*
Tìmkiếm
tra cứu kiếm nâng cao
trang chủ
Duyệt theo
bộ sưu tầm
Ngày phát hành
người sáng tác
Tên tài liệu
chủ đề
Quản lý tài khoản
Đăng nhập
Trang cá nhân
Đăng ký thông tin tài khoản
giúp sức
Về DSpace

>BÀI TẠP CHÍ>Lĩnh vực văn hóa truyền thống học>

Vui lòng dùng ký hiệu này nhằm trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/163
Tên tài liệu:Về tính hình tượng và tính biểu tượng trong tác phẩm văn hóa - nghệ thuật
Tác giả:Nguyễn, Văn Hậu
Chủ đề:tính hình tượng;tính biểu tượng;tác phẩm nghệ thuật
Ngày ban hành:2010
Cơ quan liêu ban hành:Đại học Văn hóa Hà Nội
Trích yếu:Biểu tượng và hình tượng là hai biểu hiện tồn tại trong cùng một tác phẩm - thuộc phạm trù nghệ thuật. Chúng có mối tương quan và gắn bó khá chặt chẽ với nhau trong quá trình hình thành nên tác phẩm nghệ thuật. Hai khái niệm này trong thực tế vẫn tồn tại và hay được dùng lẫn lộn với nhau, mặc dù bản chất của chúng là khác nhau. Về phương diện ngôn ngữ học thì biểu tượng (Symbole) (1) và hình tượng (image) không phải là những từ đồng nghĩa. Mặc dù chúng đều là những ký hiệu (signe) nằm trong một văn bản nghệ thuật.
URI:http://hdl.handle.net/123456789/163
Bộ sưu tập: Lĩnh vực văn hóa học
về tính mẫu và tính biểu tượng trong tác phẩm văn hóa nghệ thuật.pdf

Các tập tin trong tư liệu này:

Tập tin mô tả form size Định dạng
166.96 kBAdobe PDFXem/Mở

Khi sử dụng những tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bạn dạng quyền.

*