tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Thế nào là phân bón đơn, phân bón kép ? Nguyên tố như thế nào là nguyên tố bồi bổ cơ phiên bản trong phân bón chất hóa học ?


*

Phân bón 1-1 là phân bón chỉ chứa một trong các 3 nguyên tố dinh dưỡng chính là đạm (N), lạm (P), kali (K).

Bạn đang xem: Phân bón kép là

– Phân bón kép là phân bón chứa 2 giỏi cả 3 nguyên tố dinh dưỡng là đạm (N), lân (P) và kali (K).


Tham khảo :

 

1. Phân bón đơn

Phân bón 1-1 là phân bón chỉ chứa một trong 3 thành phần dinh dưỡng đó là đạm (N), lấn (P), kali (K).

a) Phân đạm

Một số loại loại phân đạm hay sử dụng trong nông nghiệp:

Phân urê (NH2)2CO: đựng 46% N, tung trong nước.Phân amoni nitrat NH4NO3: cất 35% N, rã trong nước.Phân amoni sunfat (NH4)2SO4: cất 21% N, tung trong nước.

Phân đạm Cà Mau

 
*

phan-dam

b) Phân lân

Một số một số loại loại phân lân thường được sử dụng trong nông ngiệp:

– Photphat từ nhiên: là phân lân không qua chế đổi khác học. Photphat tự nhiên có thành phần chính là Ca3(PO4)2, không tan trong nước, tan chậm trong khu đất chua.

– Supephotphat: là phân lân đã qua chế đổi khác học. Supephotphat bao gồm thành phần đó là Ca(H2PO4)2, tung trong nước.

Phân lạm Supephotphat

*

phan-lan

c) Phân kali

Một số một số loại loại phân kali thường dùng trong nông ngiệp:

Phân KClPhân K2SO4

Hai các loại phân kali này đều rất dễ chảy trong nước.

Phân kali

*

phan-kali

2. Phân bón kép

– Phân bón kép là phân bón đựng 2 xuất xắc cả 3 nguyên tố dinh dưỡng là đạm (N), lân (P) và kali (K).

– Phân bón kép được tạo thành bằng cách:

Trộn những phân 1-1 theo một tỉ lệ ưng ý hợp tương xứng với từng loại cây trồng.

Ví dụ: phân NPK gồm: NH4NO3, (NH4)2HPO4 và KCl.

Xem thêm: Cơ Sở Khách Quan Và Chủ Quan Hình Thành Tư Tưởng Hồ Chí Minh Trong

Tổng vừa lòng bằng phương pháp hóa học.