ĐỀ THI thpt QUỐC GIA 2018 MÔN TOÁN MÃ ĐỀ THI 102 Mã đề thi 102 Họ, thương hiệu thí sinh: ...........................Trường: ....................... Câu 1. Bởi A. B. 0 C. D. Câu 2. điện thoại tư vấn S là diện tích của hình phẳng số lượng giới hạn bởi các đường . Mệnh đề nào sau đây đúng? A. B. C. D. Câu 3. Tập nghiệm của phương trình là A. B. C. D. Câu 4. Nguyên hàm của hàm số là A. B. C. D. Câu 5. đến hàm số gồm đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số này là A. 0 B. 1 C. 3 D. 2 Câu 6. Số phức có phần thực bởi 3 v


Thể các loại Giáo án bài giảng Toán học tập 11

Số trang 1

loại tệp doc

kích thước 1.53 M

tên tệp de thi chinh thuc mon toan trung học phổ thông quoc gia phái nam 2018 ma 102 doc


ĐỀ THI thpt QUỐC GIA 2018 MÔN TOÁN

MÃ ĐỀ THI 102

 

Mã đề thi 102

Họ, tên thí sinh: ...........................Trường: .......................

Bạn đang xem: Giải mã đề 102 toán 2018

Câu 1.

*
bằng

 A.

*
 B. 0 C.
*
 D.
*

Câu 2. Hotline S là diện tích s của hình phẳng giới hạn bởi các đường

*
. Mệnh đề nào sau đây đúng?

 A.

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình

*

 A.

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*

Câu 4. Nguyên hàm của hàm số

*

 A.

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*

Câu 5. Mang lại hàm số

*
tất cả đồ thị như hình mẫu vẽ bên. Số điểm rất trị của hàm số này là

*

 A. 0 B. 1 C. 3 D. 2

Câu 6. Số phức có phần thực bởi 3 với phần ảo bằng 4 là

 A.

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*

Câu 7. Mang lại khối chóp gồm đáy là hình vuông vắn cạnh a và độ cao bằng 4a. Thể tích khối chóp đã mang lại bằng

 A.

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*

Câu 8. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ dùng thị của hàm số nào dưới đây?


Trang 1

 


*

 A.

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*

Câu 9. Thể tích của khối cầu bán kính R bằng

 A.

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*

Câu 10. Trong không gian Oxyz, mang đến hai điểm

*
*
. Vectơ
*
gồm tọa độ là

 A.

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*

Câu 11. Cùng với a là số thực dương tùy ý,

*
bằng

 A.

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*

Câu 12. Cho hàm số

*
gồm bảng biến thiên như sau:

*

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

 A.

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*

Câu 13. Bao gồm bao nhiêu bí quyết chọn hai học sinh từ một đội nhóm 38 học tập sinh?

 A.

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*

Câu 14. Trong không gian Oxyz, đường thẳng

*
có một vectơ chỉ phương là

 A.

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*

Câu 15. Trong không gian Oxyz, khía cạnh phẳng

*
bao gồm một vectơ pháp con đường là

 A.

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*

Câu 16. Cho hàm số

*
. Đồ thị của hàm số
*
như hình mẫu vẽ bên.


Trang 1

 


*

Số nghiệm của phương trình

*

 A. 4 B. 3 C. 2 D. 0

Câu 17. Từ 1 hộp cất 7 trái cầu màu đỏ và 5 quả cầu màu xanh, lấy tình cờ đồng thời 3 trái cầu. Xác suất để đưa được 3 trái cầu màu xanh bằng

 A.

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*

Câu 18. Giá chỉ trị nhỏ nhất của hàm số

*
trên đoạn
*
bằng

 A.

*
 B. 68 C. 0 D. 4

Câu 19. Mang đến hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với khía cạnh phẳng đáy với

*
. Góc giữa đường thẳng SC cùng mặt phẳng lòng bằng

 A. 45° B. 60° C. 30° D. 90°

Câu 20.

*
bằng

 A.

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*

Câu 21. Trong không khí Oxyz, khía cạnh phẳng trải qua điểm

*
với vuông góc với con đường thẳng
*
tất cả phương trình là

 A.

