“Chúng tôi làm việc Yến tởm một ngày, thấy có khá nhiều người chạy về phía cầu này, shop chúng tôi cũng chạy theo, bất ngờ lại gặp mặt người của mình!”

Mọi người có thể thoát khỏi cơn bi quan ngủ chính xác là nhờ bài bác nhạc trước khi của Mạc Phong.

Bạn đang xem: Người chồng hờ của nữ giám đốc mạc phong


Một bài xích nhạc có thể tạo ra cảm giác cánh bướm, tập trung được toàn cục thực lực ẩn núp ở trong nhà họ Mạc trên Yến Kinh.


Ngũ Âm Lục phép tắc với năm bài bác hát, sáu giai điệu, anh new chỉ nắm bắt được bài trước tiên mà đã hoàn toàn có thể tạo ra chức năng như vậy vào thời khắc cốt lõi rồi.

Vậy nếu anh hoàn toàn có thể nắm bắt được những bài bác nhạc còn sót lại thì ngần ngừ uy lực sẽ khủng tới mức nào!

Mẹ anh năm đó đã sắp xếp được một ráng cục thật sự bự khiếp.

Hơn nữa Mạc Yến bỏ ra không thể nắm thâu tóm được Ngũ Âm Lục luật hay nói đúng hơn là ko thể biết được hết.

Mạc Phong cũng day dứt không biết rốt cục trong cuốn sách này ẩn che điều gì. Cùng gia tộc anh đang phải gánh vác bí mật gì mà khiến đàn họ đuổi giết gia tộc anh hết lần này cho tới lần khác.

Trước đây không có ai nói đến anh biết. Giờ bố đã quay về, dĩ nhiên anh bắt buộc tìm thời điểm nào đó để hỏi mang đến rõ về sự việc năm đó và bài toán rốt cuộc những gia tộc kia vẫn tìm kiếm thiết bị gì.

Không thể để tín đồ ta cứ tìm bí quyết truy gần cạnh anh một những vô duyên vô cớ do đó được.

Cả đoàn người thoát ra khỏi phía phái nam thành phố, định trải qua hai khu vực nữa nhằm tới Giang Hải. Đường đi khá băn khoăn nhưng họ không gặp phải chuyện gì.

Có lẽ vì tối qua ko ngủ được bắt buộc Mục Thu Nghi cứ gục xuống vai Mạc Phong.

Họ ra khỏi thành phố Yến Kinh.

Xung quanh nơi đây là núi, phong cảnh khá đẹp nhưng mà người mỗi khi một không nhiều đi tính đến khi không còn thấy bóng hình ai.

“Bố! gồm xe cho tới đón chúng ta ạ?”, Mạc Phong nhìn bao quanh trống không với hỏi với vẻ nghi ngờ.

Mạc Yến Chi trở lại liếc quan sát anh rồi nói với vẻ thản nhiên: “Đi chạm chán mẹ con!”

“Mẹ được chôn tại chỗ này ạ?”

“…”

Rất các người săn đón mộ của Trầm Thu Vũ, tuy vậy tìm hai mươi năm cũng không tìm ra.

Họ search bà bởi vì rất các người cho rằng lúc trước Mạc Yến chi đã giao bản đồ kho báu của nhà họ Mạc cho bà ấy.

Xem thêm: Các Thực Phẩm Bổ Máu Thiếu Sắt Nên Ăn Gì? Những Thực Phẩm Giúp Bổ Máu

Hơn nữa thi hài của Trầm Thu Vũ sau vụ hỏa hoán vị cũng ko được kiếm tìm thấy. đề xuất mọi bạn đoán Mạc Yến chi vẫn không chết.


