Tin tức Tư vấn Tri thức Tin VP Bảo mật Mạng Máy bộ Phần mềm
Tùy thuộc vào những nội dung và những thiết lập vùng trong cấu hình của Windows , dữ liệu trong file CSV có thể không hiển thị chính xác trong Excel .

Bạn đang xem: Mở file csv trong excel


Những lỗi thông thường hầu hết là :

Dữ liệu đặt trong một cột .Cột ngày tháng hiển thị ở dạng Text .Những cột Text bao gồm những con số mà số 0 ở đầu bị xóa bỏ .Giá trị tiền tệ lại được hiển thị kiểu Text .

Để đưa dữ liệu của file CSV cần dùng công cụ trong Excel .

Bấm tab Data > Get External Data > From Text

 

*

 

Chọn file CSV muốn nhập vào Excel , bấm chọn Import .

Xem thêm: Tìm Hệ Số Của X4 Trong Khai Triển (1+2X+3X^2)^10, Tìm Hệ Số Của X^7 Trong Khai Triển F(X)=(1

 

*

 

Thông thường dữ liệu trong file CSV không có độ dài cố định của các cột vì thế cần đánh dấu tích vào mục Delimited , rồi bấm Next .

 

*

 

Cần chọn dấu phảy và dấu cách cho đúng , trong ví dụ trên sử dụng dấu phảy thì bạn cần đánh dấu tích vào Comma , xem dữ liệu bên dưới hiển thị đã hợp lí chưa , rồi bấm Next

 

*

 

Cần lựa chọn dữ liệu khai báo cho đúng tại những cột tùy theo dữ liệu đã có . Ví dụ chọn Text cho cột đầu tiên

 

*

 

Chọn kiểu thời gian cho cột Order Data

 

*

 

*

 

Sau khi định nghĩa các cột dữ liệu đã hoàn tất , bấm Finish

Excel sẽ hỏi vị trí phù hợp để nhập dữ liệu và bấm OK để thực hiện việc nhập dữ liệu

 

*

 

*

 

Để nhập file mới có cùng định dạng , bấm vào bất kì ô nào có chứa dữ liệu đã nhập vào trước đó . Chọn tab Data > Refresh All > Refresh All