Bạn đang đọc: Một đoạn mạch tiêu thụ điện có công suất 100W tính năng lượng đoạn mạch này tiêu thụ trong 20 phút


Trang chủ Sách ID Khóa học không tính tiền

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Một đoạn mạch tiêu thụ có công suất 100 W, trong 20 phút nó tiêu thụ một nguồn năng lượngA. 2000 JB. 5 JC. 120 kJD. 10 kJ Đáp án C. P = A / t nên A = P.t = 100.1200 = 120000 J = 120 kJ


Câu hỏi hot cùng chủ đề Một nguồn điện có suất điện động ξ = 12V điện trở trong r = 2 Ω nối với điện trở R tạo thành mạch kín. Tính cường độ dòng điện và hiệu suất nguồn điện, biết R > 2 Ω, công suất mạch ngoài là 16W .

Bạn đang xem: Một đoạn mạch tiêu thụ có công suất 100w

A. I=1A, H=54%

B. I=1,2A, H=76,6%

C. I=2A, H=66,6%

D. I=2,5A, H=56,6%

Một đoạn mạch tiêu thụ có công suất 100 W, trong 20 phút nó tiêu thụ một năng lượng

A.2000 J .

B.5 J .

C.120 kJ .

D.10 kJ .

Đáp án và lời giải

Đáp án:CLời giải :Phân tích : P = A / t nên A = P.t = 100.1200 = 120000 J = 120 kj .Chọnđápán C .Bạn có muốn ?

Chia sẻ Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Xét những loài sau :( 1 ) ngựa chiến. ( 2 ) Thỏ. ( 3 ) Chuột. ( 4 ) Trâu. ( 5 ) Bò. ( 6 ) Cừu. ( 7 ) Dê .Trong những loài trên, những loài có dạ dày 4 ngăn là :

Ở thủy tức, thức ăn được tiêu hoá bằng hình thức

Các vi sinh vật cộng sinh trong ống tiêu hoá của động vật ăn cỏ đem lại nhiều lợi ích cho các loài này. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về vai trò của nhóm ví sinh vật cộng sinh này?

I. Cung cấp nguồn protein quan trọng II. Giúp quy trình tiêu hoá xellulozoIII. Cung cấp cho vật chủ nhiều loại vitamin IV. Tạo ra môi trường tự nhiên thích hợp cho enzim hoạt động giải trí .

Dựa trên hình vẽ dạ dày và ruột ở thú ăn thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

*

( 1 ) Chú thích ( I ) là dạ dày 4 ngăn ở thú ăn thực vật .( 2 ) Chú thích ( II ) là ruột non dài để thuận tiện cho đổi khác và hấp thụ thức ăn .( 3 ) Chú thích ( III ) là manh tràng, là nơi tiêu hóa sinh học .( 4 ) Chú thích ( IV ) là ruột già, là nơi chứa lấy chất cặn bã và tái hấp thụ nước .

Xem thêm: Cách Bấm Phương Trình Bậc 2 Hai Ẩn Bằng Máy Tính, Pt Bậc Hai 1 Ẩn Máy Tính Casio Fx 570Es Plus

Quá trình hấp thụ các chất dinh dưỡng chủ yếu diễn ra ở ruột non. Điều giải thích nào sau đây là sai?

Bộ phận nào sau đây không thuộc ống tiêu hoá ở người?

Trong hệ tiêu hóa của người, bộ phận nào chỉ có tiêu hóa cơ học ?

Read the following andmark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 22 to 29:

Harvard University, today recognized as part of the top echelon of the world’s universities, came from very inauspicious and humble beginning .This oldest of American universities was founded in 1636, just sixteen years after the Pilgrims landed at Plymouth. Included in the Puritan emigrants to the Massachusetts colony during this period were more than 100 graduates of England’s prestigious Oxford and Cambridge universities, and these universities graduates in the New Word were determined that their sons would have the same educational opportunities that they themselves had had. Because of this tư vấn in the colony for an institution of higher learning, the General Court of Massachusetts appropriated 400 pounds for a college in October of 1636 and early the following year decided on a parcel of land for the school ; this land was in an area called Newetowne, which was later renamed Cambridge after its English cousin and is the site of the present-day university .When a young minister named John Harvard, who came from the neighboring town of Charlestowne, died from tuberculosis in 1638, he willed half of his estate of 1,700 pounds to the fledgling college. In spite of the fact that only half of the bequest was actually paid, the General Court named the college after the minister in appreciation for what he had done. The amount of the bequest may not have been large, particularly by today’s standard, but it was more than the General Court had found it necessary to appropriate in order to open the college .Henry Dunster was appointed the first president of Harvard in 1640, and it should be noted that in addition to serving as president, he was also the entire faculty, with an entering freshmen class of four students. Although the staff did expand somewhat, for the first century of its existence the entire teaching staff consisted of the president and three or four tutors .

Question:The main idea of this passage is that ______________.

Manh tràng là 1 bộ phận của ống tiêu hóa. Trong những loài dưới đây, manh tràng rất tăng trưởng ở loài nào ?