*
*
*

​Cánh diều tuổi thơ

Tuổi thơ của mình được nâng lên từ đầy đủ cánh diều.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ mục đồng

Chiều chiều, trên bến bãi thả, đám con trẻ mục đồng công ty chúng tôi hò hét nhau thả diều thi. Cánh diều mượt mà như cánh bướm. Công ty chúng tôi vui sướng mang đến phát dại quan sát lên trời. Giờ sáo diều vi vu trầm bổng. Sáo đơn, rồi sáo kép, sáo bè,... Như hotline thấp xuống những do sao sớm.

Ban đêm, trên bến bãi thả diều thật không còn gì khác huyền ảo hơn. Có cảm xúc diều đã trôi trên dải Ngân Hà. Bầu trời tự do đẹp như một thảm nhung khổng lồ. Có cái gì cứ cháy lên, cháy mãi trong tâm hồn bọn chúng tôi. Sau này, tôi mới hiểu đấy là khát vọng. Tôi đang ngửa cổ suốt 1 thời mới bự để mong chờ một đàn bà tiên áo xanh hạ cánh từ trời và bao giờ cũng hy vọng khi tha thiết ước xin: "Bay đi diều ơi! bay đi!" Cánh diều tuổi ngọc ngà bay đi, với theo nỗi khát khao của tôi.

Theo TẠ DUY ANH

- Mục đồng: trẻ chăn trâu, bò, dê, cừu

- Huyền ảo: đẹp một cách lạ mắt và túng bấn ẩn, nửa thực nửa hư.

- Khát vọng: điều mong muốn muốn, yên cầu rất mạnh mẽ mẽ.

- Tuổi ngọc ngà: tuổi thơ, tuổi trẻ đẹp đẽ.

- Khát khao: mong muốn,đòi hỏi thiết tha.


Mục đồng tức là gì?

*


​Cánh diều tuổi thơ

Tuổi thơ của tớ được thổi lên từ số đông cánh diều.

Chiều chiều, trên bến bãi thả, đám trẻ em mục đồng cửa hàng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi. Cánh diều mềm mại và mượt mà như cánh bướm. Chúng tôi vui sướng cho phát dại chú ý lên trời. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng. Sáo đơn, rồi sáo kép, sáo bè,... Như gọi thấp xuống những vày sao sớm.

Ban đêm, trên kho bãi thả diều thật không liệu có còn gì khác huyền ảo hơn. Có xúc cảm diều sẽ trôi bên trên dải Ngân Hà. Bầu trời tự vày đẹp như một thảm nhung khổng lồ. Có cái gì cứ cháy lên, cháy mãi trong tâm hồn bọn chúng tôi. Sau này, tôi new hiểu đấy là khát vọng. Tôi đã ngửa cổ suốt 1 thời mới mập để mong chờ một cô gái tiên áo xanh hạ cánh từ trời và bao giờ cũng mong muốn khi tha thiết cầu xin: "Bay đi diều ơi! bay đi!" Cánh diều tuổi ngọc ngà bay đi, sở hữu theo nỗi khao khát của tôi.

Theo TẠ DUY ANH

- Mục đồng: trẻ chăn trâu, bò, dê, cừu

- Huyền ảo: đẹp một cách kì dị và túng bấn ẩn, nửa thực nửa hư.

- Khát vọng: điều mong mỏi muốn, đòi hỏi rất mạnh dạn mẽ.

- Tuổi ngọc ngà: tuổi thơ, tuổi trẻ đẹp đẽ.

- Khát khao: mong muốn,đòi hỏi thiết tha.


​Cánh diều tuổi thơ

Tuổi thơ của mình được thổi lên từ đa số cánh diều.

Chiều chiều, trên bến bãi thả, đám trẻ con mục đồng cửa hàng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi. Cánh diều thướt tha như cánh bướm. Shop chúng tôi vui sướng mang lại phát dại nhìn lên trời. Giờ đồng hồ sáo diều vi vu trầm bổng. Sáo đơn, rồi sáo kép, sáo bè,... Như điện thoại tư vấn thấp xuống những vị sao sớm.

Ban đêm, trên bãi thả diều thiệt không còn gì huyền ảo hơn. Có cảm hứng diều vẫn trôi bên trên dải Ngân Hà. Khung trời tự vì chưng đẹp như một thảm nhung khổng lồ. Tất cả cái gì cứ cháy lên, cháy mãi trong trái tim hồn chúng tôi. Sau này, tôi bắt đầu hiểu đấy là khát vọng. Tôi đang ngửa cổ suốt một thời mới khủng để mong chờ một bạn nữ tiên áo xanh hạ cánh từ trời và bao giờ cũng hi vọng khi tha thiết ước xin: "Bay đi diều ơi! bay đi!" Cánh diều tuổi ngọc ngà bay đi, có theo nỗi thèm khát của tôi.

Theo TẠ DUY ANH

- Mục đồng: trẻ chăn trâu, bò, dê, cừu

- Huyền ảo: đẹp một cách kì dị và túng thiếu ẩn, nửa thực nửa hư.

- Khát vọng: điều muốn muốn, đòi hỏi rất to gan lớn mật mẽ.

- Tuổi ngọc ngà: tuổi thơ, tuổi trẻ đẹp đẽ.

- Khát khao: mong muốn,đòi hỏi thiết tha.


Tác trả đã lựa chọn những chi tiết nào để tả cánh diều?

*


​Cánh diều tuổi thơ

Tuổi thơ của tôi được thổi lên từ phần lớn cánh diều.

Chiều chiều, trên kho bãi thả, đám trẻ mục đồng shop chúng tôi hò hét nhau thả diều thi. Cánh diều mượt mà như cánh bướm. Chúng tôi vui sướng mang đến phát dại quan sát lên trời. Giờ sáo diều vi vu trầm bổng. Sáo đơn, rồi sáo kép, sáo bè,... Như điện thoại tư vấn thấp xuống những vì sao sớm.

Ban đêm, trên bãi thả diều thật không còn điều gì khác huyền ảo hơn. Có cảm giác diều đang trôi trên dải Ngân Hà. Bầu trời tự vày đẹp như 1 thảm nhung khổng lồ. Bao gồm cái gì cứ cháy lên, cháy mãi trong trái tim hồn chúng tôi. Sau này, tôi bắt đầu hiểu đó là khát vọng. Tôi đã ngửa cổ suốt 1 thời mới lớn để chờ đợi một phái nữ tiên áo xanh bay xuống từ trời và bao giờ cũng mong muốn khi tha thiết mong xin: "Bay đi diều ơi! bay đi!" Cánh diều tuổi ngọc ngà cất cánh đi, mang theo nỗi khát khao của tôi.

Theo TẠ DUY ANH

- Mục đồng: trẻ chăn trâu, bò, dê, cừu

- Huyền ảo: đẹp một cách kì lạ và bí ẩn, nửa thực nửa hư.

- Khát vọng: điều mong muốn muốn, đòi hỏi rất mạnh mẽ mẽ.

- Tuổi ngọc ngà: tuổi thơ, tuổi trẻ trung đẽ.

- Khát khao: mong muốn,đòi hỏi thiết tha.


Tác giả đã diễn đạt cánh diều qua những chi tiết nào?

*


​Cánh diều tuổi thơ

Tuổi thơ của tôi được thổi lên từ hầu hết cánh diều.

Chiều chiều, trên kho bãi thả, đám trẻ em mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi. Cánh diều mềm mại và mượt mà như cánh bướm. Công ty chúng tôi vui sướng mang lại phát dại quan sát lên trời. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng. Sáo đơn, rồi sáo kép, sáo bè,... Như gọi thấp xuống những do sao sớm.

