- Chọn bài xích -Bài 15 : CacbonBài 16 : Hợp chất của cacbonBài 17 : Silic và hợp chất của silicBài 18 : Công nghiệp silicatBài 19 : luyện tập : đặc điểm hóa học của cacbon, silic và những hợp hóa học của chúng

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: trên đây

Giải bài bác Tập chất hóa học 11 – bài 15 : Cacbon giúp HS giải bài xích tập, hỗ trợ cho những em một khối hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập tập làm việc khoa học, làm nền tảng gốc rễ cho bài toán phát triển năng lượng nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 70 SGK Hóa 11): trên sao phần đông các hợp hóa học của cacbon lại là hợp chất cộng hóa trị ?

Lời giải:

Cấu hình e của C: 1s22s22p2

C bao gồm 4e lớp ngoài, để bền chắc các nguyên tố cần phải có 8e lớp bên ngoài cùng. Độ âm năng lượng điện của C là 2,55 ( độ âm năng lượng điện trung bình) nên C khó cho hoặc thừa nhận e một cách trọn vẹn vì vậy mà chủ yếu C hình thành link với các nguyên tố không giống bằng bài toán dùng chung các e (liên kết cộng hoá trị).

Bạn đang xem: Hóa học 11 bài 15

Bài 2 (trang 70 SGK Hóa 11): Tính thoái hóa của cacbon trình bày ở phản nghịch ứng nào trong số phản ứng sau?

A. C + O2 → CO2

B. C + 2CuO → 2Cu + CO2

C. 3C + 4 Al → Al4C3

D. C + H2O → teo + H2

Lời giải:

– Đáp án C.

*

C thể hiện tính oxi hoá khi số oxi hoá giảm (tác dụng với hóa học khử) cần đáp án C đúng.

Bài 3 (trang 70 SGK Hóa 11): Tính khử của cacbon bộc lộ ở bội phản ứng nào trong số phản ứng sau?

A. 2C + Ca → CaC2

B. C + 2H2 → CH4

C. C + CO2 → 2CO

D. 3C + 4Al → Al4C3

Lời giải:

– Đáp án C.

Xem thêm: Tra Từ: Thự Quang Là Gì - Vô Hạn Thự Quang Chương Mới Nhất

*

C diễn đạt tính khử khi số oxi hoá tăng (tác dụng với chất oxi hoá) bắt buộc đáp án C đúng.

Bài 4 (trang 70 SGK Hóa 11): Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau đây:

*

Lời giải:

Lời giải bên dưới thể hiện không thiếu cả phần tăng bớt số oxi-hóa và cách cân bằng pthh:


*

Bài 5 (trang 70 SGK Hóa 11): Đốt một mẫu than đá (chứa tạp chất không cháy) có khối lượng 0,600kg trong oxi dư, nhận được 1,06 m3 (đktc) khí cacbonic. Tính nhân tố phần trăm trọng lượng của cacbon trong mẫu mã than đá trên.

Lời giải: