Khi nối những đầu dây dẫn điện với một nguồn điện, ta chỉ thấy bóng đèn ở ly đựng dung dịch NaCl nhảy sáng. Vậy dung dịch NaCl dẫn điện, còn nước đựng và dung dịch saccarozơ không dẫn điện.

Bạn đang xem: Hóa lớp 11 bài 1

Nếu làm những thí nghiệm tương tự, người ta thấy: NaCl rắn, khan; NaOH rắn, khan; các dung dịch ancol etylic (C2H5OH), glixerol (C2H5(OH)3)không dẫn điện.

Ngược lại, các dung dịch axit, bazơ cùng muối số đông dẫn điện.

2. Tại sao tính dẫn điện của những dung dịch axit, bazơ và muối bột trong nước

Ngay từ năm 1887, A-rê-ni-ut (S.Arrhenius) đã giả thiết và trong tương lai thực nghiệm đã xác thực rằng: 

Tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazơ và muối là do trong hỗn hợp của bọn chúng có các tiểu phân mang năng lượng điện tích chuyển động tự do được hotline là những ion.

Quá trình phân li các chất nội địa ra ion là sự việc điện li. Hầu như chất tan trong nước phân li ra ion được gọi là gần như chất điện li . 

Vậy axit, bazơ với muối là đông đảo chất điện li.

Sự điện li được màn trình diễn bằng phương trình năng lượng điện li.

Ví dụ:

- muối hạt phân li thành cation sắt kẽm kim loại và anion gốc axit:

*

- Axit phân li thành cation H+ và anion gốc axit:

*

- Bazơ phân li thành cation sắt kẽm kim loại và anion hiđroxit:

*

3. Định nghĩa sự điện li

- Sự năng lượng điện li là quá trình phân li thành các ion (cation, anion) khi hóa học tan vào nước hoặc rét chảy.

- hóa học điện li là phần đa chất khi tan vào nước tạo nên thành hỗn hợp dẫn điện nhờ phân li thành ion.

II. PHÂN LOẠI CÁC CHẤT ĐIỆN LI

1. Độ năng lượng điện li

- Để biểu thị mức độ phân li ra ion của các chất năng lượng điện li, ta cần sử dụng khái niệm độ năng lượng điện li.

+ Độ điện li α (anpha) của một chất điện li là tỉ số giữa phân tử phân li thành ion (n) với tổng số bộ phận hòa tan (n0).

*

+ tỉ lệ thành phần phân tử cũng chính là tỉ lệ với số mol, nên αα bằng tỉ số phần nồng độ mol hóa học tan phân li thành Cp và tổng nồng độ mol của chất tan vào dung dịch Ct:

*

- Độ điện li α phụ trực thuộc vào:

+ bản chất của chất tan.

+ thực chất của dung môi.

+ nhiệt độ độ

+ Nồng độ hóa học điện li.

2. Chất điện li bạo gan và chất điện li yếu

a) Chất năng lượng điện li mạnh

Chất điện li mạnh dạn là hóa học khi tung trong nước, các phân tử hoà tan hầu hết phân li ra ion, α=1.

Những chất điện li mạnh bạo là các axit khỏe khoắn như HCl, HNO3, HClO4, H2SO4, ...; những bazơ mạnh khỏe như NaOH, KOH, Ba(OH)2 ,... Và phần lớn các muối.

Trong phương trình năng lượng điện li của chất điện li mạnh, người ta dùng một mũi tên chỉ chiều của quy trình điện li.

Ví dụ: 

*

b) hóa học điện li yếu

Chất năng lượng điện li yếu ớt là chất khi rã trong nước chỉ có một trong những phần số phân tử hoà chảy phân li ra ion, phần còn sót lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử vào dung dịch.

Những chất điện li yếu là những axit yếu đuối như CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3 , ... ; các bazơ yếu như Bi(OH)3,Mg(OH)2 , ...

Trong phương trình điện li của chất điện li yếu, người ta cần sử dụng hai mũi tên trái hướng nhau.

Xem thêm: Nơi Lạnh Lẽo Nhất Không Phải Là Bắc Cực Mà Là Nơi Không Có Tình Thương

Ví dụ:

*

Cân bởi điện li là cân đối động. Giống hệt như mọi thăng bằng hoá học khác, thăng bằng điện li cũng theo đúng nguyên lí di chuyển cân bởi Lơ Sa-tơ-li-ê.