Ban đêm, trên bến bãi thả diều thiệt không còn điều gì huyền ảo hơn. Có cảm xúc diều sẽ trôi trên dải Ngân Hà. Khung trời tự vì chưng đẹp như 1 thảm nhung khổng lồ. Bao gồm cái gì cứ cháy lên, cháy mãi trong lòng hồn chúng tôi. Sau này, tôi mới hiểu đây là khát vọng. Tôi vẫn ngửa cổ suốt một thời mới to để chờ đón một chị em tiên áo xanh bay xuống từ trời và khi nào cũng hy vọng khi tha thiết cầu xin: "Bay đi diều ơi! cất cánh đi!" Cánh diều tuổi ngọc ngà cất cánh đi, với theo nỗi thèm khát của tôi.

Theo TẠ DUY ANH

- Mục đồng: trẻ chăn trâu, bò, dê, cừu

- Huyền ảo: đẹp một cách kì khôi và túng bấn ẩn, nửa thực nửa hư.

- Khát vọng: điều ý muốn muốn, yên cầu rất to gan lớn mật mẽ.

- Tuổi ngọc ngà: tuổi thơ, tuổi trẻ trung đẽ.

- Khát khao: mong muốn,đòi hỏi thiết tha.


​Cánh diều tuổi thơ

Tuổi thơ của tôi được nâng lên từ phần lớn cánh diều.

Chiều chiều, trên bến bãi thả, đám con trẻ mục đồng công ty chúng tôi hò hét nhau thả diều thi. Cánh diều mềm mại như cánh bướm. Công ty chúng tôi vui sướng đến phát dại chú ý lên trời. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng. Sáo đơn, rồi sáo kép, sáo bè,... Như điện thoại tư vấn thấp xuống những vị sao sớm.

Ban đêm, trên kho bãi thả diều thiệt không còn gì huyền ảo hơn. Có cảm giác diều đã trôi trên dải Ngân Hà. Bầu trời tự bởi đẹp như một thảm nhung khổng lồ. Gồm cái gì cứ cháy lên, cháy mãi trong lòng hồn chúng tôi. Sau này, tôi bắt đầu hiểu đấy là khát vọng. Tôi vẫn ngửa cổ suốt một thời mới mập để chờ đợi một đàn bà tiên áo xanh hạ cánh từ trời và bao giờ cũng hi vọng khi tha thiết mong xin: "Bay đi diều ơi! cất cánh đi!" Cánh diều tuổi ngọc ngà cất cánh đi, với theo nỗi ước mơ của tôi.

Theo TẠ DUY ANH

- Mục đồng: trẻ chăn trâu, bò, dê, cừu

- Huyền ảo: đẹp một cách kì quặc và túng ẩn, nửa thực nửa hư.

- Khát vọng: điều mong mỏi muốn, đòi hỏi rất táo bạo mẽ.

- Tuổi ngọc ngà: tuổi thơ, tuổi trẻ trung đẽ.

- Khát khao: mong muốn,đòi hỏi thiết tha.


​Cánh diều tuổi thơ

Tuổi thơ của mình được nâng lên từ gần như cánh diều.

Chiều chiều, trên bến bãi thả, đám con trẻ mục đồng shop chúng tôi hò hét nhau thả diều thi. Cánh diều thướt tha như cánh bướm. Công ty chúng tôi vui sướng đến phát dại quan sát lên trời. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng. Sáo đơn, rồi sáo kép, sáo bè,... Như call thấp xuống những do sao sớm.

Ban đêm, trên bãi thả diều thật không còn điều gì khác huyền ảo hơn. Có cảm hứng diều vẫn trôi bên trên dải Ngân Hà. Bầu trời tự bởi vì đẹp như 1 thảm nhung khổng lồ. Gồm cái gì cứ cháy lên, cháy mãi trong tim hồn chúng tôi. Sau này, tôi new hiểu đây là khát vọng. Tôi đã ngửa cổ suốt 1 thời mới to để mong chờ một thiếu phụ tiên áo xanh hạ cánh từ trời và khi nào cũng mong muốn khi tha thiết mong xin: "Bay đi diều ơi! cất cánh đi!" Cánh diều tuổi ngọc ngà bay đi, mang theo nỗi khát vọng của tôi.

