Cho đồ dùng thị (C): y=ax3+bx2+cx+d cùng Parabol (P): y=mx2+nx+p bao gồm đồ thị như hình mẫu vẽ (đồ thị (C) là mặt đường cong đậm hơn). Biết phần hình phẳng được giới hạn bởi (C) và (P) (phần sơn đậm) có diện tích s bằng 1. Thể tích của khối tròn xoay chế tạo thành khi quay phần hình phẳng kia quanh trục hoành bằng

*


A.

*


B.

Bạn đang xem: Nguyên hàm 1 cos 2x

*


C.

*


D.

*


Giả sử hàm số f bao gồm đạo hàm cung cấp n bên trên R vừa lòng f1-x+x2f""x=2x với mọi x∈R. Tính tích phân I=∫01xf"xdx.


Gọi D là miền được số lượng giới hạn bởi những đường y=-3x+10, y =1, y=x2 với Dnằm không tính paraboly=x2. Khi cho D quay xung quanh trục Ox, ta nhận được vật thể tròn xoay rất có thể tích là:


A.

*
.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Tiếng Anh Lớp 6 Năm 2017 2022 2022


Cho đồ vật thể (T) số lượng giới hạn bởi hai mặt phẳng x=0; x=2. Cắt vật thể (T) bởi vì mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại x0≤x≤2 ta thu được tiết diện là một hình vuông vắn có cạnh bởi x+1ex. Thể tích đồ dùng thể (T)bằng


Gọi V là thể tích khối tròn xoay chế tạo ra thành khi quay hình phẳng số lượng giới hạn bởi các đường y=x, y=0 và x=4 xung quanh trục Ox. Đường trực tiếp x = a (0y=x tại M (hình vẽ). Hotline V1 là thể tích khối tròn xoay sản xuất thành khi quay tam giác OMH quanh trục Ox. Hiểu được V=2V1. Lúc đó

*


Viết bí quyết tính thể tích V của phần thiết bị thể số lượng giới hạn bởi nhị mặt phẳng vuông góc cùng với trục Ox tại những điểm x= a, x= b (a x a≤x≤b là S(x).