Ở những bài trước các em đã biết gồm chất năng lượng điện li dũng mạnh và có chất điện li hết sức yếu với để reviews được nút độ điện li ra ion của hóa học điện li trong dung dịch fan ta cần sử dụng khái niệm độ điện li.

Bạn đang xem: Phân li là gì


Vậy độ điện li là gì? hằng số phân li là gì những tính ra sao? hằng số phân li thuộc vào nhân tố nào?chúng ta sẽ biết qua bài viết dưới đây.

I. Độ năng lượng điện li

Bạn vẫn xem: Độ điện li là gì? Hằng số phân li là gì? phụ thuộc vào vào yếu tố nào? – Hóa lớp 11


– Độ năng lượng điện li α (anpha) của chất điện li là tỉ số giữa số phân tủ phân li ra ion (n) và tổng số phân tử phối hợp (n0).

 

*

* Ví dụ: Độ năng lượng điện li của CH3COOH trong hỗn hợp nồng độ 0,043M là 0,02 xuất xắc 2%, nghĩa là: trong dung chất dịch này cứ 100 phân tử CH3COOH hòa tan bao gồm 2 (=n) phân tử phân tử phân li ra ion, còn sót lại 98 (=n0) phân tử ko phân li ra ion, vậy:

*

Như vậy, theo khái niệm về độ năng lượng điện li thì hóa học điện li mạnh mẽ có α = 1, hóa học điện li yêu gồm 0 * Ví dụ: Ở 250C, độ năng lượng điện li của CH3COOH trong hỗn hợp nồng độ 0,1M là 1,3%, trong hỗn hợp 0,01M là 4,1%.

II. Hằng số phân li

– Sự phân li của chất điện li yếu trong hỗn hợp là quy trình thuận nghịch.

– Khi tốc độ phân li (chiều thuận) cùng tốc độ phối kết hợp các ion sinh sản lại phân tử (chiều nghịch) bởi nhau → cân bằng của quá trình điện li được kết lập.

– hệt như mọi thăng bằng hóa học khác, thăng bằng điện li cũng có hằng số cân bằng.

* Ví dụ: CH3COOH là axit yếu, trong hỗn hợp có cân đối sau:

 CH3COOH  CH3COO– + H+

– Ở trạng thái cân bằng nồng độ CH3COOH với nồng độ của các ion CH3COO–, H+ không biến đổi đổi, nên ta có:

 .}=K_a" />

Ở đây, , là nồng độ mol của CH3COOH, CH3COO–, H+ nghỉ ngơi trạng thái cân nặng bằng.

– Hằng số cân bằng K sinh hoạt đây chính là hằng số phân li.

– giá trị của hằng số phân li Ka chỉ phụ thuộc vào bản chất axit cùng nhiệt độ.

– quý hiếm của hằng số phân li Ka của axit càng nhỏ, lực axit của chính nó càng yếu. 

* Ví dụ: Ở 250C, Ka của CH3COOH là 1,75.10-5 cùng của HClO là 5,9.10-8.

 → Lực axit của HClO yếu rộng so cùng với lực axit của CH3COOH, nghĩa là trường hợp hai axit này còn có cùng nồng độ mol sinh hoạt cùng ánh nắng mặt trời thì nồng độ mol H+ trong dung dịch HClO nhỏ hơn.

– Bazơ yếu cũng có thể có hằng số phân li bazơ Kb

– quý giá hằng số phân li bazơ Kb cũng chỉ phụ thuộc vào bản chất bazơ và nhiệt độ.

⇒ Độ điện li dựa vào vào: sức nóng độ, thực chất của hóa học điện li (thể hiện qua hằng số năng lượng điện li, phân li K) cùng nồng độ của hóa học điện li.

III. áp dụng biết hằng số năng lượng điện li tính pH của axit, bazơ

* bài bác tập 1: Tính pH của hỗn hợp CH3COOH 0,1M biết hằng số điện li của nó là pKa = 4,75.

(Lưu ý: pKa = -lgKa và pKb = -lgKb)

* Lời giải:

– Ta có, phương trình phân li (t0 thời điển ban đầu, tcb thời gian khi PT đijện li đạt trạng thái cân bằng):

CH3COOH  CH3COO– + H+

t0: 0,1 0 0

pli: x x x

tcb: 0,1 – x x x

Mà pKa = -lgKa = 4,75 ⇒ Ka = 10-4,75

Từ biểu thức tính Ka ta có:

 } Leftrightarrow 10^-4,75=fracx.x0,1-x" />

⇒ x2 = 10-4,75.0,1 – 10-4,75.x

⇒ x = 1,325.10-3 (nhận) hoặc x = -1,34.10-3(loại).

Vậy pH = -lg(1,325.10-3) = 2,87.

* Bài tập 2: Tính pH của hỗn hợp NH4OH 1M biết hằng số năng lượng điện li của nó là Kb = 1,75.10-5.

* Lời giải:

– Ta có, phương trình phân li (t0 thời điển ban đầu, tcb thời điểm lúc PT đijện li đạt trạng thái cân bằng):

NH4OH 

*
 NH4+ + OH–

t0: 1 0 0

pli: x x x

tcb: 1 – x x x

Từ biểu thức tính Kb ta có:

 } Leftrightarrow 1,76.10^-5=fracx.x1-x" />

⇒ x2 = 1,76.10-5 – 1,76.10-5x

⇒ x = 4,1864.10-3 (nhận)

hoặc x = 4,2.10-3 (loại)

Vậy pOH = -lg(4,1864.10-3) = 2,378

⇒ pH = 14 – 2,378 = 11,62.

(lưu ý: pOH + pH = 14).

Xem thêm: Giải Hoá 9 Bài 11: Phân Bón Hóa Học Lớp 9 Bài 11: Phân Bón Hóa Học

Như vậy với bài viết này các em đã hoàn toàn có thể hiểu được Độ điện li là gì? Hằng số phân li là gì? phụ thuộc vào vào nguyên tố nào? Chúc những em học tập tốt, các góp ý với thắc mắc những em hãy vướng lại nhận xét ngơi nghỉ dưới nội dung bài viết để trung học phổ thông Sóc Trăngghi dấn và hỗ trợ nhé.