Cây 1 năm là cây sống trong vòng một năm, thường ra hoa kết quả 1 lần trong đời.

Bạn đang xem: Những cây sống 1 năm

Cây lâu năm là cây sống trong nhiều năm, thường ra hoa kết quả nhiều lần trong đời

Cây 1 năm: lúa, ngô, khoai,...

Cây lâu năm: bàng, xà cừ, sầu riêng, loại cây ăn quả,...


Cây 1 năm là cây sống trong vòng một năm, thường ra hoa kết quả 1 lần trong đời.

Cây lâu năm là cây sống trong nhiều năm, thường ra hoa kết quả nhiều lần trong đời

Cây 1 năm: lúa, ngô, khoai,...

Cây lâu năm: bàng, xà cừ, sầu riêng, loại cây ăn quả,...


Cây một năm (Cây nhất niên): là cây chỉ có vòng đời 1 năm. Ví dụ: cây mướp , cây cải , cây lúa , cây ngô , cây chuối ... - Cây lâu năm là cây có vòng đời rất nhiều năm.

Cây 1 năm là cây sống trong vòng một năm, thường ra hoa kết quả 1 lần trong đời.

Cây lâu năm là cây sống trong nhiều năm, thường ra hoa kết quả nhiều lần trong đời

Cây 1 năm: lúa, ngô, khoai,...

Cây lâu năm: bàng, xà cừ, sầu riêng, loại cây ăn quả,...


Cây 1namlasongtrongvong1namthuongrahoaketqua1lantrongdoiCây lâu năm là cây trong nhiều năm thường ra hoa kết trái nhiều lần trong đời
Đây là ý kiến của mikCây 1 năm là cây kết thúc vòng đời trong vòng 1 nămVD:lúa, ngô, khoai,...Cây lâu năm là cây sống trong nhiều năm, có thể ra hoa, kết quả nhiều lầnVD:đa, xà cừ, các loại cây ăn quả,...^_^
Cây 1 năm là cây có vòng đời kết thúc trong 1năm ví dụ :lúa ,ngô , đậu Cây lâu năm là cây có vòng đời kết thúc trong nhiều năm ví dụ:tre, bạch đằng ,dừa

Cây 1 năm là cây sống trong vòng một năm, thường ra hoa kết quả 1 lần trong đời.

Cây lâu năm là cây sống trong nhiều năm, thường ra hoa kết quả nhiều lần trong đời

Cây 1 năm: lúa, ngô, khoai,...

Cây lâu năm: bàng, xà cừ, sầu riêng, loại cây ăn quả,... 


Cây 1 năm là cây sống trong vòng một năm, thường ra hoa kết quả 1 lần trong đời.

Cây lâu năm là cây sống trong nhiều năm, thường ra hoa kết quả nhiều lần trong đời

Cây 1 năm: lúa, ngô, khoai,...

Xem thêm: Các Phương Pháp Giải Nhanh Toán Trắc Nghiệm 12, Phương Pháp Tư Duy Giải Nhanh Trắc Nghiệm Toán 12

Cây lâu năm: bàng, xà cừ, sầu riêng, loại cây ăn quả,...


*

*

*

*

Trải nghiệm nhiều tính năng hơn với App VietJack. Hỏi đáp miễn phí với gia sư. Thi online với hàng nghìn bộ đề chuẩn.