toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Dung dịch HCL tất cả nồng độ mol là 13,14mol và trọng lượng riêng là 1,198g/ml . Tính nồng độ tỷ lệ của hỗn hợp HCL


*

C% dd HCl = (dfrac13,14 imes36,510 imes1,198=40\%)

P/s: công thức: (C_M=dfrac10 imes C\% imes DM)


*

Hòa chảy 36,5 gam HCl vào nước, nhận được 500ml hỗn hợp có trọng lượng riêng D = 1,1 g/ml. Tính nồng độ mol và nồng độ xác suất của dung dịch thu được.

Bạn đang xem: Khối lượng riêng của hcl


Dung dịch axit HCl trên thị trường bán gồm nồng độ tối đa là 37%, cân nặng riêng D=1.19g/mol.

a) Tính nồng độ mol của dung dịch.

b) Tính nồng độ xác suất của dd HCl 10.81 M có D=1.17g/l


Dung dịch HCl độ đậm đặc 26% (kí hiệu là dung dịch X) có trọng lượng riêng d = 1,189 g/mL.a. Tính số mol HCl tất cả trong 10 mL dung dịch X.b. Để hòa hợp vừa hết 16 gam Fe2O3 phải dùng vừa hết y mL dung dịch X. Tính quý hiếm của y.c. Tính nồng độ mol/L của hỗn hợp X.d. Để phối hợp vừa hết đôi mươi gam muối hạt cacbonat BCO3 (Z là kim loại chưa biết) đề xuất dùng toàn diện 48,78 mL dung dịch X. Tìm kim loại Z.

Xem thêm: 4 Sai Lầm Phổ Biến Trong Lần Đầu Đeo Kính Cận, Mỏi Mắt Khi Đeo Kính Cận Thị Do Nguyên Nhân Gì


Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp HCl, biết dung dịch HCl 25% có khối lượng riêng bởi 1,198 g/ml.

A. 8M

B. 8,2M

C. 7,9M

D. 6,5M


Hòa tan trọn vẹn 10.6g Na2CO3 vào nước được 200ml hỗn hợp Na2CO3 . Tính nồng độ phần trăm và mật độ mol của dung dịch trên. Biết cân nặng riêng của hỗn hợp là 1.05g/ml


(n_Na_2CO_3=dfrac10,6106=0,1left(mol ight)\ ightarrow C_Mleft(Na_2CO_3 ight)=dfrac0,10,2=0,5M)

Ta có: (C\%=dfracC_M.M10.D)

( ightarrow C\%=dfrac0,5.10610.1,05=5,05\%)


Biết khối lượng CuSO4 là 3 gam cân nặng riêng của hỗn hợp D-1,15(g/ml),nồng độ phần trăm của hỗn hợp là 15%.Tính cân nặng của dung dịch? Thể tích dung dịch? Nồng dộ mol của dung dịch


Ta có: (m_ddCuSO_4=dfrac315\%=20left(g ight))

(V_ddCuSO_4=dfrac201,15approx17,39left(ml ight))

Ta có: (n_CuSO_4=dfrac3160=0,01875left(mol ight))

(Rightarrow C_M_CuSO_4=dfrac0,018750,01739approx1,08M)

Bạn tìm hiểu thêm nhé!


Trộn 150ml hỗn hợp HCl 10% có cân nặng riêng D=1,206 g/ml cùng với 250 ml hỗn hợp HCl 2M thu được hỗn hợp A . Tính độ đậm đặc mol của dung dịch A


(m_dd_HClleft(10\% ight)=150cdot1.206=180.9left(g ight))

(n_HCl=dfrac180.9cdot10\%36.5approx0.5left(mol ight))

(n_HClleft(2M ight)=0.25cdot2=0.5left(mol ight))

(n_HCl=0.5+0.5=1left(mol ight))

(V_dd_HCl=150+250=400left(ml ight)=0.4left(l ight))

(C_M_HCl=dfrac10.4=2.5left(M ight))


1. Một dung dịch CuSO4 (gọi là dung dịch X) có trọng lượng riêng là 1,6 g/ml. Nếu đun nhẹ 25 ml dung dịch để gia công bay hơi nước thì thu được 11,25 gam tinh thể CuSO4.5H2O. 

 a) Tính nồng độ xác suất và mật độ mol của dung dịch X. 

 b) mang 200 gam dung dịch X làm lạnh đến t0C thấy tách bóc ra 5,634 gam tinh thể CuSO4.5H2O. Tính độ tan của CuSO4 sinh hoạt t0C. 

2. Trên nhị đĩa cân để 2 ly đựng 90 gam dung dịch HCl 7,3% (cốc 1) với 90 gam hỗn hợp H2SO4 14,7% (cốc 2) làm thế nào để cho cân tại đoạn thăng bằng. 

- phân phối cốc trước tiên 10 gam CaCO3. 

- chế tạo cốc vật dụng hai y gam Zn thấy sắt kẽm kim loại tan hoàn toàn và thoát ra V’ lít khí hidro (đktc). A) Viết những PTHH xảy ra. 

b) Sau những thí nghiệm, thấy cân vẫn thăng bằng. Tính quý hiếm y V’. (Kết quả đem 3 chữ số sau lốt phẩy)


Lớp 8 hóa học
1
0
Gửi hủy

1)

(m_ddCuSO_4left(bd ight)=1,6.25=40left(g ight))

(n_CuSO_4.5H_2O=dfrac11,25250=0,045left(mol ight))

=> (n_CuSO_4=0,045left(mol ight))

(C_M=dfrac0,0450,025=1,8M)

(C\%=dfrac0,045.16040.100\%=18\%)

b)

(m_CuSO_4=dfrac200.18100=36left(g ight))

(n_CuSO_4.5H_2O=dfrac5,634250=0,022536left(mol ight))

nCuSO4 (tách ra) = 0,022536 (mol)

=> (m_CuSO_4left(dd.ở.t^o ight)=36-0,022536.160=32,39424left(g ight))

(m_H_2Oleft(bd ight)=200-36=164left(g ight))

nH2O (tách ra) = 0,022536.5 = 0,11268 (mol)

=> (m_H_2Oleft(dd.ở.t^o ight)=164-0,11268.18=161,97176left(g ight))

(S_t^oC=dfrac32,39424161,97176.100=20left(g ight))


Đúng 2

bình luận (0)

Hòa chảy 30 g NaCl vào 170 gam nước, được dung dịch có khối lượng riêng 1,1 gam/ml. Tính nồng độ phần trăm và mật độ mol của hỗn hợp thu được


Lớp 8 chất hóa học
2
0
Gửi hủy

(C\%=dfrac30170.100\%=17,647\%) (V_ extdd=left(30+170 ight)1,1=220ml) (n_NaCl=dfrac3058,5=0,513mol)(C_M=dfrac0,5130,22=0,696M)


Đúng 1

phản hồi (0)
Kudo Shinichiđã xóa

(C\%_NaCl=dfrac30170+30.100\%=15\%\C_M=C\%.dfrac10DM=10.dfrac10.1,158,5=1,88M)


Đúng 1
bình luận (1)
olm.vn hoặc hdtho
glaskragujevca.net