tin tức tư vấn trí thức Tin VP bảo mật Mạng Máy cỗ phần mềm
Tùy ở trong vào hầu hết nội dung với những tùy chỉnh thiết lập vùng trong cấu hình của Windows , tài liệu trong file CSV hoàn toàn có thể không hiển thị đúng mực trong Excel .

Bạn đang xem: Mở file csv trong excel


Những lỗi thông thường hầu hết là :

Dữ liệu đặt trong một cột .Cột tháng ngày hiển thị làm việc dạng Text .Những cột Text bao gồm những con số mà số 0 làm việc đầu bị xóa bỏ .Giá trị chi phí tệ lại được hiển thị kiểu Text .

Để đưa dữ liệu của tệp tin CSV nên dùng chế độ trong Excel .

Bấm tab Data > Get External Data > From Text

 

*

 

Chọn tệp tin CSV mong nhập vào Excel , bấm chọn Import .

Xem thêm: Tìm Hệ Số Của X4 Trong Khai Triển (1+2X+3X^2)^10, Tìm Hệ Số Của X^7 Trong Khai Triển F(X)=(1

 

*

 

Thông thường tài liệu trong tệp tin CSV không tồn tại độ dài thắt chặt và cố định của các cột chính vì vậy cần ghi lại tích vào mục Delimited , rồi bấm Next .

 

*

 

Cần chọn dấu phảy và dấu cách cho đúng , trong lấy ví dụ trên thực hiện dấu phảy thì bạn cần đánh dấu tích vào Comma , coi dữ liệu bên dưới hiển thị đã phải chăng chưa , rồi bấm Next

 

*

 

Cần lựa chọn tài liệu khai báo đến đúng tại phần lớn cột tùy thuộc vào dữ liệu đã có . Ví dụ chọn Text mang lại cột đầu tiên

 

*

 

Chọn kiểu thời gian cho cột Order Data

 

*

 

*

 

Sau lúc định nghĩa những cột tài liệu đã hoàn tất , bấm Finish

Excel vẫn hỏi vị trí tương xứng để nhập tài liệu và bấm OK để tiến hành việc nhập dữ liệu

 

*

 

*

 

Để nhập tệp tin mới tất cả cùng format , nhấp chuột bất kì ô nào gồm chứa tài liệu đã nhập vào trước đó . Chọn tab Data > Refresh All > Refresh All