Đáp án và phân tích và lý giải chính xác thắc mắc trắc nghiệm: “AND là phép toán nằm trong nhóm” cùng với loài kiến thức kim chỉ nan liên quan liêu là tài liệu có lợi môn Tin học 11 bởi vì Top lời giải biên soạn dành riêng cho các bạn học sinh với thầy thầy giáo tham khảo.

Bạn đang xem: / là phép toán thuộc nhóm

Câu hỏi: AND là phép toán thuộc nhóm nào?

A: Các phép toán số học với số nguyên

B: những phép toán số học tập với số thực

C: những phép toán quan lại hệ

D: các phép toán logic

Trả lời:

Đáp án đúng: D: những phép toán logic

AND là phép toán thuộc nhóm nào các phép toán logic

Kiến thức mở rộng về phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

1. Phép gán

Trong Toán học:

+ Các phép toán số học tập với số nguyên: + (cộng), - (trừ), . (nhân), div (chia nguyên), thủ thuật (lấy phần div)

+ Các phép toán số học tập với số thực: + (cộng). - (trừ), . (nhân),: (chia)

+ Các phép toán quan liêu hệ:  (lớn hơn hoặc bằng). = (bằng), * (khác)

+ Các phép toán logic: -1 (phủ định), ∨ (hoặc), ∧ (và)

Trong Pascal:

+ Các phép toán số học với số nguyên: +, -,*, div, mod

+ Các phép toán số học tập với số thực: +,-, *,/

+ Các phép toán quan hệ: =, =,

+ Các phép toán logic: not, or, and

*
and là phép toán thuộc nhóm?" width="720">

Chú ý:

- hiệu quả của phép toán quan hệ giới tính cho giá trị logic.

- trong số những ứng dụng của phép toán lô ghích là để tạo ra các biểu thức tinh vi từ những quan hệ 1-1 giản.

2. Biểu thức số học

Trong lập trình, biểu thức số học là một biến loại số hoặc một hằng số hoặc những biến kiểu số và những hằng số liên kết với nhau bởi một số trong những hữu hạn phép toán số học, các dấu ngoặc tròn (và) tạo thành một biểu thức bao gồm dạng giống như như giải pháp viết vào toán học với những nguyên tắc sau:

• Chỉ dùng cặp ngoặc tròn để xác định trình tự thực hiện phép toán trong trường hợp bắt buộc thiết.

• Viết theo thứ tự từ trái qua nên Không được bỏ qua mất dấu nhân (*) trong tích.

• các phép toán được tiến hành theo thiết bị tự:

+ thực hiện các phép toán vào ngoặc trước;

+ vào dãy các phép toán không chứa ngoặc thì thực hiện từ trái lịch sự phải, theo máy tự các phép toán nhân (*), phân tách nguyên (div), rước phần dư (moi) triển khai trước và các phép toán cùng (+), trừ (-) thực hiện sau.


Chú ý 2:

• nếu biểu thức thứa một hằng hay phát triển thành kiểu thực thì ta bao gồm biểu chức số học thực, giá trị Của biểu thức cũng thuộc mẫu mã thực.

• Trong một số trong những trường hợp bắt buộc dùng trở thành trung gian để rất có thể tránh được vấn đề tính một biểu thức nhiều lần.

3. Hàm số học tập chuẩn

- Hàm sổ học chuẩn là hồ hết hàm tính giá chỉ trị các hàm toán học hay được sử dụng trong những ngôn ngữ lập trình.

- từng hàm chuẩn có tên chuẩn chỉnh riêng. Đối số của hàm là một hay nhiều biểu thức số học và được đặt trong cặp ngoặc tròn (và) sau thương hiệu hàm.

- tác dụng của hàm có thể là nguyên hoặc thực hay phụ trực thuộc vào thứ hạng của đối số.

- một số trong những hàm chuẩn chỉnh thường dùng:

- Biêu thức lôgic đơn giản là phát triển thành lôgic hoặc lôgic.

- Biểu thức lôgic là các biểu thức lô ghích đơn giản, những biểu thức quan liêu hệ liên kết với nhau vày phép toán logic. Cực hiếm biểu thức lô ghích là true hoặc false. Các biểu thức quan hệ giới tính thường đặt trong cặp ngoặc (và ).

- dấu phép toán not được viết trước biểu thức cần phủ định.

- các phép toán and và or dùng để kết hợp nhiều biểu thức lôgic hoặc quan lại hệ, thành một biểu thức thường được sử dụng để diễn tả các điều kiện phức tạp.

*
and là phép toán trực thuộc nhóm? (ảnh 2)" width="609">

4. Biểu thức quan liêu hệ

• nhị biểu thức cùng kiểu liên kết với nhau vì phép toán quan hệ mang lại ta một biểu thức quan hệ.

• Biểu thức quan tiền hệ có dạng:

• Biểu thức quan hệ tình dục được tiến hành theo trình tự:

+ Tính giá trị những biểu thức;

+ triển khai phép toán quan hệ.

+ kết quả của biểu thức quan hệ là giá trị logic: true (đúng) hoặc false (sai)

5. Câu lệnh gán

- Lệnh gán vào Pascal bao gồm dạng:  := ;

- vào trường hợp đối kháng giản, tên biến là tên của vươn lên là đơn.

- Lệnh gán có chức năng gán giá trị cho 1 biến, nghĩa là cố giá trị cũ vào ô lưu giữ (tương ứng với biến) bởi vì giá trị mới. Giá trị mới là quý hiếm của một biểu thức. Biểu thức này đã có mức giá trị khẳng định thuộc phạm vi của biến. Kiểu cực hiếm của biểu thức phải phù hợp với kiểu dáng của biến. Một thay đổi chỉ được xem là đã khẳng định giá trị khi đã nhận được được quý hiếm từ không tính (đọc từ keyboard hoặc trường đoản cú tệp,...) hoặc thẳng qua lệnh gán trong chương trình.

Ví dụ 1: 

i := i + 1;

S := S + 1;

Một số điểm chú ý khi thực hiện lệnh gán:

- yêu cầu viết đúng kí tín lệnh gán. Ví dụ 2: trong Pascal kí tự hai dấu chấm bắt buộc viết tức thì kí tự vệt bằng (:);

- Biểu thức bên phải yêu cầu được xác định giá trị trước lúc gán, tức thị mọi trở nên trong biểu thức đã được xác minh giá trị và các phép toán vào biểu thức rất có thể thực hiện tại được vào miền giá trị của biến.

- hình trạng của đổi mới phải cân xứng với kiểu tài liệu của quý giá biểụ thức bên phải.

Xem thêm: Phương Pháp Dồn Biến Chứng Minh Bất Đẳng Thức Bậc Thcs, Phương Pháp Dồn Biến Chứng Minh Bất Đẳng Thức

Trong lập trình, biểu thức số học là một biến vẻ bên ngoài số hoặc một hằng số hoặc những biến mẫu mã số và các hằng số liên kết với nhau bởi một trong những hữu hạn phép toán số học, các dấu ngoặc tròn (và) chế tác thành một biểu thức.