Một quần thể ngẫu phối có thành phần dạng hình gen là 0,4 Aa : 0,6 aa. Theo lí thuyết, tần số alen A của quần thể này là


Cà độc dược bao gồm bộ NST lưỡng bội 2n = 24. Ở 1 thể bỗng biến, mỗi tế bào đều phải sở hữu 24 NST. Thể bỗng dưng biến này sẽ không thể nằm trong dạng bỗng nhiên biến nào sau đây?


Ở một loại thú, bộ NST lưỡng bội 2n = 12. Trên mỗi cặp NST thường, xét 1 gen tất cả 4 alen; trên vùng không tương đồng của NST X, xét 1 gen tất cả 5 alen. Biết rằng không có đột biến. Theo lí thuyết, số nhiều loại giao tử về tối đa về các gen sẽ xét của loại này là


Trong trường thích hợp mỗi cặp tính trạng vì một cặp gen quy định, alen trội là trội không trả toàn. Thực hiện phép lai P: AaBbDd ×AaBBDD, thu được F1. Theo lí thuyết, thành viên có đẳng cấp hình trội về cả 3 tính trạng làm việc F1 chỉ chiếm tỉ lệ


Ở người, alen A nằm tại nhiễm dung nhan thể X khí cụ máu đông bình thường là trội trọn vẹn so với alen a quy định căn bệnh máu cực nhọc đông. Biết không xẩy ra đột biến. Theo lí thuyết, con trai của cặp phụ huynh nào dưới đây luôn bệnh tật máu cạnh tranh đông?


Từ 1 phôi cừu gồm kiểu ren AaBb, bằng cách thức cấy truyền phôi hoàn toàn có thể tạo ra những cừu con gồm kiểu gen


Phả hệ dưới đây mô tả bệnh dịch M và căn bệnh N dt phân li độc lập, mỗi dịch do 1 trong những 2 alen của 1 gen quy định.

Bạn đang xem: Ở rừng nhiệt đới tam đảo, thì loài đặc trưng là

*

Cho biết toàn bộ những bạn trong phả hệ số đông thuộc 1 quần thể đang cân bằng di truyền, trong các số ấy khi chỉ xét về dịch M thì tất cả 16% số tín đồ bị bệnh; lúc chỉ xét về căn bệnh N thì bao gồm 1% số fan bị bệnh.

Biết rằng không xẩy ra đột biến. Theo lí thuyết, xác suất sinh đàn bà đầu lòng chỉ bị 1 bệnh của cặp 13 – 14 là


Trong một thí nghiệm, người ta xác định được ít nước thoát ra với lượng nước hút vào của từng cây trong thuộc một 1-1 vị thời hạn như sau:

Cây

M

N

P

Q

Lượng nước hút vào

25g

31g

32g

36g

Lượng nước thoát ra

27g

29g

34g

33g

Theo lí thuyết, cây nào không bị héo?


một quần thể thực vật, DD công cụ hoa đỏ; Dd luật pháp hoa vàng; dd cách thức hoa trắng. Cầm hệ phát xuất của quần thể bao gồm 0,25DD : 0,5Dd : 0,25dd. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểusau phía trên đúng?

I. Nếu như chỉ những cây bao gồm cùng color hoa mới giao phấn cùng nhau thì đang làm chuyển đổi tỉ lệ dạng hình hình của quần thể.

II. Ví như hạt phấn của cây hoa xoàn không có công dụng thụ tinh thì đang làm thay đổi tần số alen của quần thể.

Xem thêm: Gdtg Là Gì ? Hướng Dẫn Giao Dịch Trung Gian Gdtg (Giao Dịch Trung Gian) Trên Youtube Là Gì

III. Ví như ở F2, quần thể bao gồm tỉ lệ kiểu gen 0,3Dd : 0,7dd thì hoàn toàn có thể đã chịu đựng tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.

IV. Nếu lọc lọc tự nhiên chống lại kiểu hoa lá trắng thì vẫn làm chuyển đổi tần số alen của quần thể


Câu 15:


Ở một loài thực vật, xét 2 cặp ren A, a cùng B, b qui định 2 cặp tính trạng; alen trội là trội hoàn toàn. Mang lại cây dị hòa hợp về 2 cặp gen giao phấn với cây M dị đúng theo về 1 cặp gen thu được F1 tất cả tỉ lệ loại hình 7 : 5 : 3 : 1. Theo lí thuyết, sinh hoạt F1 cây gồm kiểu hình chỉ mang trong mình một tính trạng trội hoàn toàn có thể chiếm tỷ lệ


Hỏi bài
*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam