Bạn sẽ xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và thiết lập ngay phiên bản đầy đầy đủ của tư liệu tại phía trên (1.03 MB, 154 trang )


D. Sản xuất với con đường nối chổ chính giữa của nhì nguyên tử liên kết một góc 45 độ. 2. Link pi π là liên kết hố học trong các số ấy trục của obitan liên kếtA. Tuy vậy song với con đường nối trung khu của hai nguyên tử liên kết. B. Trùng với con đường nối trung ương của nhì ngun tử liên kết.C. Vng góc với mặt đường nối trung ương của nhị nguyên tử liên kết. D. Chế tạo ra với mặt đường nối trung khu của hai nguyên tử liên kết một góc 45 độ.

Bạn đang xem: Liên kết bội

17. Link bội là liên kết giữa hai nguyên tử được tiến hành bởi

A. Hai tuyệt nhiều liên kết xich ma. B. Một links xich ma và ba links pi.C. Một links xich ma cùng một giỏi hai liên kết pi. D. Một links pi với một hay hai liên kết xich ma.

18. Trong phân tử HNO

3, nguyên tử N tạo nên A. 4 liên kết xích ma.B. 2 link xích ma, 2 liên kết pi. C. 3 links xích ma, 1 links pi.D. 1 liên kết xích ma, 1 link cho nhận, 1 link đôi.

19. 1. Cho biết thêm nguyên tố flo bao gồm Z = 9. Trong phân tử flo

A. Bao gồm ba links xich ma σ. B. Có một liên kết xich ma σ với hai links pi π.C. Tất cả hai liên kết xich ma σ. D. Có một links xich ma σ.2. Cho biết thêm nguyên tố nitơ bao gồm Z = 7. Vào phân tử nitơ N2A. Gồm ba link xich ma σ. B. Gồm một liên kết xich ma σ và hai link pi π.C. Gồm hai link xich ma σ với một link pi π. D. Có một link xich ma σ và một links pi π.

20. Vào phân tử H

3PO4theo thực nghiệm, có A. 6 links xích ma, 1 liên kết đơi.B. 8 liên kết xích ma, 0 liên kết pi.C. 6 link xích ma, 1 link cho nhận. D. 7 links xích ma, 1 liên kết pi.

21. Links hoá học trong phân tử H

2O thuộc một số loại A. Liên kết cộng hố trị khơng phân cực.B. Link cộng hố trị phân cực từ phía ngun tử oxi thanh lịch phía ngun tử hiđro.C. Link cộng hố trị phân cực từ phía nguyên tử hiđro quý phái phía nguyên tử oxi.D. Liên kết ion.

Xem thêm: Hướng Dẫn Nuôi Cua Đồng Ăn Cái Gì, Hướng Dẫn Nuôi Cua Đồng Đem Lại Kinh Tế Cao

22. Trong phân tử HCl, cặp electron dùng tầm thường giữa nhì nguyên tử

A. ở ở trung tâm khoảng phương pháp giữa nhị nguyên tử. B. Lệch về phía nguyên tử hiđro.C. Lệch về phía nguyên tử clo. D. Lệch hẳn về phía nguyên tử clo sinh sản thành ion H+và ion Cl-.

23. Phân tử nhân các nguyên tử trong phân tử etilen CH


*
Rèn luyện năng lực tự do sáng tạo cho học viên lớp 10 Trung học phổ quát thông qua hệ thống bài tập hóa học1541,75411
*


(1.03 MB) - rèn luyện năng lực chủ quyền sáng sinh sản cho học viên lớp 10 Trung học thêm thông qua hệ thống bài tập hóa học-154 (trang)