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*

Câu 22. Số tiệm cận đứng của trang bị thị hàm số

*

 A. 3 B. 0 C. 2 D. 1

Câu 23. đến hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông đỉnh B,

*
, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và
*
. Khoảng cách từ điểm A mang đến mặt phẳng
*
bằng

 A.

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*

Câu 24. Một người gửi máu kiệm vào một trong những ngân hàng với lãi vay 7,2%/năm. Biết rằng còn nếu không rút chi phí ra khỏi bank thì cứ sau hàng năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn nhằm tính lãi mang lại năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó chiếm được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp rất nhiều lần số tiền ban đầu, mang định vào khoảng thời gian này lãi vay không thay đổi và tín đồ đó ko rút chi phí ra?


Trang 1

 


 A. 11 năm B. 12 năm C. 9 năm D. 10 năm

Câu 25. Tìm hai số thực x với y thỏa mãn nhu cầu

*
cùng với i là đơn vị chức năng ảo.

 A.

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*

Câu 26. Ông A dự tính sử dụng hết 6,7m2 kính để triển khai một bể cá bởi kính có ngoại hình hộp chữ nhật ko nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng lớn (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá bao gồm dung tích lớn nhất bằng từng nào (kết quả có tác dụng tròn mang đến hàng phần trăm).

 A. 1,57 m3 B. 1,11 m3 C. 1,23 m3 D. 2,48 m3

Câu 27. đến

*
, với a, b, c là những số hữu tỉ. Mệnh đề nào sau đây đúng?

 A.

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*

Câu 28. đến hình chóp S.ABCD gồm đáy là hình chữ nhật,

*
,
*
, SA vuông góc với phương diện phẳng đáy và
*
. Khoảng cách giữa hai tuyến phố thẳng BD, SC bằng

 A.

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*

Câu 29. Trong không khí Oxyz, cho điểm

*
và đường thẳng
*
. Đường thẳng đi qua A, vuông góc với d và giảm trục Oy có phương trình là:

 A.

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*

Câu 30. Bao gồm bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số

*
nghịch biến đổi trên khoảng tầm
*
?

 A. 3 B. Vô số C. 4 D. 5

Câu 31. Một chiếc bút chì bao gồm dạng khối trụ lục giác đều phải có cạnh lòng 3 (mm) và chiều cao bằng 200 (mm). Thân cây viết chì được thiết kế bằng gỗ với phần lõi được thiết kế bằng than chì. Phần lõi bao gồm dạng khối trụ có độ cao bằng chiều nhiều năm của cây viết và lòng là hình trụ có nửa đường kính 1 (mm). Trả định 1m3 gỗ có mức giá a triệu đồng, 1m3 than chì có mức giá 6a triệu đồng. Lúc đó giá nguyên liệu làm một chiếc cây bút chì như trên sớm nhất với kết quả nào bên dưới đây?

 A. 84,5.a đồng B. 78,2.a đồng C. 8,45.a đồng D. 7,82.a đồng

Câu 32. Một chất điểm A xuất phát điểm từ O, hoạt động thẳng với tốc độ biến thiên theo thời gian bởi quy phương tiện

*
, trong đó t (giây) là khoảng thời gian tính từ dịp A ban đầu chuyển động. Từ tinh thần nghỉ, một chất điểm B cũng khởi nguồn từ O, vận động thẳng cùng hướng cùng với A nhưng lờ đờ hơn 3 giây đối với A với có vận tốc bằng a (m/s2) (a là hằng số). Sau khi B xuất hành được 12 giây thì theo kịp A. Vận tốc của B tại thời điểm đuổi theo kịp A bằng

 A.

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*


Câu 33. Xét những số phức z thỏa mãn

*
là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp toàn bộ các điểm màn biểu diễn số phức z là 1 đường tròn có bán kính bằng:

 A.

