Câu 2085: Hoà tan hoàn toàn 8,9 gam lếu hợp tất cả Mg cùng Zn bằng số lượng vừa dùng 500ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi các bội phản ứng kết thúc, nhận được 1,008 lít khí N2O (đktc) duy nhất cùng dung dịch X cất m gam muối. Cực hiếm của m là

A.

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 8.9 gam hỗn hợp gồm mg và zn

34,10

B. 31,32

C.

Xem thêm: Các Module Dành Cho Cán Bộ Quản Lý Mầm Non, Thông Tư 11/2019/Tt

34,32

D. 33,70


Giải bỏ ra tiết:

Ta tất cả n N2O = 0,045

=> Số mol NO3- = 0,045.8 = 0,36

Giả sử chỉ thu được thành phầm khử duy nhất là N2O. 

10HNO3 + 8e ----> 8NO3- + N2O + 5H2O 

0.45..................................... 

nHNO3 pứ = 0.45 chế tác thêm NH4NO3. 

10HNO3 + 8e ------> 8NO3- + NH4NO3 + 3H2O 

0.5..........0.45................................. 

nNH4NO3 = 0.005 

=> m muối = mkl + mNO3- + mNH4NO3 = 8.9 + (0.045*8 + 0.005*8)*62 +

0.005*80 = 34.1g 

=> Đáp án A


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát