Cây một năm là cây sống trong tầm một năm, thường xuyên ra hoa tác dụng 1 lần trong đời.

Bạn đang xem: Những cây sống 1 năm

Cây nhiều năm là cây sống trong tương đối nhiều năm, hay ra hoa công dụng nhiều lần trong đời

Cây 1 năm: lúa, ngô, khoai,...

Cây thọ năm: bàng, xà cừ, sầu riêng, nhiều loại cây nạp năng lượng quả,...


Cây 1 năm là cây sống trong khoảng một năm, hay ra hoa kết quả 1 lần vào đời.

Cây nhiều năm là cây sống trong nhiều năm, thường ra hoa kết quả nhiều lần trong đời

Cây 1 năm: lúa, ngô, khoai,...

Cây thọ năm: bàng, xà cừ, sầu riêng, một số loại cây nạp năng lượng quả,...


Cây một năm (Cây nhất niên): là cây chỉ bao gồm vòng đời 1 năm. Ví dụ: cây mướp , cây cải , cây lúa , cây ngô , cây chuối ... - Cây thọ năm là cây có vòng đời siêu nhiều năm.

Cây 1 năm là cây sống trong vòng một năm, thường xuyên ra hoa công dụng 1 lần vào đời.

Cây lâu năm là cây sống trong tương đối nhiều năm, hay ra hoa kết quả nhiều lần trong đời

Cây 1 năm: lúa, ngô, khoai,...

Cây thọ năm: bàng, xà cừ, sầu riêng, nhiều loại cây ăn uống quả,...


Cây 1namlasongtrongvong1namthuongrahoaketqua1lantrongdoiCây nhiều năm là cây trong tương đối nhiều năm hay ra hoa kết trái nhiều lần vào đời
Đây là ý kiến của mikCây một năm là cây kết thúc vòng đời trong vòng 1 nămVD:lúa, ngô, khoai,...Cây lâu năm là cây sống trong tương đối nhiều năm, hoàn toàn có thể ra hoa, công dụng nhiều lầnVD:đa, xà cừ, các loại cây ăn quả,...^_^
Cây 1 năm là cây tất cả vòng đời chấm dứt trong 1năm lấy ví dụ như :lúa ,ngô , đậu Cây lâu năm là cây có vòng đời hoàn thành trong các năm ví dụ:tre, bạch đằng ,dừa

Cây 1 năm là cây sống trong khoảng một năm, thường ra hoa kết quả 1 lần trong đời.

Cây lâu năm là cây sống trong vô số nhiều năm, thường ra hoa công dụng nhiều lần trong đời

Cây 1 năm: lúa, ngô, khoai,...

Cây lâu năm: bàng, xà cừ, sầu riêng, một số loại cây nạp năng lượng quả,... 


Cây một năm là cây sống trong vòng một năm, thường xuyên ra hoa tác dụng 1 lần trong đời.

Cây lâu năm là cây sống trong vô số nhiều năm, thường xuyên ra hoa tác dụng nhiều lần vào đời

Cây 1 năm: lúa, ngô, khoai,...

Xem thêm: Các Phương Pháp Giải Nhanh Toán Trắc Nghiệm 12, Phương Pháp Tư Duy Giải Nhanh Trắc Nghiệm Toán 12

Cây lâu năm: bàng, xà cừ, sầu riêng, một số loại cây ăn uống quả,...


*

*

*

*

từng trải nhiều hào kiệt hơn với phầm mềm VietJack. Hỏi đáp miễn mức giá với gia sư. Thi online với hàng trăm ngàn bộ đề chuẩn.