Trong mạch xê dịch LC lí tưởng có dao động điện từ bỏ tự do, biểu thức chiếc điện vào mạch i=5πcosωt(mA). Trong thời gian 1 s bao gồm 500000 lần loại điện triệt tiêu. Khi cường độ mẫu điện trong mạch bởi 4π(mA)thì điện tích trên tụ điện là
Bạn đang xem: Một mạch dao động lc

Một mạch xê dịch LC lí tưởng gồm tần số góc 10000π(rad/s). Tại một thời điểm năng lượng điện trên tụ là −1 μC, tiếp đến 0,5.10−4sdòng điện tất cả cường độ là


Một mạch xê dịch LC lí tưởng có chu kì 2 μs. Tại 1 thời điểm, điện tích trên tụ 3 μC tiếp đến 1 μsdòng điện gồm cường độ 4π A. Tìm điện tích cực to trên tụ.


Một mạch xấp xỉ điện từ tất cả tụ điện tất cả điện dung 0,0625 (μF) và một cuộn dây thuần cảm, đang giao động điện từ bao gồm dòng điện cực to trong mạch là 60 (mA). Tại thời điểm thuở đầu điện tích bên trên tụ năng lượng điện 1,5 (μC) và cường độ loại điện trong mạch 303(mA). Độ trường đoản cú cảm của cuộn dây là


Một mạch giao động LC lí tưởng có điện áp cực đại giữa hai phiên bản tụ năng lượng điện là U0. Tại thời điểm điện tích bên trên một bản tụ tất cả độ lớn bởi 0,6 giá bán trị cực to thì khi cường độ cái điện trong mạch có giá trị


Dòng năng lượng điện trong mạch LC lí tưởng bao gồm cuộn dây có độ từ bỏ cảm 4 µH, gồm đồ thị phụ thuộc dòng năng lượng điện vào thời hạn như hình mẫu vẽ bên. Tụ tất cả điện dung là


Cường độ mẫu điện vào mạch xê dịch LC có biểu thức i=9cosωt(mA). Vào thời điểm năng lượng điện trường bởi 8 lần tích điện từ trường thì cường độ mẫu điện i bằng


Mạch xê dịch LC tất cả điện trở thuần bằng không bao gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm 4 mH và tụ điện tất cả điện dung 9 nF. Vào mạch có xấp xỉ điện từ thoải mái (riêng), hiệu điện thế cực đại giữa hai bản cực của tụ điện bởi 5 V. Lúc hiệu điện chũm giữa hai bạn dạng tụ năng lượng điện là 3 V thì cường độ dòng điện vào cuộn cảm bằng


Một mạch giao động LC lí tưởng có cuộn cảm thuần bao gồm độ từ bỏ cảm 50 mH cùng tụ điện gồm điện dung C. Vào mạch đang sẵn có dao cồn điện từ tự do thoải mái với cường độ loại điện i=0,12cos2000t(A)(i tính bởi A, t tính bởi s). Ở thời khắc mà cường độ dòng điện vào mạch bởi một nửa cường độ hiệu dụng thì hiệu điện nuốm giữa hai bản tụ có độ béo bằng


Một mạch giao động điện từ LC lý tưởng. Biết điện dung của tụ năng lượng điện C=5 μF, hiệu điện thế cực đại hai đầu tụ điện là U0=12 V. Tại thời khắc mà hiệu điện chũm hai đầu cuộn dây 8 V, thì năng lượng điện trường và tích điện từ trường vào mạch có giá trị khớp ứng là


Một mạch dao động LC có điện trở thuần không xứng đáng kể, tụ điện tất cả điện dung 5 μF. Xấp xỉ điện từ riêng (tự do) của mạch LC cùng với hiệu năng lượng điện thế cực lớn ở hai đầu tụ điện bằng 6 V. Lúc hiệu điện thế ở nhị đầu tụ điện là 4 V thì năng lượng từ trường vào mạch bằng


Mạch xấp xỉ LC lí tưởng bao gồm tụ điện tất cả điện dung 0,2 μFvà cuộn dây có thông số tự cảm 0,05 (H). Tại một thời điểm năng lượng điện áp thân hai phiên bản tụ là đôi mươi V thì cường độ cái điện vào mạch là 0,1 (A). Tính tần số góc của xê dịch điện từ với cường độ cái điện cực lớn trong mạch.


Hai mạch xê dịch điện trường đoản cú lý tưởng đang sẵn có dao cồn điện trường đoản cú tự do. Điện tích của tụ điện trong mạch dao động trước tiên và máy hai theo lần lượt là q1và q2với 4q12+q22=1,3.10−17, q tính bằng C. Ở thời gian t, điện tích của tụ điện với cường độ loại điện trong mạch dao động đầu tiên lần lượt là 10−9 C và 6 mA, cường độ dòng điện trong mạch xấp xỉ thứ hai có độ khủng bằng


Một mạch xê dịch LC lí tưởng bao gồm thể biến đổi trong dải tần số trường đoản cú 10 MHz mang đến 50 MHz bằng phương pháp thay đổi khoảng cách giữa hai bản tụ năng lượng điện phẳng. Khoảng cách giữa các bản tụ cố gắng đổi


Cho mạch xấp xỉ LC lí tưởng. Chiếc điện chạy vào mạch có biểu thức i=0,04cos20t(A) (với t đo bằng μs). Xác định điện tích cực lớn của một bạn dạng tụ điện.
Xem thêm: Top 7 Các Nhà Toán Học Nổi Tiếng Nhất Thế Giới, Danh Sách Nhà Toán Học

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam