Bảng vần âm tiếng Nhật là cách đầu giúp bạn tiếp cận với một ngôn ngữ mới. Ví như vẫn không biết cách học tập bảng vần âm để rất có thể vừa học nhanh mà vẫn vừa rất có thể nhớ thọ thì cùng glaskragujevca.net khám phá trong bài viết này nhé!

*

I. HỆ THỐNG CHỮ VIẾT CỦA TIẾNG NHẬT

Trong tiếng Nhật có bố loại chữ viết là Hiragana, Katakana, với Kanji (chữ Hán).

Bạn đang xem: Học chữ cái tiếng nhật

Hiragana với Katakana là những chữ tượng âm còn chữ hán việt là chữ tượng hình, vừa biểu thị âm bên cạnh đó vừa thể hiện nghĩa.

Câu trong giờ đồng hồ Nhật thông thường được viết bằng chữ Hiragana, Katakana, chữ Hán. Thương hiệu người, địa danh quốc tế hoặc các từ nước ngoài lai được viết bằng chữ Katakana.

Còn chữ Hiragana được dùng để biếu thị trợ từ hoặc những phần thay đổi của cồn từ,tính từ.

Ngoài ra, trong một số trường đúng theo chữ Latinh (Romaji) cũng khá được dùng khi viết dành riêng cho đối tượng là tín đồ nước ngoài.

Những chữ này thường thấy ở trên các bảng biển lớn viết tên bên ga, v.v..


*
Tổng quan lại bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana, Katakana

Bây giờ bắt đầu 3 ngày học NHỚ – ĐỌC – VIẾT bảng vần âm tiếng Nhật Hiragana cùng glaskragujevca.net nhé~~~

Bảng chữ cái Hiragana là bảng chữ cái mềm cơ phiên bản nhất mà ngẫu nhiên ai học tiếng Nhật cũng đều nên biết. Các bạn cũng có thể học tuy nhiên song bảng chữ cái Katakana thuộc 1 lúc nhé

II. Học bảng vần âm tiếng Nhật Hiragana

Bảng vần âm Hiragana gồm có 71 chữ và gồm 5 nguyên âm あ(a) – い(i) – う(u) – え(e) – お(o). Các nguyên âm này che khuất phụ âm, và buôn bán nguyên âm nhằm thạo thành đơn vị âm.

あ aい iう uえ eお o
か kaき kiく kuけ keこ ko
が gaぎ giぐ guげ geご go
さ saし shiす suせ seそ so
ざ zaじ jiず zuぜ zeぞ zo
た taち chiつ tsuて teと to
だ daぢ jiづ zuで deど do
な naに niぬ nuね neの no
は haひ hiふ fuへ heほ ho
ば baび biぶ buべ beぼ bo
ぱ paぴ piぷ puぺ peぽ po
ま maみ miむ muめ meも mo
や yaゆ yuよ yo
ら raり riる ruれ reろ ro
わ waを woん n/m

Tổng quan về bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana, Katakana


Bảng chữ cái Hiragana cùng Katakana là bước đầu trong phần chinh phục tiếng Nhật sơ cấp cho (N5). Trong những lúc học bảng vần âm tiếng Nhật, hãy tìm luôn lộ trình học tập riêng cho bạn nhé.

Lộ trình học tập tiếng nhật miễn tầm giá 2,5 tháng chinh phục N5 JLPT

Còn hiện nay chúng mình bước đầu vào học tập phần đầu tiên – bảng chữ cái Hiragana nhé

1. HỌC PHÁT ÂM BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG NHẬT CÙNG NGƯỜI BẢN XỨ


2. MẸO HỌC THUỘC BẢNG CHỮ CÁI nhanh VÀ NHỚ LÂU

+ Mẹo 1: học bảng vần âm tiếng Nhật bởi Flashcard

+ Mẹo 2: học bảng vần âm tiếng Nhật theo phương pháp “cơ bắp”

+ Mẹo 3: học bảng vần âm tiếng Nhật song song nhau

+ Mẹo 4: học tập bảng vần âm tiếng Nhật qua hình hình ảnh minh họa

+ Mẹo 5: Học số đông lúc phần nhiều nơi

Và hãy tìm cho bạn một sensei, senpai để học thuộc nhé

Có khá nhiều mẹo đề nghị glaskragujevca.net tổng vừa lòng sang bài xích viết: Cách học tập bảng vần âm tiếng Nhật Hiragana. Đừng bỏ dở nhé!

