- Quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đã được diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbohidrat và giải phóng oxi từ khí cacbonic và nước:

-Phương trình:

6CO2+ 12H2O --> C6H12O6+ 6O2+ 6 H2O

Cùng Top lời giải tìm hiểu về Quang hợp nhé

I. Khái niệm

- Quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ các nguyên liệu vô cơ

- Phương trình tổng quát:

*
Quang hợp là gì, Phương trình quang hợp" width="522">

II. Các pha của quá trình quang hợp


Quá trình quang hợp được chia làm 2 pha: pha sáng và pha tối

1. Pha sáng

Diễn ra ở màng tilacôit (hạt grana trong lục lạp) cần ánh sáng.

Bạn đang xem: Nguyên liệu của quá trình quang hợp

NLAS được các sắc tố quang hợp hấp thu qua chuỗi truyền êlectron quang hợp để tổng hợp ATP, NADPH đồng thời giải phóng O2(có nguồn gốc từ nước).

NLAS + H2O + NADP++ ADP + PiNADPH + ATP + O2


2. Pha tối

Diễn ra tại chất nền của lục lạp (strôma) và không cần ánh sáng.

Sử dụng ATP và NADPH của pha sáng để khử CO2(cố định) thành cacbohyđrat.

Có một số con đường cố định CO2: C3, C4, CAM. Trong đó, con đường C3là con đường phổ biến nhất (chu trình Canvin).

*
Quang hợp là gì, Phương trình quang hợp (ảnh 2)" width="555">

Phân biệt Pha sáng pha tối

Pha sáng

Pha tối

Nơi diễn raMàng tilacoitChất nền của lục lạpNguyên liệuH2O; ADP; NADP+CO2; NADPHDiễn biến

Gồm 2 giai đoạn:

+ Hấp thụ ánh sáng

+ Tạo ATP và NADPH

Xảy ra theo chu trình C3ở thực vật.Sản phẩmO2; NADPH; ATP(CH2O); ADP; NADP+

Phân biệt hô hấp và quang hợp

Hôhấp

Quang hợp


Phương trình tổng quátC6H12O6+6O2 6CO2+ 6H2O+ Q (ATP+to)6CO2+6H2OC6H12O6+ 6O2
Nơi thực hiệnTế bào chấtvà ty thểLục lạp
Năng lượngGiải phóngTích luỹ
Sắc tốKhông có sắc tố tham giaCó sự tham gia của sắc tố
Đặc điểm khácXảy ra ở mọi tế bào sống và suốt ngày đêm.Xảy ra ở tế bào quang hợp(lục lạp) khi đủ AS.

III. Bài tập về quang hợp trong SGK

Bài 1 (trang 70 sgk Sinh học 10):Quang hợp được thực hiện ở những nhóm sinh vật nào?

Lời giải:

Quang hợp được thực hiện ở nhóm: thực vật, tảo và một số vi khuẩn

Bài 2 (trang 70 sgk Sinh học 10):Quang hợp thường được chia thành mấy pha là những pha nào?

Lời giải:

Quang hợp thường được chia thành hai pha: pha sáng và pha tối.

+ Pha sáng (giai đoạn chuyển hóa năng lượng ánh sáng):

- Điều kiện: có ánh sáng

- Năng lượng ánh sáng được hấp thụ và chuyển thành dạng năng lượng trong các liên kết hóa học của ATP và NADPH .

+ Pha tối (quá trình cố định CO2):

- Diễn ra trong chất nền của lục lạp

- CO2bị khử thành cacbôhiđrat sử dụng năng lượng ATP và NADPH

Bài 3 (trang 70 sgk Sinh học 10):Những phân tử nào chịu trách nhiệm hấp thụ năng lượng ánh sáng cho quang hợp?


Lời giải:

Trong quang hợp, các phân tử hấp thụ năng lượng ánh sáng cho quá trình quanh hợp là các sắc tố quang hợp: clorophyl (chất diệp lục), carotenoit (sắc tố vàng, da cam, tím đỏ), phicobilin.

Bài 4 (trang 70 sgk Sinh học 10):Oxi được sinh ra từ chất nào và trong pha nào của quá trình quang hợp?

Lời giải:

Trong quá trình quang hợp, oxi được sinh ra trong pha sáng, từ quá trình quang phân li nước. Quá trình quang phân li nước diễn ra nhờ vai trò xúc tác của phức hệ giải phóng oxi.

Bài 5 (trang 70 sgk Sinh học 10):Ở thực vật, pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra ở đâu và tạo ra sản phẩm gì để cung cấp cho pha tối?

Lời giải:

Ở thực vật, pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra ở màng talacoit của lục lạp. Pha sáng tạo ra ATP và NADPH để cung cấp cho pha tối.

Bài 6 (trang 70 sgk Sinh học 10):Pha tối của quang hợp diễn ra ở đâu? Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3là gì? Tại sao người ta lại gọi con đường C3là chu trình?

Lời giải:

+ Pha tối của quang hợp diễn ra trong chất nền của lục lạp.

+ Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3là một hợp chất có ba cacbon (do đó chu trình này có tên là chu trình C3).

Xem thêm: Top 30 Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Toán 6 Tự Luận, Đề Thi Học Kì 1 Lớp 6 Môn Toán Tải Nhiều

+ Người ta gọi con đường C3là chu trình vì ở con đường này, chất kết hợp với CO2đầu tiên là RiDP (một phân tử hữu cơ có 5C) lại được tái tạo trong giai đoạn sau để con đường tiếp tục quay vòng.