*
 B.
*
 C. 3 D.
*

Câu 34. Hệ số của

*
trong khai triển
*
bằng

 A. 3007 B. 577 C. 3007 D. 577

Câu 35. Hotline S là tập hợp các giá trị nguyên của thông số m làm thế nào cho phương trình

*
bao gồm hai nghiệm phân biệt. Hỏi S bao gồm bao nhiêu phần tử.

 A. 7 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 36. Mang đến hai hàm số

*
với
*
*
. Hiểu được đồ thị của hàm số
*
cùng
*
giảm nhau tại cha điểm có hoành độ lần lượt là
*
(tham khảo hình vẽ).

*

Hình phẳng số lượng giới hạn bởi hai thứ thị đã cho có diện tích bằng

 A.

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*

Câu 37. Mang đến

*
vừa lòng
*
. Quý hiếm của
*
bằng

 A.

*
 B. 6 C. 22 D.
*

Câu 38. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m nhằm hàm số

*
đạt cực tiểu trên
*
?

 A. 3 B. 2 C. Vô số D. 1

Câu 39. Mang đến hình lập phương

*
có tâm O. Call I là chổ chính giữa của hình vuông
*
với M là điểm thuộc đoạn thẳng OI thế nào cho
*
(tham khảo hình vẽ). Lúc ấy cosin của góc tạo bởi vì hai phương diện phẳng
*
cùng
*
bằng

 A.

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*


Câu 40. Cho hàm số

*
thỏa mãn nhu cầu
*
*
với mọi
*
. Cực hiếm của
*
bằng

 A.

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*

Câu 41. Trong không khí Oxyz, đến mặt ước

*
tất cả tâm
*
và đi qua điểm
*
. Xét các điểm B, C, D trực thuộc
*
làm thế nào để cho AB, AC, AD song một vuông góc cùng với nhau. Thể tích của khối tứ diện ABCD có mức giá trị lớn số 1 bằng

 A.

*
 B. 32 C. 64 D.
*

Câu 42. Trong không gian Oxyz, mang đến mặt cầu

*
với điểm
*
. Xét những điểm M nằm trong
*
làm sao để cho đường thẳng AM xúc tiếp với
*
, M luôn luôn thuộc mặt phẳng có phương trình là

 A.

*
 B.
*

 C.

*
 D.
*

Câu 43. Cha bạn A, B, C mỗi chúng ta viết bỗng nhiên lên bảng một số trong những tự nhiên nằm trong đoạn

*
. Tỷ lệ để ba số được viết ra có tổng phân chia hết mang đến 3 bằng

 A.

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*

Câu 44. Trong không khí Oxyz, mang đến đường trực tiếp

*
. Gọi
*
là con đường thẳng trải qua điểm
*
và tất cả vectơ chỉ phương
*
. Đường phân giác của góc nhọn tạo bởi d cùng
*
bao gồm phương trình là

 A.

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*

Câu 45. Mang đến phương trình

*
cùng với m là tham số. Có bao nhiêu cực hiếm nguyên của
*
nhằm phương trình đã cho tất cả nghiệm?

 A. 16 B. 9 C. 14 D. 15

Câu 46. Mang lại khối lăng trụ

*
, khoảng cách từ C mang đến
*
*
, khoảng cách từ A đến
*
với
*
theo thứ tự là 1; 2. Hình chiếu vuông góc của A lên khía cạnh phẳng
*
là trung điểm M của
*
,
*
. Thể tích của khối lăng trụ đã mang đến bằng

 A.

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*


Câu 47. đến hai hàm số

*
*
. Nhì hàm số
*
*
có đồ thị như hình vẽ dưới đây, trong các số ấy đường cong đậm rộng là vật dụng thị hàm số
*
. Hàm số
*
đồng trở nên trên khoảng nào dưới đây?

*

 A.

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*

Câu 48. Cho hàm số

*
có đồ thị
*
. Hotline
*
là giao điểm của nhị tiệm cận của
*
. Xét tam giác phần nhiều IAB bao gồm hai đỉnh A, B ở trong
*
, đoạn thẳng AB gồm độ nhiều năm bằng

 A. 3 B. 2 C.

*
 D.
*

Câu 49. Tất cả bao nhiêu số phức z thỏa mãn

*
?

