Vẽ hai tuyến đường thẳng cắt nhau thế nào cho trong những góc tạo thành bao gồm một góc(47^o.) Tính số đo những góc còn lại
Bạn đang xem: Giải toán 7 bài 6

Hướng dẫn:

Hai con đường thẳng giảm nhau tạo thành các cặp góc đối đỉnh.

Hai góc đối đỉnh là hai góc cơ mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Hai góc đối đỉnh thì bởi nhau.

Bài giải:

Vẽ hình:

*

Giả sử hai tuyến đường thẳng(xx")và(yy")cắt nhau tại(O)và(widehatxOy = 60^o)như hình vẽ

Suy ra(widehatxOy =widehatx"Oy" = 47^o)(hai góc đối đỉnh)

(widehatxOy + widehatxOy" = 180^o)(hai góc kề bù)

(Rightarrow)(widehatxOy" = 180^o - widehatxOy = 180^o - 47^o = 133^o)

Lại có:(widehatxOy" = widehatx"Oy )(cặp góc đối đỉnh)

(Rightarrow widehatx"Oy = 133^o)

 


*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài xích 1: nhị góc đối đỉnh - luyện tập (trang 82-83) khác • Giải bài bác 1 trang 82 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ nhì đường... • Giải bài bác 2 trang 82 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Hãy điền vào chỗ... • Giải bài xích 3 trang 82 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ hai tuyến đường thằng... • Giải bài xích 4 trang 82 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ góc(xBy) có... • Giải bài xích 5 trang 82 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) Vẽ góc(ABC) có... • Giải bài 6 trang 83 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ hai tuyến đường thẳng... • Giải bài xích 7 trang 83 - SGK Toán 7 lớp Tập 1 cha đường... • Giải bài 8 trang 83 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ hai góc có chung... • Giải bài bác 9 trang 83 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ góc... • Giải bài xích 10 trang 83 - SGK Toán 7 lớp Tập 1 Đố. Hãy vẽ một...


Xem thêm: Giá Tẩy Nốt Ruồi Ở Viện 108 Hết Bao Nhiêu Tiền, Giá Tẩy Nốt Ruồi Ở Viện 108 Bao Nhiêu Tiền

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số cùng đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: những thống kê - Đại số 7 •Chương 3: dục tình giữa các yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy vào tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7