Ít thọ nay, trong lớp có một vài bạn lơ là học tập. Em hãy viết 1 bài văn để thuyết phục bạn: Nếu khi còn trẻ, ta không cần mẫn học tập thì to lên chẳng có tác dụng được vấn đề gì bao gồm ích! - văn mẫu mã
Bạn đang xem: Hãy viết một bài báo tường để khuyên một số bạn trong lớp cần phải học tập chăm chỉ hơn

... Lần chi phí bạc: Học tập hạt kiểu như kiến thức, khiến thức hạt như thể hạnh phúc” Để bạn ko lơ việc học, dữ thế chủ động khuyên bạn lớp không nên lơ nhưng phải tập trung học tập Ta phải chuyên cần học trẻ phệ ... Mông biển (“Bể học vô bờ”) Dẫu có miệt mài học trong cả đời tiếp thu phần bé dại Bác Hồ dạy : Học trường, học sách vở; học lẫn học dân” Lenin khuyên niên : Học ! Học ! Học !” Đó lời khuyên chí lí, ... Hành để cải thiện tầm gọi biết Còn học hỏi” sao? Học hỏi siêng cần học tập không bất chấp khó khăn, tuy nhiên để kiến thức và kỹ năng bổ sung, việc học trường lớp, ta phải học tập gương kiếm tìm thêm kiến thức và kỹ năng chưa...
*

Ít lâu nay, trong lớp có một vài bạn lơ là học tập. Em hãy viết 1 bài văn để thuyết phục bạn: Nếu khi còn trẻ, ta không chăm chỉ học tập thì lớn lên chẳng làm được việc gì bao gồm ích!


... Lần chi phí bạc: Học tập hạt tương đương kiến thức, khiến thức hạt giống hạnh phúc” Để bạn ko lơ vấn đề học, dữ thế chủ động khuyên bạn lớp không nên lơ mà lại phải tập trung học tập Ta phải chịu khó học trẻ khủng ... Hành để nâng cao tầm gọi biết Còn học hỏi” sao? Học hỏi siêng cần học tập không bất chấp khó khăn, tuy nhiên để kiến thức và kỹ năng bổ sung, việc học ngôi trường lớp, ta phải học tập gương search thêm kiến thức chưa ... Mông biển (“Bể học vô bờ”) Dẫu bao gồm miệt mài học xuyên suốt đời tiếp nhận phần bé dại Bác Hồ dạy : Học trường, học sách vở; học lẫn học dân” Lenin khuyên niên : Học ! Học ! Học !” Đó lời khuyên chí lí,...
*

*

*Xem thêm: Fc Là Gì Trong Kinh Doanh - Fc Là Gì Và Fc Viết Tắt Của Từ Gì

*