Ít lâu nay, trong lớp có một số bạn lơ là học tập. Em hãy viết 1 bài văn để thuyết phục bạn: Nếu khi còn trẻ, ta không chịu khó học tập thì lớn lên chẳng làm được việc gì có ích! - văn mẫu
Bạn đang xem: Hãy viết một bài báo tường để khuyên một số bạn trong lớp cần phải học tập chăm chỉ hơn

... lần tiền bạc: Học tập hạt giống kiến thức, khiến thức hạt giống hạnh phúc” Để bạn không lơ việc học, chủ động khuyên bạn lớp không nên lơ mà phải tập trung học tập Ta phải chịu khó học trẻ lớn ... mông biển (“Bể học vô bờ”) Dẫu có miệt mài học suốt đời tiếp thu phần nhỏ Bác Hồ dạy : Học trường, học sách vở; học lẫn học dân” Lenin khuyên niên : Học ! Học ! Học !” Đó lời khuyên chí lí, ... hành để nâng cao tầm hiểu biết Còn học hỏi” sao? Học hỏi chuyên cần học tập không bất chấp khó khăn, song để kiến thức bổ sung, việc học trường lớp, ta phải học tập gương tìm thêm kiến thức chưa...
*

Ít lâu nay, trong lớp có một số bạn lơ là học tập. Em hãy viết 1 bài văn để thuyết phục bạn: Nếu khi còn trẻ, ta không chịu khó học tập thì lớn lên chẳng làm được việc gì có ích!


... lần tiền bạc: Học tập hạt giống kiến thức, khiến thức hạt giống hạnh phúc” Để bạn không lơ việc học, chủ động khuyên bạn lớp không nên lơ mà phải tập trung học tập Ta phải chịu khó học trẻ lớn ... hành để nâng cao tầm hiểu biết Còn học hỏi” sao? Học hỏi chuyên cần học tập không bất chấp khó khăn, song để kiến thức bổ sung, việc học trường lớp, ta phải học tập gương tìm thêm kiến thức chưa ... mông biển (“Bể học vô bờ”) Dẫu có miệt mài học suốt đời tiếp thu phần nhỏ Bác Hồ dạy : Học trường, học sách vở; học lẫn học dân” Lenin khuyên niên : Học ! Học ! Học !” Đó lời khuyên chí lí,...
*

*

*Xem thêm: Fc Là Gì Trong Kinh Doanh - Fc Là Gì Và Fc Viết Tắt Của Từ Gì

*