Top 40 Đề thi Toán lớp 4 học tập kì 2 tất cả đáp án

Với đứng đầu 40 Đề thi Toán lớp 4 học tập kì 2 có đáp án được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Toán 4 của các trường trên toàn nước sẽ giúp học viên có chiến lược ôn luyện từ bỏ đó lấy điểm cao trong các bài thi Toán lớp 4.

Bạn đang xem: On tập toán lớp 4 cuối năm có đáp an

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và Đào chế tác .....

Đề khảo sát unique Học kì 2 (cơ bản)

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số

*
bởi phân số nào dưới đây?

*
*

Câu 2: Chọn lời giải đúng

A. 3 tấn 25 kilogam = 325 kg

B. 5 km2 17 mét vuông = 5 000 017 m2

C. 2 phút 10 giây = 260 giây

D. 5 00 mm = 5 m

Câu 3: Đoạn AB trên phiên bản đồ vẽ theo tỉ trọng 1: 1 000 lâu năm 12 cm. Độ nhiều năm thật của đoạn AB là:

A. 120 cmB. 1 200 cmC. 12 000 cmD. 12 cm

Câu 4: trong những số 6 390 ; 3 929 ; 5 382 ; 7 650 số không chia hết đến 9 là

A. 6390B. 3929C. 5382D. 7650

Câu 5: gồm 5 viên bi blue color và 8 viên bi màu đỏ. Vậy phân số chỉ số bi màu xanh da trời so với tổng số viên bi là:

*
*

Câu 6: Một hình thoi bao gồm độ dài đường chéo thứ tốt nhất là 9 dm. Độ nhiều năm đường chéo cánh thứ hai bởi độ nhiều năm đường chéo thứ nhất. Tính diện tích s hình thoi đó?

A. 18 dm2 B. 36 dm2 C. 27 dm2 D. 54dm2

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) : tìm x/y biết:

*

Câu 2 (3 điểm): Một đám ruộng hình chữ nhật gồm chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 40 m.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) fan ta trồng lúa bên trên thửa ruộng đó, cứ 1 mét vuông thu được 3 kilogam thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Câu 3 (2 điểm): Trung bình cộng của nhị số là 50. Số phệ gấp 3 lần số bé. Tìm kiếm số bé

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B C B C C

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

*
*

Câu 2 (3 điểm): Ta gồm sơ thứ

*

Hiệu số phần cân nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Chiều rộng thửa ruộng là:

40 : 2 x 1 = trăng tròn (m)

Chiều nhiều năm thửa ruộng là:

40 + đôi mươi = 60 (m)

a) diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

60 x trăng tròn = 1 200 (m2)

b) Số ki-lô-gam thóc thu được:

1 200 x 3 = 3 600 (kg thóc)

Đổi: 3 600 kg = 36 tạ

Đáp số: 36 tạ thóc.

Câu 3 (2 điểm): Tổng nhị số là: 50 x 2 = 100

Ta có sơ đồ:

*

Tổng số phần cân nhau là:

1 + 3 = 4

Số bé bỏng là:

100 : 4 x 1 = 25

Đáp số: 25

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

*

b)Số “Bảy triệu hai trăm ba mươi ngàn tám trăm linh năm” viết là:

A. 7230805B. 7238005C. 723805D. 7230085

c) Số thích hợp điền vào địa điểm chấm nhằm 11dm2 6cm2 = …cm2 là:

A. 116B. 1106C. 1160D. 1610

d)Năm 1503 thuộc chũm kỉ :

A. XVB. XVIC. XIVD. XVII

Bài 2. Tính:

*

Bài 3. Điền số phù hợp vào ô trống:

*

Bài 4. bây giờ tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con.Tìm tuổi của từng người, biết hiện thời tổng số tuổi của hai bà bầu con là 40.

Bài 5. Một hình thoi tất cả đô dài đường chéo ngắn là 18cm. Độ lâu năm đường chéo cánh dài bởi 5/3 độ nhiều năm đường chéo cánh ngắn.Tính diện tích s hình thoi đó.

Bài 6.

*

Đáp án và lí giải giải

Bài 1:

a)Cb) A c)Bd) B

Bài 2.

*

Bài 3.

*

Bài 4.