Theo TẠ DUY ANH

- Mục đồng: trẻ chăn trâu, bò, dê, cừu

- Huyền ảo: đẹp một cách kì khôi và túng thiếu ẩn, nửa thực nửa hư.

- Khát vọng: điều mong muốn, đòi hỏi rất mạnh khỏe mẽ.

- Tuổi ngọc ngà: tuổi thơ, tuổi trẻ đẹp đẽ.

- Khát khao: mong muốn,đòi hỏi thiết tha.


Con điền từ không đủ vào khu vực trống để hoàn hảo đoạn văn sau:

*


Qua những câu mở bài và kết bài, người sáng tác muốn nói điều gì về cánh diều tuổi thơ?

*


​Cánh diều tuổi thơ

Tuổi thơ của tôi được nâng lên từ phần nhiều cánh diều.

Chiều chiều, trên kho bãi thả, đám con trẻ mục đồng cửa hàng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi. Cánh diều quyến rũ như cánh bướm. Cửa hàng chúng tôi vui sướng mang đến phát dại quan sát lên trời. Giờ đồng hồ sáo diều vi vu trầm bổng. Sáo đơn, rồi sáo kép, sáo bè,... Như điện thoại tư vấn thấp xuống những bởi sao sớm.

Ban đêm, trên bãi thả diều thật không còn điều gì huyền ảo hơn. Có xúc cảm diều vẫn trôi bên trên dải Ngân Hà. Bầu trời tự vì chưng đẹp như 1 thảm nhung khổng lồ. Có cái gì cứ cháy lên, cháy mãi trong tâm hồn chúng tôi. Sau này, tôi mới hiểu đó là khát vọng. Tôi sẽ ngửa cổ suốt một thời mới mập để mong chờ một thanh nữ tiên áo xanh hạ cánh từ trời và bao giờ cũng mong muốn khi tha thiết cầu xin: "Bay đi diều ơi! cất cánh đi!" Cánh diều tuổi ngọc ngà cất cánh đi, với theo nỗi khao khát của tôi.

Theo TẠ DUY ANH

- Mục đồng: trẻ chăn trâu, bò, dê, cừu

- Huyền ảo: đẹp một cách kì dị và túng ẩn, nửa thực nửa hư.

- Khát vọng: điều ao ước muốn, đòi hỏi rất to gan lớn mật mẽ.

- Tuổi ngọc ngà: tuổi thơ, tuổi trẻ trung đẽ.

- Khát khao: mong muốn,đòi hỏi thiết tha.


​Cánh diều tuổi thơ

Tuổi thơ của mình được nâng lên từ đầy đủ cánh diều.

Chiều chiều, trên kho bãi thả, đám trẻ con mục đồng shop chúng tôi hò hét nhau thả diều thi. Cánh diều mềm mại và mượt mà như cánh bướm. Chúng tôi vui sướng cho phát dại quan sát lên trời. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng. Sáo đơn, rồi sáo kép, sáo bè,... Như điện thoại tư vấn thấp xuống những bởi sao sớm.

Xem thêm: Tin Tức Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác Lê Nin 2, Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác

Ban đêm, trên bãi thả diều thật không còn điều gì huyền ảo hơn. Có cảm xúc diều đã trôi bên trên dải Ngân Hà. Khung trời tự vày đẹp như một thảm nhung khổng lồ. Tất cả cái gì cứ cháy lên, cháy mãi trong lòng hồn bọn chúng tôi. Sau này, tôi new hiểu đây là khát vọng. Tôi sẽ ngửa cổ suốt một thời mới mập để chờ đợi một thiếu nữ tiên áo xanh bay xuống từ trời và bao giờ cũng mong muốn khi tha thiết ước xin: "Bay đi diều ơi! bay đi!" Cánh diều tuổi ngọc ngà cất cánh đi, với theo nỗi thèm khát của tôi.