3. HƯỚNG DẪN VIẾT BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG NHẬT HIRAGANA

Khi tập viết chữ Hiragana chữ cần nằm gọn trong một ô vuông cùng chữ viết cũng cần phải phải bằng vận trong ô vuông đó.

+ あ(a) >> phạt âm là (a) hệt như cách đọc “tha thẩn”, “la cà”

+ い(i) >> phát âm là (i) y như cách đọc “đi thi”, “hòn bi”

+ う(u) >> phạt âm là (u) cùng (ư)

+ え(e) >> phát âm là (ê) giống hệt như cách gọi “ê đê”, “bê tha”

+ お(o) >> phát âm là (ô) y hệt như cách đọc “ dòng xô”, “ô tô”


*

Link tải phiên bản PDF: Cách viết bảng chữ cái tiếng nhật


Vậy là xong bảng chữ cái Hiragana rồi. Bạn có thấy khó khăn khi tự học không?

Học giờ đồng hồ Nhật Online không tính phí với 25 bài xích Minna no nihongo.

III. học viết – học âm buôn bán đục, âm đục, âm ghép

1. Âm đục

•Âm đục: Thêm vết 「〃」(gọi là tenten) vào phía bên trên bên phải những chữ chiếc hàng KA, SA, TA với HA.•Âm phân phối đục: Thêm lốt 「○」(gọi là maru) vào bên trên bên phải những chữ cái của mặt hàng HA.

Học
HàngÂm đục với âm buôn bán đục
か、き、く、け、こが、ぎ、ぐ、げ、ご (ga, gi, gu, ge, go)
さ、し、す、せ、そざ、じ、ず、ぜ、ぞ (za, ji, zu, ze, zo)
た、ち、つ、て、とだ、ぢ、づ、で、ど (da, dzi, dzu, de, do)
は、ひ、ふ、へ、ほば、び、ぶ、べ、ぼ (ba, bi, bu, be, bo) ぱ、ぴ、ぷ、ぺ、 (pa, pi, pu, pe, po)

Nhận ngay full cỗ tài liệu giờ nhật N5 ko thể làm lơ tại glaskragujevca.net.

2.Trường âm

Người ta dùng 5 nguyên âm:あ、い、う、え、お(a, i, ư, ê, ô) trong tiếng Nhật để sinh sản trường âm. Trường âm là âm kéo dài, khi gọi lên ta sẽ đọc kéo dài gấp rất nhiều lần âm bình thường.Ví dụ; A thì bằng 50% giây. AA thì đang đọc nhân song thành 1 giây.

+ Hàngあcó trường âm là /aa/: cột a +あ

おかあさん(okaasan):mẹ ( bạn khác).

+ Hàngいcó ngôi trường âm là /ii/: cột i +い

おにいさん(oniisan):anh trai ( bạn khác).

+ Hàngうcó trường âm là/uu/: cột u +う

くうき(kuuko):không khí.

+ Hàngえcó ngôi trường âm là /ee/: cột e +えhoặc /ei/: cột e +い

おねえさん(oneesan: chị gái ( fan khác).

せんせい (sensei):thầy, cô giáo.

+ Hàngおcó ngôi trường âm là /oo/: cột o +おhoặc /ou/: cột o +う

とおか(tooka): ngày mùng 10; 10 ngày.

おとうさん(otousan): tía ( tín đồ khác).

3. Âm ghép

Âm ghép được tạo vì chưng 2 chữ cái ghép lại cùng với nhau. Trong bảng vần âm của Nhật fan ta áp dụng 3 chữ cái ya (や)、yu (ゆ)、yo(よ)ghép vào các chữ cái thuộc cột i ( trừ chữ い ) để tạo thành âm ghép. Chữ ya, yu, yo cần được viết nhỏ hơn , hoặc bằng 50% chữ mẫu đầu ở trong cột i đứng trước nó.

