*
tủ sách Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lời bài hát

glaskragujevca.net xin reviews đến các quý thầy cô, các em học viên đang trong quá trình ôn tập bộ bài xích tập trắc nghiệm Nguyên hàm áp dụng caoToán lớp 12, tài liệu bao hàm 20 trang, tuyển chọn 49 bài bác tập trắc nghiệm Nguyên hàm áp dụng cao gồm đáp án và giải mã chi tiết, giúp những em học sinh có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức và sẵn sàng cho kì thi xuất sắc nghiệp thpt môn Toán sắp tới. Chúc những em học viên ôn tập thật tác dụng và đạt được hiệu quả như mong mỏi đợi.

Bạn đang xem: Nguyên hàm vận dụng cao

Mời những quý thầy cô và những em học viên cùng xem thêm và mua về cụ thể tài liệu bên dưới đây:

*

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Nguyên hàm vận dụng cao

NGUYÊN HÀM VẬN DỤNG CAO

Câu 1. Kết trái tính ∫−x3+5x+24−x2dxbằng

A..x22−ln2−x+C B. x22+ln2−x+C

C.x33−ln2−x+C D.x33+lnx−2+C

Câu 2. Họ nguyên hàm củafx=x2x3+15 là

A. Fx=118x3+16+C . B.Fx=18x3+16+C

C.Fx=x3+16+C D.Fx=19x3+16+C

Câu 3. Họ nguyên hàm của hàm sốfx=x2+x+x3+1x3 là hàm số nào?

A. Fx=lnx−1x+x−12x2+C B. Fx=lnx+1x+x−12x2+C

C.Fx=x33−3x22+lnx+C D.Fx=x33+3x22+lnx+C

Câu 4. Giá trị m để hàm sốFx=mx3+3m+2x2−4x+3 là một trong nguyên hàm của hàm số fx=3x2+10x−4là:

A.m=1 B.m=0 C.m=2 D.m=3

Câu 5. Gọi Fxlà nguyên hàm của hàm sốfx=sin42x tán thành F0=38. Lúc đóFx là:

A.Fx=38x+1−18sin4x+164sin8x B.Fx=38x−18sin4x+164sin8x

C.Fx=38x−18sin2x+164sin4x+38 D.Fx=x−sin4x+sin6x+38

Câu 6. Biết hàm số f(x)=(6x+1)2 bao gồm một nguyên hàm là F(x)=ax3+bx2+cx+dthoả mãn điều kiện F(−1)=20. Tính tổnga+b+c+d

A. 46 B. 44 C. 36 D. 54

Câu 7. Hàm sốfx=xx+1 tất cả một nguyên hàm là Fx. Trường hợp F0=2 thìF3 bằng

A. 14615. B.

Xem thêm: Sách Toán Hình Nâng Cao Lớp 10 Nâng Cao Chi Tiết, ✅ Sách Giáo Khoa Hình Học 10 Nâng Cao

11615 C. 886105 D. 105886

Câu 8. Gọi Fxlà một nguyên hàm của hàm số f(x)=xcosx thỏa mãnF0=1. Lúc ấy phát biểu nào dưới đây đúng?