Vậy độ năng lượng điện li là gì? hằng số phân li là gì những tính ra sao? hằng số phân li thuộc vào nguyên tố nào?chúng ta đang biết qua nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Hằng số điện li

I. Độ năng lượng điện li

– Độ năng lượng điện li α (anpha) của hóa học điện li là tỉ số giữa số phân tủ phân li ra ion (n) và tổng số phân tử tổng hợp (n0).

 

*

* Ví dụ: Độ năng lượng điện li của CH3COOH trong dung dịch nồng độ 0,043M là 0,02 tuyệt 2%, nghĩa là: trong dung nhờn này cứ 100 phân tử CH3COOH hòa tan bao gồm 2 (=n) phân tử phân tử phân li ra ion, còn lại 98 (=n0) phân tử không phân li ra ion, vậy:

*

Như vậy, theo có mang về độ năng lượng điện li thì hóa học điện li to gan lớn mật có α = 1, hóa học điện li yêu có 0 * Ví dụ: Ở 250C, độ năng lượng điện li của CH3COOH trong hỗn hợp nồng độ 0,1M là 1,3%, trong hỗn hợp 0,01M là 4,1%.

II. Hằng số phân li

– Sự phân li của hóa học điện li yếu trong hỗn hợp là quy trình thuận nghịch.

– Khi vận tốc phân li (chiều thuận) cùng tốc độ phối kết hợp các ion sản xuất lại phân tử (chiều nghịch) bằng nhau → cân bằng của quá trình điện li được kết lập.

– giống hệt như mọi cân bằng hóa học tập khác, cân bằng điện li cũng có hằng số cân bằng.

* Ví dụ: CH3COOH là axit yếu, trong dung dịch có thăng bằng sau:

 CH3COOH  CH3COO– + H+

– Ở trạng thái cân bằng nồng độ CH3COOH cùng nồng độ của các ion CH3COO–, H+ không đổi thay đổi, phải ta có:

 

*

Ở đây, , là nồng độ mol của CH3COOH, CH3COO–, H+ sinh sống trạng thái cân bằng.

– Hằng số cân đối K nghỉ ngơi đây chính là hằng số phân li.

– quý hiếm của hằng số phân li Ka chỉ dựa vào vào thực chất axit và nhiệt độ.

– cực hiếm của hằng số phân li Ka của axit càng nhỏ, lực axit của chính nó càng yếu. 

* Ví dụ: Ở 250C, Ka của CH3COOH là 1,75.10-5 và của HClO là 5,9.10-8.

 → Lực axit của HClO yếu rộng so với lực axit của CH3COOH, nghĩa là giả dụ hai axit này còn có cùng độ đậm đặc mol ngơi nghỉ cùng ánh nắng mặt trời thì mật độ mol H+ trong dung dịch HClO nhỏ tuổi hơn.

– Bazơ yếu cũng có thể có hằng số phân li bazơ Kb

– cực hiếm hằng số phân li bazơ Kb cũng chỉ phụ thuộc vào bản chất bazơ với nhiệt độ.

⇒ Độ năng lượng điện li dựa vào vào: nhiệt độ, bản chất của chất điện li (thể hiện tại qua hằng số năng lượng điện li, phân li K) và nồng độ của chất điện li.

III. áp dụng biết hằng số điện li tính pH của axit, bazơ

* bài bác tập 1: Tính pH của dung dịch CH3COOH 0,1M biết hằng số điện li của chính nó là pKa = 4,75.

(Lưu ý: pKa = -lgKa cùng pKb = -lgKb)

* Lời giải:

– Ta có, phương trình phân li (t0 thời điển ban đầu, tcb thời khắc khi PT đijện li đạt trạng thái cân nặng bằng):

CH3COOH  CH3COO– + H+

t0: 0,1 0 0

pli: x x x

tcb: 0,1 – x x x

Mà pKa = -lgKa = 4,75 ⇒ Ka = 10-4,75

Từ biểu thức tính Ka ta có:

 

*

⇒ x2 = 10-4,75.0,1 – 10-4,75.x

⇒ x = 1,325.10-3 (nhận) hoặc x = -1,34.10-3(loại).

Vậy pH = -lg(1,325.10-3) = 2,87.


* Bài tập 2: Tính pH của hỗn hợp NH4OH 1M biết hằng số điện li của nó là Kb = 1,75.10-5.

* Lời giải:

– Ta có, phương trình phân li (t0 thời điển ban đầu, tcb thời điểm lúc PT đijện li đạt trạng thái cân nặng bằng):

NH4OH 

*
 NH4+ + OH–

t0: 1 0 0

pli: x x x

tcb: 1 – x x x

Từ biểu thức tính Kb ta có:

 

*

⇒ x2 = 1,76.10-5 – 1,76.10-5x

⇒ x = 4,1864.10-3 (nhận)

hoặc x = 4,2.10-3 (loại)

Vậy pOH = -lg(4,1864.10-3) = 2,378

⇒ pH = 14 – 2,378 = 11,62.

(lưu ý: pOH + pH = 14).

Xem thêm: Discover Solo Squad 'S Popular Videos, Discover Solo Squad 'S Popular Videos

Như vậy với bài viết này những em đã rất có thể hiểu được Độ năng lượng điện li là gì? Hằng số phân li là gì? phụ thuộc vào vào yếu tố nào? Chúc các em học tập tốt, số đông góp ý với thắc mắc những em hãy để lại nhận xét làm việc dưới nội dung bài viết để hayhochoi ghi dìm và cung cấp nhé.