" class="title-header">Nêu nội dung chủ yếu và chức năng của lời bao phủ dụ? Hây nói tên một tác phẩm có cùng mục tiêu như lời che dụ?


Bạn đang xem: Lời phủ dụ là gì

*

phamquynh


Nêu nội dung thiết yếu và chức năng của lời bao phủ dụ? Hây nhắc tên một tác phẩm tất cả cùng mục đích như lời đậy dụ?
*

Trong đoạn trích hoàng lê độc nhất vô nhị thống chí nhân trang bị được xác minh trên nói những điều gì? hãy nói tên một cửa nhà trong công tác ngữ văn lớp 8 tất cả một trong các nội dung kia .Nêu rõ tên tác giả
*Xem thêm: Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng Là Đạo Gì, Hoạt Động Ra Sao

Nội dung chủ yếu và tác dụng của lởi che dụ. Một tác phẩm bao gồm cùng mục tiêu như lời đậy dụ:* Nội dung chủ yếu lời tủ dụ:- Khẳng định độc lập dân tộc; lên án, tố cáo hành động xâm lược của quân Thanh.-Nhắc lại truyền thống cuội nguồn chống nước ngoài xâm của dân tộc; lôi kéo quân sĩ đồng trọng tâm hiệp lực chống giặc.-Đề ra kỉ phương tiện nghiêm minh.* Tác dụng:-Lời che dụ được xem như một bài xích hịch ngắn gọn, kích say mê lòng yêu nước với ý chí quật cường của dân tộc.-Có ý nghĩa củng cố, kiểm soát và chấn chỉnh quân đội* nói đúng tên một tác phẩm:Tác phẩm: nam quốc giang san (Sông núi nước Nam) - biết tới của Lý hay Kiệt.