 A. 1 B. 3 C. 2 D. 4

Câu 50. đến hàm số

*
bao gồm đồ thị
*
. Bao gồm bao nhiêu điểm A thuộc vật dụng thị
*
sao để cho tiếp con đường của
*
tại A giảm
*
tại nhị điểm minh bạch
*
;
*
(M, N khác A) thỏa mãn nhu cầu
*

 A. 0 B. 2 C. 3 D. 1


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI đưa ra TIẾT

1B

2A

3A

4D

5D

6A

7A

8A

9A

10D

11C

12B

13C

14B

15C

16A

17C

18D

19A

20A

21B

22D

23D

24D

25A

26A

27A

28C

29A

30C

31D

32B

33D

34B

35C

36A

37D

38B

39D

40B

41D

42D

43C

44B

45C

46D

47B

48C

49B

50B

Câu 1. Chọn đáp án B.

*

Câu 2. Chọn đáp án A.

*
(do
*
).

Câu 3. Chọn giải đáp A.

*
.

Câu 4. Chọn đáp án D.

Ta bao gồm

*

Câu 5. Chọn lời giải D.

Dựa vào kiểu dáng đồ thị hàm số bao gồm hai điểm rất trị.

Câu 6. Chọn đáp án A.

Số phức tất cả phần thực bởi 3 cùng phần ảo bằng 4 là:

*
.

Câu 7. Chọn lời giải A.

Thể tích khối chóp:

*

Câu 8. Chọn giải đáp A.

Dựa vào mẫu vẽ suy ra hàm số vẫn cho bao gồm 3 rất trị → các loại C, D.

Mặt không giống nhánh mặt tay cần của đồ vật thị hàm số đi lên suy ra thông số

*
→ chọn A.

Câu 9. Chọn lời giải A.

Câu 10. Chọn câu trả lời D.

*
hay
*
.

Câu 11. Chọn đáp án C.

Câu 12. Chọn đáp án B.

Câu 13. Chọn câu trả lời C.


Câu 14. Chọn câu trả lời B.

Đường thẳng

*
gồm một vectơ chỉ phương là
*
.

Câu 15. Chọn giải đáp C.

Mặt phẳng

*
gồm một vectơ pháp tuyến đường là
*
.

Câu 16. Chọn câu trả lời A.

Ta bao gồm

*

*

Đường trực tiếp

*
cắt đồ thị hàm số
*
trên 4 điểm phân biệt phải phương trình vẫn cho có 4 nghiệm phân biệt.

Câu 17. Chọn đáp án C.

Gọi A là thay đổi cố: “lấy được 3 quả ước màu xanh”

Ta tất cả

*
.

Câu 18. Chọn lời giải D.

TXD

*

Hàm số liên tiếp trên đoạn

*

Ta có

*

*

*

Vậy

*
.

Câu 19. Chọn đáp án A.


*

Do

*
đề xuất góc giữa con đường thẳng SC và mặt phẳng đáy bởi góc SCA.

Ta có

*
.

Vậy góc giữa đường thẳng SC với mặt phẳng đáy bởi 45°.

Câu 20. Chọn câu trả lời A.

*

Câu 21. Chọn lời giải B.

Mặt phẳng qua

*
với nhận
*
có tác dụng VTPT

Vậy phương trình của phương diện phẳng là:

*

*
.

Câu 22. Chọn đáp án D.

Tập xác định của hàm số:

*

Ta có:

*

*
*

*
TCĐ:
*

Vây đồ dùng thị hàm số có 1 tiệm cận đứng.

Câu 23. Chọn lời giải D.

*

Kẻ

*
trong mặt phẳng
*


Ta có:

*

Vậy

*

Câu 24. Chọn đáp án D.

Xem thêm: Song Ngư Và Xử Nữ Và Song Ngư Và Xử Nữ Có Hợp Nhau Không? Cung Song Ngư Và Xử Nữ Có Hợp Nhau Không

Gọi T, A, r, n lần lượt là tổng chi phí cả vốn lẫn lãi sau n kì, vốn ban đầu, lãi vay và số kì.