Câu hỏi :

Một họp báo hội nghị có 15 nam với 6 nữ. Chọn bỗng nhiên 3 fan vào ban tổ chức. Xác suất để 3 người lôi ra là nam:


*