Tìm m để hàm số không tồn tại cực trị là một trong những trong các dạng toán phổ cập của chủ đề HÀM SỐ. Trong nội dung bài viết này sẽ ra mắt và phía dẫn các em phương pháp làm đối với các hàm số đa thức thường gặp là hàm nhiều thức bậc ba, hàm trùng phương bậc bốn.

…………………………………………………


*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đối với các hàm số khác thì họ cần tìm đk để đạo hàm không tồn tại nghiệm hoặc đạo hàm có nghiệm mà qua nghiệm kia đạo hàm ko đổi vết (nghiệm bội chẵn).

Đề thi Online tất cả giải: <7-8> tìm kiếm m để hàm số trùng phương tất cả cực trị thỏa mãn nhu cầu điều kiện mang đến trước