ bí quyết hóa học tập của CuSO4 có thể suy ra được đầy đủ gì?

A. CuSO4 vì 3 nhân tố Cu, O, S tạo nên.

B. Có 4 nguyên tử oxi trong phân tử.

C. Phân tử khối là 160 đvC.

Xem thêm: Kế Hoạch Xây Dựng Phong Cách Tác Phong Công Tác Của Người Đứng Đầu Của Cán Bộ Đảng Viên

D. Tất cả đáp án.

Lời giải

Từ phương pháp hóa học của CuSO4 có thể suy ra được:

CuSO4 do 3 nhân tố Cu, O, S tạo nên => A đúng

Có 4 nguyên tử oxi trog phân tử => B đúng

Phân tử khối = 64 + 32 + 16.4 = 160 (đvC) => C đúng

=>Đáp án bắt buộc chọn là: D

Câu 13: Khối lượng tính bởi đvC của 4 phân tử đồng (II) clorua CuCl2 là:

A. 540

B. 542

C. 544

D. 548

Lời giải

PTK của CuCl2 là: 64 + 35,5.2 = 135 đvC

=> PTK của 4 phân tử CuCl2 là: 4.135 = 540 đvC

Đáp án nên chọn là: A

Hi vọng với cách tính phân tử khối sau để giúp bạn thâu tóm kiến thức xuất sắc hơn. Quan sát và theo dõi Bamboo School nhằm học thêm nhiều kiến thức và kỹ năng mới nhé!