Ta bao gồm sơ đồ tuổi nhỏ là:

*

Tổng số phần đều nhau là: 4 + 1 = 5 (phần)

Số tuổi của chị em là: 40 : 5 x 4 = 32 ( tuổi)

Số tuổi của nhỏ là : 40 – 32 = 18 (tuổi)

Đáp số: bé 8 tuổi; bà bầu 32 tuổi

Bài 5.

Độ lâu năm đường chéo dài là: 18 : 5/3 = 30 (cm)

Diện tích hình thoi là: 30 x 18 : 2 = 270 (cm2)

Đáp số: 270 cm2

Bài 6.

*

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2 (nâng cao)

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: bao gồm 3 viên bi blue color và 7 viên bi red color vậy phân số chỉ số viên bi blue color so với tổng số viên bi là:

*
*

Câu 2: Một hình thoi có độ dài các đường chéo cánh là 60dm cùng 4m. Diện tích hình thoi là:

A. 120 dm2 B. 240 mét vuông C. 12m2 D. 24dm2Câu 3: những phân số

*
được xếp theo vật dụng tự từ nhỏ xíu đến phệ là:

*
*

Câu 4: phiên bản đồ sảnh vận động tp Đông Hà vẽ theo tỉ lệ thành phần 1: 100 000. Hỏi độ nhiều năm 1cm trên phiên bản đồ này ứng với độ dài thật là từng nào ki-lô-mét?

A. 1km B. 100km C. 300km D. 300dm

Câu 5: Điền số phù hợp vào nơi chấm:

8m2 9dm2 = ………..cm2

A.80900 B. 890000 C.8900 D. 800900

Câu 6: giá trị của biểu thức là:

*
*
*

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): kiếm tìm x:

a) 1200 : 24 - ( 17 - x) = 36

b) 9 x ( x + 5 ) = 729

Câu 2 (3 điểm ): gồm hai rổ cam, nếu cung ứng rổ trước tiên 4 trái thì kế tiếp số cam ở nhị rổ bằng nhau, nếu như thêm 24 trái cam vào rổ trước tiên thì tiếp nối số cam sống rổ thứ nhất gấp 3 lần số cam ngơi nghỉ rổ trang bị hai. Hỏi lúc đầu mỗi rổ tất cả bao nhiêu quả cam?

Câu 3 (2 điểm): Tìm tất cả các số gồm 3 chữ số thế nào cho nếu đem mỗi số cùng với 543 thì được số tất cả 3 chữ số như là nhau?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A A C A A B

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

a.1200: 24 - ( 17 - x) = 36

50 - ( 17- x) = 36

17 - x = 50 - 36

17 - x = 14

x = 17 - 14

x = 3

b. 9 × ( x + 5) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 - 5

x = 76

Câu 2 (3 điểm):

Nếu thêm 4 trái cam vào rổ thứ nhất thì 2 rổ bằng nhau.

Suy ra rổ sản phẩm hai nhiều hơn rổ đầu tiên 4 quả.

Nếu thêm 24 trái vào rổ đầu tiên thì số cam rổ thứ nhất gấp 3 lần số cam rổ vật dụng hai.

Ta tất cả sơ đồ:

Nhìn vào sơ trang bị ta thấy:

Số cam ngơi nghỉ rổ trước tiên là:

20 : 2 - 4 = 6 ( quả)

Số cam rổ thứ hai là:

6 + 4 = 10 ( quả)

Đáp số: 6 trái ,10 quả

*

Câu 3 (2 điểm) :

Các số gồm 3 chữ số như thể nhau là:

111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999.

Các số: 111; 222; 333; 444; 555 bị nockout

Vì số: 555 - 543 thời hạn làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: trong các phân số sau :

*

a) Phân số nào là phân số tối giản ?

*

b) Phân số nào nhỏ hơn các phân số còn lại?

*

Câu 2: Số vừa phân tách hết mang đến 2, vừa phân tách hết mang đến 5 bao gồm tận thuộc là:

A. 0 B. 1 C. 2D.5

Câu 3: trong số số 32743; 41561; 54567, 12346 số chia hết mang lại 3 là:

A. 32743 B. 41561 C. 54567D.12346

Câu 4: Một hình chữ nhật có diện tích s

*
, chiều lâu năm
*
m. Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

*
*

Câu 5: cực hiếm của biểu thức

*
là:

*
*

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

*

Câu 2 (3 điểm): Lớp 4A gồm 45 em, cuối năm học được xếp 3 loại:

*
số em của lớp đạt một số loại Giỏi,
*
số em của lớp đạt loại Khá, còn sót lại là nhiều loại trung bình. Hỏi lớp có bao nhiêu em xếp các loại trung bình?