Cách đọc: không đọc bóc biệt 2 chữ cái, nhưng đọc ngay lập tức với nhau kết hợp 2 chữ cái thành một âm.

Ví dụ:

きゃ hiểu là kya , không đọc là ki ya

ひょ phát âm là hyo, không phát âm là hi yo

きゃkya きゅkyu きょkyoりゃrya りゅryu りょryo
しゃsha しゅshu しょshoぎゃgya ぎゅgyu ぎょgyo
ちゃchya ちゅchyu ちょchyoじゃjya じゅjyu じょjyo
にゃnya にゅnyu にょnyoびゃbya びゅbyu びょbyo
ひゃhya ひゅhyu ひょhyoぴゃpya ぴゅpyu ぴょpyo
みゃmya みゅmyu みょmyo

Cần lưu lại ý:Với những chữ しゃ (sha)、しゅ (shu)、しょ (sho)、ちゃ (cha)、ちゅ (chu)、ちょ (cho)、じゃ (ja)、じゅ (ju)、じょ (jo) khi phát âm sẽ nên bật hơi.

4. Âm ngắt

Âm ngắt là hầu hết âm gồm âm っ- tsu nhỏ dại nối thân 2 phụ âm với nhau để tạo ra một từ bao gồm nghĩa. Phép tắc đọc/ phiên âm khi gặp mặt các chữ có âm ngắt là gấp đôi phụ âm ngay phía sau âm ngắt (chỉ gấp rất nhiều lần phụ âm tức thì sau nó mà không phiên âm っ- tsu).

Ví dụ:ざっし (zasshi): tạp chí

にっぽん(nippon): nhật bản

Một số giải pháp biến âm cơ bản

Dưới đó là một số quy tắc biến âm trong tiếng Nhật

(1) từ ghép tuyệt từ lặp: sản phẩm “ha” (ha hi fu he ho) thành sản phẩm “ba” (ba bi bu be bo) vốn là âm đục của hàng “ha”.

は ひ ふ へ ほ → ば び ぶ べ ぼ

Các bạn cũng có thể thấy là âm đục tất cả cách viết y nguyên chỉ phân phối dấu nháy cam kết hiệu.

Ví dụ: 日 hi + 日 hi = 日々 hibi (ngày ngày)

(2) hàng “ka” thì thành sản phẩm “ga”

か き く け こ → が ぎ ぐ げ ご

Ví dụ: 近頃 chika + koro = chikagoro (dạo này)

(3) mặt hàng “sa” thành sản phẩm “za”

さ し す せ そ → ざ じ ず ぜ ぞ

Ví dụ: 矢印 ya (mũi tên) + shirushi (dấu) = yajirushi中島 naka + shima = nakajima (tên người)

(4) hàng “ka” mà được tiếp diễn bởi một âm sản phẩm “ka” tiếp thì biến thành âm lặp (tsu nhỏ)

Ví dụ: 国旗 (quốc kỳ) koku + ki = kokki (こっき) chứ không thành kokuki (こくき)

(5) sản phẩm “ha” nhưng mà đi theo sau chữ “tsu” つ thì chữ “tsu” biến thành âm lặp (tsu nhỏ) còn hàng “ha” sẽ thành hàng “pa”

は ひ ふ へ ほ → ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ

Ví dụ: 活発(かつ+はつ)=かっぱつ, (katsu + hatsu = kappatsu) hoạt bát

Hàng “ha” nhưng đi sau âm lặp (chữ “tsu” nhỏ dại = “っ”) thì thành mặt hàng “pa”

Ví dụ: つけっぱなし

(6) hàng “ka” nhưng mà đi sau “n” (ん) thì thành hàng “ga”

Ví dụ: 賃金=ちんぎん

(7) mặt hàng “ha” đi sau “n” (ん) thì thường thành sản phẩm “pa” (phần lớn) hoặc sản phẩm “ba” (ít hơn)

Ví dụ: 根本=こんぽん, kon + hon = kompon (căn bản)

(8) Âm “n” (ん) làm việc ngay trước sản phẩm “pa” xuất xắc hàng “ba” giỏi hàng “ma” thì cần đọc là “m” thay vị “n”

Ví dụ:

根本=こんぽん kompon

日本橋=にほんばし nihombashi

あんまり ammari

がんばって gambatte

IV. Bảng vần âm tiếng Nhật Kanji

Kanji hay có cách gọi khác là Hán từ bỏ có xuất phát từ chữ Hàn và một trong những phần do người Nhật sáng chế ra. Những ai đó đã từng học tập tiếng Trung rồi thì chắc chắn rằng học đến phần chữ Kanji này sẽ học khôn cùng nhanh.

Hướng dẫn học 214 bộ thủ sơ cấp cho

Chữ Kanji có kết cấu gồm phần cỗ thủ cùng phần âm. Phần cỗ thủ chỉ ý nghĩa của chữ đó còn phần âm biểu đạt âm phát âm gần đúng với chữ.

Lấy 1 ví dụ dễ dàng và đơn giản như này, các chữ chỉ người sẽ có được bộ nhân, chỉ nước bao gồm bộ thủy, chỉ cây cỏ có cỗ mộc,…

Với mọi người bắt đầu học bạn sẽ thấy Kanji thật đáng sợ nhưng chắc chắn là càng học các bạn sẽ càng say mê vần âm này. Sự thật đấy!

Cùng học Kanji với giáo viên giỏi nhất của glaskragujevca.net nhé!


Bảng vần âm Kanji

V. học tập bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana qua hình ảnh

Bảng chữ cái tiếng Nhật qua hình hình ảnh bảng PDF sịn tuyệt nhất : trên đây

*
*
*
*
*
*
*
*
*

ÂM BÁN ĐỤC

*
*

ÂM ĐỤC

*
*
*
*
*
*
*

Vậy là vẫn học chấm dứt bảng vần âm tiếng Nhật Hiragana rồi. Thuộc đón hóng phần tiếp sau về giải pháp học bảng vần âm tiếng Nhật Katakana nhé.

VI. Đặc điểm chung của tiếng Nhật

1. Từ Loại: Trong giờ đồng hồ Nhật có các từ các loại như: động từ, tính từ, danh từ, phó từ, liên từ, trợ từ,…..

2. đơn thân tự từ trong câu: Vị ngữ luôn ở cuối câu. Từ cha nghĩa luôn đứng trước trường đoản cú được vấp ngã nghĩa.

3. Vị ngữ: Trong tiếng Nhật trường đoản cú loại hoàn toàn có thể trở thành vị ngữ là rượu cồn từ, tính từ, và danh từ + hình thức của vị ngữ sẽ đổi khác tùy theo biểu lộ khẳng định, phủ định, xuất xắc quá khứ, phi quá khứ, v.v.. Bề ngoài của vị ngữ không biến đổi ngôi, kiểu như (đực, cái), và số (ít, nhiều).

4. Trợ từ: Trợ từ được dùng sau từ cùng ở cuối câu. Trợ từ tất cả chức năng biểu lộ mối dục tình giữa các từ hoặc thêm những nét nghĩa mang đến câu.

5. Glản lược: vào trường phù hợp nghĩa của câu đang rõ rằng theo văn cảnh thì chủ tân ngữ hay được lược bỏ.

Xem thêm: Tự Hào Hát Mãi Lên Việt Nam Ơi, Lời Bài Hát Việt Nam Ơi Đánh Bay Covid

Học bảng chữ cái thật tiện lợi đúng không? hi vọng cách học Bảng vần âm tiếng Nhật của glaskragujevca.net có thể giúp ích cho chính mình trong quá trình chinh phục ngôn ngữ Nhật Bản. Đừng quên phân chia sẻ bài viết đến cho bạn bè cùng biết nữa nhé!

Bạn cảm giác nản khi tham gia học mãi tiếng Nhật mà lại vẫn chẳng được chữ như thế nào vào đầu?

Đừng để tiếng Nhật làm cạnh tranh mình như vậy nữa!

Khoá học vỡ vạc lòng hoàn toàn mới cùng với sự cung ứng của đội hình giáo viên núm vấn bậc nhất tại glaskragujevca.net để giúp bạn đoạt được mục tiêu N5 một cách kết quả nhất. Túi tiền rẻ nhất nước ta chỉ 19k/buổi, khẳng định “phá đảo” N5 chỉ sau 3 tháng.