Hướng dẫn viết công thức tính quãng đườngBiến đổi công thức từ cách tính quãng đường như sau:Mẹo để dễ nhớ công thức tính quãng đườngCông thứctính quãng đườngI. Lý thuyết và các công thức lý 10 phần CHUYỂN ĐỘNG CƠII. Tóm tắt công thức vật lý 10 phần : CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀUIII. Lý thuyết và các công thức lý 10 phần : CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

Hướng dẫn viết công thức tính quãng đường

Chúng ta có công tính tính quãng đường như sau : s = v * t

Ý nghĩa các ký hiệu trong đó

s được hiểu là quãng đường

v là vận tốc

t là thời gian

*

Biến đổi công thức từ cách tính quãng đường như sau:

Cách tính vận tốc:

v = s : t

Cách Tính thời gian:

t = s : v

Mẹo để dễ nhớ công thức tính quãng đường

Để dễ nhớ công thức này, chúng ta chỉ cần nhớ 1 công thức tính quãng đường đó chính là (s = v * t).

Bạn đang xem: Muốn tính quãng đường

Bài tập ví dụ về tính quãng đường

Tính quãng đường đã chạy được với vận tốc 50, thời gian 2. Như vậy chúng ta sẽ có S = 5*2 = 10

Công thức tính quãng đường CHÍNH XÁC NHẤT

*

Quãng đường là gì

Quãng đường là độ dài di chuyển của vật hoặc có thể là con người, phương tiện. Xác định độ dài quãng đường khi có vận tốc và thời gian là bài tập thường xuyên xuất hiện trong các bài tập vật lý.

Công thứctính quãng đường

Để xác định độ dài của quãng đường sẽ có công thức sau:

Công thức: s = v x t

s = (v1 – V2) x t

Trong đó với:

– v là vận tốc di chuyển, đơn vị m/phút

– s là quãng đường di chuyển, đơn vị là m

– t là thời gian di chuyển, đơn vị là phút

* Chú ý: V1 > V2.

Từ công thức tính quãng đường suy ra các công thức tính thời gian và vận tốc.

Công thức tính vận tốc:

Công thức: v = s : t

Trong đó:

– v là vận tốc di chuyển, đơn vị là : km/h

– s là quãng đường di chuyển, đơn vị là km

– t là thời gian di chuyển, đơn vị là giờ

* Lưu ý : điều kiện V1 > V2.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 12 Năm 2021, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán

Công thức tính thời gian

Công thức: t = s : v

t = s : (v1 – V2)

Trong đó:

– v là vận tốc di chuyển, đơn vị là m/giây

– s là quãng đường di chuyển, đơn vị là m

– t là thời gian di chuyển, đơn vị là giây.