Bạn vẫn đọc: một đoạn mạch tiêu thụ điện có công suất 100W tính năng lượng đoạn mạch này tiêu thụ trong đôi mươi phút


trang chủ Sách ID Khóa học không tính tiền

Luyện thi ĐGNL với ĐH 2023

một quãng mạch tiêu hao có năng suất 100 W, trong trăng tròn phút nó tiêu hao một nguồn năng lượngA. 2000 JB. 5 JC. 120 kJD. 10 kJ Đáp án C. P = A / t phải A = P.t = 100.1200 = 120000 J = 120 kJ


Câu hỏi hot cùng chủ thể Một nguồn điện tất cả suất điện rượu cồn ξ = 12V điện trở trong r = 2 Ω nối với năng lượng điện trở R chế tác thành mạch kín. Tính cường độ mẫu điện và công suất nguồn điện, biết R > 2 Ω, hiệu suất mạch kế bên là 16W .

Bạn đang xem: Một đoạn mạch tiêu thụ có công suất 100w

A. I=1A, H=54%

B. I=1,2A, H=76,6%

C. I=2A, H=66,6%

D. I=2,5A, H=56,6%

Một đoạn mạch tiêu thụ có công suất 100 W, trong 20 phút nó tiêu thụ một tích điện

A.2000 J .

B.5 J .

C.120 kJ .

D.10 kJ .

Đáp án với lời giải

Đáp án:CLời giải :Phân tích : phường = A / t đề nghị A = P.t = 100.1200 = 120000 J = 120 kj .Chọnđápán C .Bạn cũng muốn ?

chia sẻ Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Xét hồ hết loài sau :( 1 ) ngựa chiến. ( 2 ) Thỏ. ( 3 ) Chuột. ( 4 ) Trâu. ( 5 ) Bò. ( 6 ) Cừu. ( 7 ) Dê .Trong những loài trên, rất nhiều loài gồm dạ dày 4 phòng là :

Ở thủy tức, thức nạp năng lượng được tiêu hoá bằng hình thức

Các vi sinh vật cùng sinh trong ống tiêu hoá của động vật ăn cỏ đưa về nhiều ích lợi cho các loài này. Có bao nhiêu vạc biểu tiếp sau đây đúng về vai trò của group ví sinh vật cùng sinh này?

I. Cung ứng nguồn protein đặc biệt II. Giúp quy trình tiêu hoá xellulozoIII. Cung cấp cho vật chủ nhiều các loại vitamin IV. Tạo thành ra môi trường tự nhiên tương thích cho enzim chuyển động giải trí .

Dựa trên hình mẫu vẽ dạ dày với ruột ngơi nghỉ thú nạp năng lượng thực vật, có bao nhiêu phạt biểu dưới đây đúng?

*

( 1 ) ghi chú ( I ) là bao tử 4 phòng ở thú ăn thực đồ gia dụng .( 2 ) ghi chú ( II ) là ruột non lâu năm để dễ dàng cho biến hóa và dung nạp thức nạp năng lượng .( 3 ) chú thích ( III ) là manh tràng, là địa điểm tiêu hóa sinh học tập .( 4 ) chú thích ( IV ) là ruột già, là nơi cất lấy hóa học cặn buồn bực và tái dung nạp nước .

Xem thêm: Cách Bấm Phương Trình Bậc 2 Hai Ẩn Bằng Máy Tính, Pt Bậc Hai 1 Ẩn Máy Tính Casio Fx 570Es Plus

Quá trình hấp thụ những chất dinh dưỡng chủ yếu ra mắt ở ruột non. Điều phân tích và lý giải nào dưới đây là sai?

Bộ phận nào sau đây không ở trong ống tiêu hoá sinh sống người?

Trong hệ tiêu hóa của người, bộ phận nào chỉ tất cả tiêu hóa cơ học ?

Read the following andmark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the questions from 22 lớn 29:

Harvard University, today recognized as part of the đứng top echelon of the world’s universities, came from very inauspicious & humble beginning .This oldest of American universities was founded in 1636, just sixteen years after the Pilgrims landed at Plymouth. Included in the Puritan emigrants to lớn the Massachusetts colony during this period were more than 100 graduates of England’s prestigious Oxford & Cambridge universities, & these universities graduates in the New Word were determined that their sons would have the same educational opportunities that they themselves had had. Because of this support in the colony for an institution of higher learning, the General Court of Massachusetts appropriated 400 pounds for a college in October of 1636 and early the following year decided on a parcel of land for the school ; this land was in an area called Newetowne, which was later renamed Cambridge after its English cousin and is the site of the present-day university .When a young minister named John Harvard, who came from the neighboring town of Charlestowne, died from tuberculosis in 1638, he willed half of his estate of 1,700 pounds khổng lồ the fledgling college. In spite of the fact that only half of the bequest was actually paid, the General Court named the college after the minister in appreciation for what he had done. The amount of the bequest may not have been large, particularly by today’s standard, but it was more than the General Court had found it necessary lớn appropriate in order to open the college .Henry Dunster was appointed the first president of Harvard in 1640, and it should be noted that in addition khổng lồ serving as president, he was also the entire faculty, with an entering freshmen class of four students. Although the staff did expand somewhat, for the first century of its existence the entire teaching staff consisted of the president và three or four tutors .

Question:The main idea of this passage is that ______________.

Manh tràng là 1 thành phần của ống tiêu hóa. Trong số những loài bên dưới đây, manh tràng rất tăng trưởng sinh hoạt loài như thế nào ?