eyJpdiI6InVMcUxlVVE1SVFFSDZWR0tHTms5R1E9PSIsInZhbHVlIjoiWUF1UjFSQTVacmhDckZOXC9mVVN2anRTbjRxR0RHdWN1Q0NtWVwvS21sQkhQU2tcLzJjTkFwRmJaYm9WQldwZkFENFBXYmtQXC91VnpQY0VZYldrZGs2d3NYRmRjeEM0NXU1aDJSbFEyWW8wY3A5Z0RLVnB5K2g5ekZXa2J1MWp3MWpmNlRzN0QyK1pcL0c5bitzeUp3RjVaN29FQlFkTXdBbE4yRENXeThaZlZKZFZpK00raGxRWFRxQmZcL2FmdFwvTmdVV256TERMS3dCQ0t4MGJCTk1iUEFzZllXODBRMTk2Mjl2dTJranRaamRmbHJvXC9EbUg2ak45YlY3VVlaR2dvTklcL0VLNUcyZUE1NDhXdHBQQVRtWnNzR0hndVA1SVcyVk5DZCtLTDFuTVlIMkdaRWxOV043amxwUGFjYzM5OEJqWjM4aHVYaXRabFgxcllvQ3l4K2RxMlhzTER5NG9keWVjU0hiSm1FalwvNkpUXC9XOGU0Ym1YSkhybjV4dXN1ZWVDSzA4bHJ1cXkxSERhY2JWVThpNVZtd1BcL3phUGtpTzNIYnJVamd4M3RGbU1sVGpZc2o3UnNhcnZMamZzQUJER0FTU1l4cUpFbkFlcjhEUmZ0dGlMUmcrWlE9PSIsIm1hYyI6IjhmMTlkZGFhM2Y1YWUzMWJlOWRlYmY5MGUyY2E2NGJmNWY4MzQ0OWIwMGEwNTJiMDIzNDk5ZGU0NjE0NjU4NDcifQ==
eyJpdiI6InhmSzRYeERiV1NTYmJpS1RHbE5WTXc9PSIsInZhbHVlIjoiQmRRelZWUGI1STNkWEZzY2xxRkFKdXZ0OFBsM0s3K1hkdU1EMDB2ZXcyM2NHK2hJV3NYSVdUVko0SDAyUUdTUVVHMW4zYzNPcXZ1NmJneVE3Z0E5Y3ZNSUVCWmhvQkYzUFwvR0xjc3JZcUNvQ0lVRCt5OHZ2SGFmTjA2MUxBb3VDQUJ3d2ZueXp4QzFcL1FZTkc0K3N2OWdXclJ2NkdhSThBUktWOE4rRXdRb0Zrekc2bTEyWWZPT2JYTXlYak5QYzdIeG5pc2Z2c1NBXC9zMmpXekxKVTE4VnQ2XC9rbnhORlJaS3RjTzlOMFRoMUE2SEtZdWYyQUpQa0l3WVNzb0gzTEZnTDZJZlwvZFJtdUNYNitCOGhoU0hXNmoyenN0SnNYMW04d2ZsdXFETDVlb3FGOXFQOWRjUGtUNDJJd3lCcjVnZDFXQitkTUhtZlBsbVJsSlRERzV0M1ZGXC80ZDM1ajhYN2l4d0VNU0VZemZUVzZ0ZVBpTmdKT05cL2h1TU94RVpyeGFaR1dHVTU5aTdSSWJ6TzJaN0dZdDAyV3R0dXNZWW1lcVpEeHhhWXZhQ1UxVWlPbHh3ZnY3bVQ4SUNDWkZTNFYyU0kwNmNxYm80M1pxallobzlQYlhnPT0iLCJtYWMiOiIzNDJkODU2ZmQ5YWZhNTYyNTQ2MTZlYTQwMjc0NWE2ZGMyNDlhYjNkMjZhOTc0NWMzMmVmMWMxYWIyY2ViOTMzIn0=
eyJpdiI6ImhNOVNUK01GVFJtdmJJdXZjY3dkWmc9PSIsInZhbHVlIjoiSlhaNDlGbFc3ZnBJeDRycWxVcHQyR3lLUFwvWXFLcHZ4ait5NnFqck9UZmdlZnJVd0VBWFpTMmhUdnM2MGRkU1wvTGZnMTJuSGFCa2ZwY3JCU0FMdjNGeEpnTjBBZkNNc3VvRWxjQWh2ZEYrR3pkV1ZTMlVuclM3azRFU21YM2E2ZVJ6WnVFK1I0V2paUmNiY2ZmemRmM2krSStWT1NoVmc4VlZxT0hqWEhTSk8rajJGeXc0N0FTUmhLN21wWmpGR2EyRjIzXC8xMFJrVXdPWEVVcmJSSncrVVBiUFdTWnI2UDc2QVlDbElxOVdaQkl4YWVFYXVDY0Q1T3krY3c4SnFVVTJzTnhSRlBTZHJRbHJ1bE9IZ1VyNnpCOU42VFlBRnR2dWE3UjdXNG1ta2JBZWxzcTlUV1ExUWJadXcxNmF4YXpXYitSTUQ3TDIzZTNDcXE3NlZQc0NJUmFBQW9TTndxZ0ZKTFJFQUpWRnBXWFZpdjdCNjJKVEt3ZXJwY2EyQXFEIiwibWFjIjoiZTI2MjEyZTMyZjQzYjhmNmVkOGRmNGRhMDJhYmJiOTE3Njk0NjQ2ZjQ5ODg0Zjg0YWI1MjZkNDVjYzIyMzg5ZSJ9
eyJpdiI6IldxMnRuc3pvMHhUUEJIblhYMHVKY3c9PSIsInZhbHVlIjoiNkFvS1Fxc3MyQ0hUN3RaNXVhWENOY1R1RCtNaXhJaUZCWU1KRzFaQ2lFajFwRXhnTVNnTGdpM3hTamJqemh6WjVuc2lTQ3NESDQyMHBmb1ZQT25PSnRGUUF6TUU5b1BuZk9RT2hDdVVraVByZkljT0NpR0VLWTJFZWVIdXFYM0pRdjlBaDJqOERrUW9zdnR0c0d0QVhWM0FwY25yYzlhMUJpMFdWQzRMYk92aDhjcWVoWXRTXC9Na3ZlNTdYbmNNVVVcLzd2REgwY09UdzdiUmlKaGtxRG11RU9xdzNuNEpvRzh2R1Z1QzJBSk84PSIsIm1hYyI6IjkwZjFiYjI0NTY0ZTUwMzcwOWMxNjE0MDc3NDM1Y2I1N2ZmM2VkMjJiYTM1YzNiYzNlMjk1OGVmMmFkMDg4MzIifQ==
eyJpdiI6IlBjT2I1eUN3OGg0Rjg2Wk9OZkFLTlE9PSIsInZhbHVlIjoiY1FhT0hDa0RVUFcrYjBzXC92RkYwZ3l2VXlMQVpVM0duZkhZbU1vdGQyRWpvT1FFdUtRVlFpa1NIOFZTT0pYSnFodFNBNVo1dWoycXBnQzRWT2hNN3QyNjZkSDdQeEhaT3htSHcrUGdwa1VrRld0ZWN3VzVpMTdFczNMTjRQdElWdzd1c3JTS1JWc3RndnpWczhSZDlzbkR3QjhVUzRQVUo5SlYwWkMwZDFOZ2VpdkpOZDhlcFNZSmtHc01KSHVoTDNrM3p5WEtHcnl6ZHZKbzVLcEJRSXJlOWpRRmx3SGxTNkdRTXB6N3dUM2JTVFliRVlNekJHTFN0bjJ3ZjBzcjd2Y1NZR1ZcL2FJb1k2ZXY3YWRud1ZrMHFydzNFQ3V2R0o5K3VGVEthQkt4ZnI1c0JiZHFqNEwwUWhNQnF1WUw2OW45SHJzejYxQTNVdTR0aUowRTNuTGNndEliMGlYQlRkb1k1Ujd3WDFPYlNyMzhKNEtCS3JZTmNnd25wc1RkUXFcL3VETVVUeEhtS0dFekM2bjJkS1g1ZHZWY0RLM1Q0enV2a3JXcWFPWG9ueSs2SjFhZkJIbEU1TDlcL0lJdE0zRk5WdmdOT2pGc0hBdTlzQlRoY0ZwUFZxVktKVVZiSm1SazVJZ09wUjhRY1djUlBXV1E5ZGx1b0NYQ0FETDJZN1wvVGRWZ1RGdGp3ZkIrQUxHSmNjS1RIWW1FS3NpSjZSeHJ0TGduQXhBajNTQkw0TWdUU3pqYmdISXNGbU5oVnE5K2N0bGp5ZXpzSWxMVHZWaDhLNzd3bkZ6WGpiVXdMY2dHSW1TXC92Sjl5Q3BlT1dsdVh6aEw1U1VZWVp0RWhSMnF3ZU1WVWhTYzFiMW9IUEJFak5Oc2FhUjNEN253U3FsUm56ZG9xVTlcLzh4MlM3ZnczWVE3SUREa3ZVcncxS0h1OUlhTVVxdTErbHFPbTFyeDZDNmwyREFNOHMzWHVud3dCQ1BOSSs3cTNQVkxcL3BjYThiNXc1TGZSXC84REZlSEN2OHRPRzE2NzZsaE4yT0ZzdFwvS3Jaam54OWc9PSIsIm1hYyI6ImE1ZjY4YzhiMGEzZWVjNDhmZTQ2MjA2Y2I2MWJhMmI0ZTNmMjBhZTVjMmIwNTE2YjQ4MWRlNWRhODA4ZTFkMjQifQ==
eyJpdiI6InJoRmJlS0FtNndnbmk1anVhdkI4UFE9PSIsInZhbHVlIjoiWURMUytkMHd0TWM5dnpyOVN2VXYyakZ3elFlZ0lKWWFta3c3WCtqaGhEWlNhclVWVEEreVlXYVV1VHgwTXd4NVlMRThFTGpOWXBCTitVakdCZlZLdk8zODJWUDlpYTRIcmg4RGlGSnJMUnY3TUhTRGphTXYxVll2cHRka1BwZTBDQm9ESG5GQTJ2Z1RHZVwvUlZHODJJdVlZK1pLeW52YUo0a2tJd2YzMnJzNFhXemJYNWdLbUVsMDFlSE5XSW9JTnBaMmFwb0NcL0IrcnB5VythRU9qa05lQU94XC9sbHl0Nm1TaHZQdXVsOW9oMEpsS1B6dU9vbE44aTRsWlk1bFwvR1Z4UkRoWHNoWitsMW5wWXllc1lNdHdIOTFuQ1VaTkpLa3lwdGZUU0FoMzhCMklEMm45U0ZOdlpFOXZzZlBjbmNnais2b3hlY3lFNWNsazRFanpjY2pyRVVMNnBiMjNVUFZKK1FNSTVwa1RHZEh2U0xOcTI2cnRoYkJLRDdZK2o5OGdBSGRWaHl6UUxmVFh1YjNFWWhyOVMyRmFPRVkyZnFaOWRWcXBDQTlBMU09IiwibWFjIjoiYzcxOWYzN2QxYmY4MDc4NjViZGIyNjlhMmFmNDQ0OWFjOWY1ZGM1MmE5MWI4NGFiMzg1ZGJlNmE0NjI1MmM4MiJ9
eyJpdiI6IlVQSUlNak4yMHpVZk9tcWg5UjZlXC9RPT0iLCJ2YWx1ZSI6IkVDYjAySFhzNjVNbU1DRVk1TEtFMCtDWWZlQjB5S3BNZVNQWGNiOW85aUxTWHd3NUdxXC9JdExRd2tZQmRpeWxCSEhpWUFKNzVnYmxtSWdPS3FYWUYxZz09IiwibWFjIjoiOGEzOWRlZDRlZjVhY2ZmNjY0NDE0MjFkMmM0MWY5NjQ4YTM0Y2YwMzM3NTdjZmZlZDI0MmEwODMwMzQyNDk0MiJ9
eyJpdiI6IldRNmlEalJIeWpjU0Fma095XC9rNUFnPT0iLCJ2YWx1ZSI6IkoycmtwRzlBV0RqOHY4VWY5b3NrZitld1NicTFPYzhCaU80VVVLN1Zya0NROE1TQmlRcTVwK2RpQlRuak5zQTFiWFBXSTdXMTIzWHdCZkcyUWttSDRhWVp4SWw2a2xUMjQwYUVRZTRMQm5TSmFWN2dhZHlMMDVqODArTWNnbEFuelBZUnVOaWdQSHBMNkQxdGYycENjbFpBcll0bkN6T2Rlcm5vNGMxS1E2ZG1mTXpJdXZFXC85bHBMRkpYR1J0ZkQ1MWdBSHVNeFBrNFlId2xRSnNac1ZIS29kTEUxWWF1T1BSRkROeHNoTW5WRWtEOUwyT3d6TWkwcjZrWWZvUEZ2IiwibWFjIjoiNzExYzc2ZTg5ODliM2JlYzgyZWNlMGE4ODdlYzc3NDZkYWNlMGE2YzdmMjQ2NWUzMDk5ZDgyYTNmZjVkNWNmYSJ9
eyJpdiI6IjBNXC9UR0QzSTRjZ0xzc0loM1QzM2tBPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImZyYW9WM1wvd0JVWlRLWmhXbkZDSThXRHRKTVZabTIyQmFVSzFhbGZob2lwSndsR0dYYTY0aFNTOENqSnV0YURGaXpaamxuc3JBNFpsMGNSUkhZOEVKZz09IiwibWFjIjoiODZiNTBjMzNjNjM3ZGQ4NDVjYmNlMWMxMWY3Zjk2N2NjMGVjZTc1NDNjNmU1NmY2ZmVjZTA4MmQ1OGE2YTdkYiJ9
eyJpdiI6InNVaWgrSVhGRDRkUjFBV210UWRpM3c9PSIsInZhbHVlIjoiMEE3XC9IYUQ5S0tZa3ByS1lTbzcxanRtTkJRTVRYVE92WGpvV1wvM2FFUHUzN2dpNlU2K2lSejA4bTNjRU56STRsIiwibWFjIjoiZGZkNmJkODU2NmNjZmI4OTc0NjE1Y2IzZmU2NGRhOGZlN2M3MmU2M2FhYjNmNjZiN2Q1Y2IxYTYzNzJjMzdmYyJ9