Nếu (left| u_n ight| le v_n) và (lim v_n = 0) thì (lim u_n = 0)

II. GIỚI HẠN HÀM SỐ

1. Giới hạn đặc biệt

Giới hạn của tổng, hiệu, tích, thương các hàm số cũng tương tự với giới hạn dãy số.

Bạn đang xem: Ôn tập giới hạn

2. Số lượng giới hạn một bên

III. HÀM SỐ LIÊN TỤC


1. Hàm số liên tục

- tại một điểm (x_0) ( Leftrightarrow mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight) = fleft( x_0 ight)).

- vào một khoảng: thường xuyên tại những điểm trong khoảng.

Xem thêm: Rau Ngót Kỵ Với Thực Phẩm Nào, Hoa Và Quả Rau Ngót Ăn Được Không

- Trong một quãng (left< a;b ight>): liên tiếp trên khoảng (left( a;b ight)) và (mathop lim limits_x o a^ + fleft( x ight) = fleft( a ight),mathop lim limits_x o b^ - fleft( x ight) = fleft( b ight)).

2. Tính chất có nghiệm của phương trình

- nếu như (y = fleft( x ight)) tiếp tục trên (left< a;b ight>) và (fleft( a ight).fleft( b ight)
Mục lục - Toán 11
CHƯƠNG 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
bài bác 1: những hàm số lượng giác
bài bác 2: Phương trình lượng giác cơ bản
bài bác 3: một số trong những phương trình lượng giác thường gặp
bài bác 4: Ôn tập chương 1
CHƯƠNG 2: TỔ HỢP XÁC SUẤT
bài xích 1: hai quy tắc đếm cơ bản
bài 2: thiến - Chỉnh vừa lòng - tổ hợp - vấn đề đếm
bài xích 3: thiến - Chỉnh đúng theo - tổng hợp - Giải phương trình
bài 4: Nhị thức Niu - tơn
bài 5: trở nên cố và xác suất của đổi mới cố
bài xích 6: những quy tắc tính xác suất
bài xích 7: Biến tự nhiên rời rộc rạc
bài 8: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG. CẤP SỐ NHÂN
bài xích 1: phương pháp quy hấp thụ toán học tập
bài 2: hàng số
bài bác 3: cấp cho số cùng
bài 4: cấp số nhân
bài xích 5: Ôn tập chương 3
CHƯƠNG 4: GIỚI HẠN
bài xích 1: giới hạn của dãy số
bài xích 2: Một số cách thức tính giới hạn dãy số
bài 3: giới hạn của hàm số
bài xích 4: các dạng vô định
bài xích 5: Hàm số thường xuyên
bài 6: Ôn tập chương số lượng giới hạn
CHƯƠNG 5: ĐẠO HÀM
bài bác 1: định nghĩa đạo hàm
bài xích 2: các quy tắc tính đạo hàm
bài bác 3: Vi phân cùng đạo hàm cấp cao
bài 4: phương thức viết phương trình tiếp con đường của đồ thị hàm số
CHƯƠNG 6: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG vào MẶT PHẲNG
bài 1: mở đầu về phép biến hóa hình
bài xích 2: Phép tịnh tiến
bài xích 3: Phép đối xứng trục
bài bác 4: Phép đối xứng trọng điểm
bài 5: Phép cù
bài xích 6: Phép vị trường đoản cú
bài bác 7: Phép đồng dạng
bài xích 8: Ôn tập chương phép đổi thay hình
CHƯƠNG 7: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG trong KHÔNG GIAN. Quan HỆ song SONG
bài xích 1: Đại cương về đường thẳng cùng mặt phẳng
bài 2: hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song
bài bác 3: phương thức giải các bài toán tra cứu giao điểm của mặt đường thẳng cùng mặt phẳng
bài bác 4: Đường thẳng song song với mặt phẳng
bài bác 5: phương thức xác định tiết diện của hình chóp
bài xích 6: nhì mặt phẳng tuy vậy song
bài 7: Hình lăng trụ, hình hộp, hình chóp cụt
bài xích 8: Phép chiếu song song
bài bác 9: Ôn tập chương 7
CHƯƠNG 8: VEC TƠ trong KHÔNG GIAN. Quan HỆ VUÔNG GÓC vào KHÔNG GIAN
bài 1: Véc tơ trong không khí
bài 2: hai tuyến phố thẳng vuông góc
bài xích 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
bài 4: phương pháp giải những bài toán đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
bài bác 5: Góc giữa đường thẳng với mặt phẳng
bài xích 6: thiết diện và những bài toán tương quan
bài xích 7: nhì mặt phẳng vuông góc
bài xích 8: Góc thân hai khía cạnh phẳng
bài 9: khoảng cách từ một điểm đến lựa chọn một đường thẳng
bài xích 10: khoảng cách từ một điểm đến lựa chọn một phương diện phẳng
bài bác 11: khoảng cách giữa đường thẳng, mặt phẳng song song
bài 12: khoảng cách giữa hai tuyến phố thẳng chéo nhau

*

*

học toán trực tuyến, kiếm tìm kiếm tài liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.