Viết Về quê nhà Bằng tiếng Anh ❤️️ trăng tròn Đoạn Văn xóm Quê xuất xắc ✅ xem thêm Tuyển Tập Văn chủng loại Tiếng Anh Đặc Sắc và Giàu Hình Ảnh Được lựa chọn Lọc.


Cách Viết Về quê hương Bằng giờ đồng hồ Anh

Dưới đây là cách viết về quê hương bằng giờ đồng hồ Anh, với phần đông hướng dẫn cụ thể viết văn về quê nhà bằng giờ Anh này, các em học sinh sẽ được kim chỉ nan và dễ dãi triển khai bài viết của mình.

Trong bài xích văn tả quê nhà bằng giờ Anh bao gồm:

Deglaskragujevca.netibe your hometown (Miêu tả quê hương của bạn).Deglaskragujevca.netibe the place (Miêu tả địa điểm)What is special about it? ( có gì đặc biệt ở đó không?)Where is your hometown located (Quê hương của khách hàng nằm ở đâu?)How lớn travel to lớn your hometown? (Đến quê của bạn bằng phương tiện đi lại gì?)What is it known for? (Quê hương bạn lừng danh với dòng gì?)What do people in your town do? ( Mọi bạn ở quê của người tiêu dùng làm gì?)

Giới thiệu cùng bạn