Câu 3 2 điểm): Tính

*

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D D A C B A

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1:

*
*

Câu 2 :

Phân số chỉ số em xếp loại xuất sắc và hơi là

*

Phân số chỉ số em xếp một số loại trung bình là

*

Số em xếp nhiều loại trung bình là

*

Đáp số: 12 em

Câu 3:

*
*

*

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học tập kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Bài 1. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống :

*

Bài 2. Tính :

*

Bài 3. Khoanh vào chữ số để trước câu vấn đáp đúng :

*

Bài 4. mang đến hình bình hành tất cả chu vi bằng nhau (cùng bởi 12 cm) một hình có số đo một cạnh là 3 cm, một hình bao gồm số đo một cạnh là 4 cm. Em hãy vẽ cùng ghi tên hình thoi vào một trong hai hình đó.

Bài 5. một lớp kính hình chữ nhật tất cả chu vi là 3 m, chiều rộng 3 dm. Tính diện tích s tấm kính đó ra dm vuông ?

Bài 6. Thửa ruộng nhà ông Hùng rộng lớn 1500m2. Buổi sáng sớm ông Hùng cày được 2/5 diện tích s thửa ruộng. Chiều tối ông Hùng cày tiếp và còn sót lại 1/10 diện tích thửa ruộng. Hỏi giờ chiều ông Hùng cày được bao nhiêu m2 thửa ruộng đó ?

Đáp án và lí giải giải

Bài 1:

a) Sb) S c) Đ d) S

Bài 2.

*

Bài 3.

a) B b) C c) Bd) C

Bài 4.

*

Bài 5.

Đổi : 3 m = 30 dm

Nửa chu vi tấm kính đó là : 30 : 2 = 15 (dm)

Chiều lâu năm tấm kính chính là : ( 15 + 3 ) : 2 = 9 (dm)

Chiều rộng lớn tấm kính chính là : 9 – 3 = 6 (dm)

Diện tích tấm kính chính là : 9 x 6 = 54 (dm2)

Đáp số : 54 dm2

Bài 6.

Xem thêm: Trọn Bộ Bài Tập Trắc Nghiệm Thì Quá Khứ Đơn Và Quá Khứ Tiếp Diễn Có Đáp Án )

Số m2 buổi sáng ông Hùng cày được là : 1500 x 2/5 = 600 (m2)

Số mét vuông còn lại không cày là : 1500 x 1/10 = 150 9m2)

Số mét vuông buổi chiều ông Hùng cày được là : 1500 – (600 + 150 ) = 750 (m2)

Đáp số : 750 m2

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2 (nâng cao)

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Hình bình hành gồm độ dài đáy là 4dm, độ cao là 34dm. Hỏi diện tích hình bình hành là bao nhiêu?

A.126dm2 B. 136dm2 C. 146dm2 D. 156dm2

Câu 2: Số tương thích để điền vào khu vực chấm của 32dm2 49dm2 =….dm2

A.49 dm2B. 71 dm2C. 81dm2 D. 3249dm2

Câu 3: trong các phân số tiếp sau đây phân số bởi

*
là:

*
*

Câu 4: Quy đồng mẫu mã số những phân số

*
ta được những phân số là:

*
*

Câu 5: Phân số điền vào chỗ chấm của

*
là:

*
*

Câu 6: tìm kiếm m với n làm thế nào cho

*
, m với n theo lần lượt là:

A.2,3B. 3,2C. 2,2D. 3,3

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): kiếm tìm x và u:

*

Câu 2 (2 điểm): ko quy đồng, hãy đối chiếu hai phân số

*

Câu 3 (3 điểm): Lần trước tiên bà An bán được

*
bao đường. Lần máy hai bán được bằng
*
lần trang bị nhất. Sau nhị lần phân phối bao đường còn lại 12kg. Hỏi lúc đầu bao đường có bao nhiêu kg ?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B D B B D A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):