Lipit là hồ hết hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, ko hoà rã trong nước tuy thế ta những trong dung môi cơ học không phân cực.

Bạn đang xem: Lipit là chất béo

*

I. Lipit là gì?

– quan niệm Lipit: Lipit là phần nhiều hợp chất hữu cơ gồm trong tế bào sống, ko hoà tung trong nước dẫu vậy ta nhiều trong dung môi cơ học không phân cực.

– Về mặt cấu tạo, nhiều phần Lipit là những este phức tạp bao hàm chất lớn (còn điện thoại tư vấn là triglixerit), sáp, steroit cùng phopholipit,…

II. đặc thù vật lí của chất béo

1. Chất phệ là gì?

• Khái niệm: Chất béo là trieste của glixerol với axit lớn (các axit monocacboxylic có số chẵn C không phân nhánh) gọi tầm thường là triglixerit giỏi triaxylglixerol.

• Công thức kết cấu chung dạng:

*

– Chất béo động vật: Glixerit của axit no panmitic, stearic phải ở thể rắn.

– Chất béo thực vật: Glixerit của axit không no oleic yêu cầu ở thể lỏng.

• Một số chất béo thường gặp:

+) Axit panmitic: C15H31COOH

+) Axit stearic: C17H35COOH

+) Axit oleic: C17H33COOH (có 1 nối đôi)

+) Axit linoleic: C17H31COOH (2 nối đôi)

+) Axit linolenoic: C17H29COOH (3 nối đôi)

2. đặc thù vật lí của chất béo

– các triglixerit cất chủ yếu các gốc axit phệ no thường là hóa học rắn ở ánh sáng phòng, ví dụ như mỡ động vật hoang dã (mỡ bò, mỡ chảy xệ cừu,…). Các triglixerit chứa chủ yếu những gốc axit mập không no hay là hóa học lỏng ở ánh sáng phòng cùng được điện thoại tư vấn là dầu. Nó thường xuyên có bắt đầu thực thiết bị (dầu lạc, dầu vừng,…) hoặc từ động vật máu giá buốt (dầu cá).

– Chất béo chứa các gốc axit béo no (mỡ động vật) thường ở dạng rắn, còn chất béo chứa các gốc axit không no (dầu thực vật) ở dạng lỏng.

– Chất béo ko tan vào nước, nhẹ rộng nước, tuy vậy tan được trong các dung môi hữu cơ như benzen, rượu, xăng, ete,…

III. đặc điểm hoá học tập của chất béo

1. Phản bội ứng thuỷ phân của chất béo trong môi trường xung quanh axit

*

– vào công nghiệp, phản ứng bên trên được tiến hành trong nồi hấp ở 220℃ và 25 atm.

– Ví dụ: phương trình hoá học

(CH316COO)3C3H5 + 3H2O  3CH316COOH + C3H5(OH)3

 (CH316COO)3C3H5 : tristearin

 3CH316COOH : axit stearic

 C3H5(OH)3: Glixerol

2. Phản bội ứng xà chống hóa của hóa học béo

– Khi nấu nóng với dung dịch kiềm (NaOH hoặc KOH) thì tạo nên glixerol và hỗn hợp muối của những axit béo. Muối hạt natri hoặc kali của các axit béo đó là xà phòng

*

– Ví dụ: phương trình hoá học

(CH316COO)3C3H5 + 3NaOH  3CH316COONa + C3H5(OH)3

 (CH316COO)3C3H5 : tristearin

 3CH316COONa : natri stearat

 C3H5(OH)3: Glixerol

– phản ứng của chất khủng với dung dịch kiềm được hotline là phản ứng xà phòng hóa. Phản ứng xà chống hóa xảy ra nhanh rộng phản ứng thủy phân trong môi trường xung quanh axit và không thuận nghịch.

– Chỉ số xà phòng hóa: là số mg KOH dùng để xà phòng hóa hoàn toàn 1 gam lipit (tức là để trung hòa axit xuất hiện từ sự thủy phân 1 gam lipit).

– Chỉ số axit: số mg KOH dùng để trung hòa axit tự bởi có trong một mg lipit.

3. Phản nghịch ứng cùng hidro (hiđro hóa) của chất béo

– Lipit lỏng có gốc axit là không no, để chuyển thành lipit rắn, ta mang đến tác dụng với H2 có niken làm xúc tác vào nồi hấp.

(C17H33COO)3C3H5 (lỏng) + 3H2 (C17H35COO)3C3H5 (rắn)

– Để đánh giá mức độ ko no của lipit, người ta dùng:

– Chỉ số iot: là số gam iot có thể cộng vào 100 gam lipit.

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Chuyên Đề Xu Hướng Quốc Tế Và Đổi Mới Giáo Dục Phổ Thông Việt Nam

4. Phản ứng thoái hóa của hóa học béo

– Nối song C = C ở gốc axi ko no của chất to bị oxi hóa chậm vì chưng oxi ko khí sinh sản thành peoxit, chất này bị phân diệt thành các sản phẩm có mùi khó chịu. Đó là tại sao của hiện tượng lạ dầu mỡ để lâu bị ôi.