Ở ánh sáng thường, Fe chức năng với dung dịch H2SO4 loãng, thu được sản phẩm gồm H2 và hóa học nào sau đây?


giải thuật và Đáp án

Ở nhiệt độ thường, Fe chức năng với hỗn hợp H2SO4 loãng, thu được thành phầm gồm H2 với FeSO4.

Bạn đang xem: Fe + h2so4 đặc nguội

Đáp án đúng: C


Bài Tập Trắc Nghiệm Liên Quan

Hòa tan trọn vẹn m gam hỗn hợp X bao gồm Al, fe vào hỗn hợp H2SO4 loãng, dư thu dược 10,08 lít khí (đkc). Biết Fe chiếm 60,87% về khối lượng. Cực hiếm m là

A. 13,8 gam B. 9,6 gam C. 6,9 gam

D. 18,3 gam

tiến hành các thí nghiệm sau : (a) Ag vào HNO3 loãng. (b) Cr vào HCl loãng, nóng. (c) sắt vào H2SO4 loãng nguội. (d) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2. (e) đến Na2O vào hỗn hợp K2SO4. (f) mang lại Al2O3 vào dung dịch KHSO4. Trong các thí nghiệm trên, số trường hợp xảy ra phản ứng là

A. 2 B. 4 C. 3

D. 5

Có những thí nghiệm sau: (1) Nhúng thanh fe vào hỗn hợp H2SO4 loãng, nguội. (2) Sục khí SO2 vào nước brom. (3) Sục khí CO2 vào nước Javen. (4) Nhúng lá nhôm vào hỗn hợp H2SO4 đặc, nguội. Số thí nghiệm xẩy ra phản ứng hóa học là:

A. 4 B. 3 C. 2

D. 1

Có các thí nghiệm sau: (I) Nhúng thanh sắt vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội. (II) Sục khí SO2 vào nước brom. (III) Sục khí CO2 vào nước Javen. (IV) Nhúng lá nhôm vào hỗn hợp H2SO4 đặc, nguội. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng chất hóa học là:

A. 4 B. 3 C. 1

D. 2

Hòa tan trọn vẹn 5,5 gam lếu láo hợp gồm Al với Fe vào lượng dư hỗn hợp H2SO4 loãng, thu được 4,48 lít H2 (đktc). Yếu tố phần trăm trọng lượng của sắt trong tất cả hổn hợp đầu là

A. 50,91% B. 76,36% C. 25,45%

D. 12,73%

tổ hợp 8,4 gam sắt vào 500 ml dung dịch X tất cả HCl 0,2M cùng H2SO4 0,1M. Cô cạn dung dịch thu được sau bội phản ứng thì thu được từng nào gam muối bột khan?

A. 18,75 gam. B. 16,75 gam. C. 13,95 gam.

D. 19,55 gam.

các kim một số loại chỉ tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng nhưng mà không tác dụng với hỗn hợp H2SO4 đặc nguội là

A. Cu cùng Fe B. Fe cùng Al C. Mg với Al

D. Mg với Cu

Hòa tan trọn vẹn Fe vào hỗn hợp H2SO4 loãng toàn vẹn thu được 4,48 lít H2 (đktc). Cô cạn hỗn hợp trong điều kiện không có oxi thu được m gam muối khan. Quý giá của m là

A. 30,4 B. 15,2 C. 22,8

D. 20,3

mang đến Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng chế tạo ra thành khí X; nhiệt phân tinh thể KNO3 sản xuất thành khí Y; mang đến tinh thể KMnO4 công dụng với dung dịch HCl đặc tạo ra thành khí Z. Những khí X, Y với Z theo thứ tự là

A. SO2, O2 với Cl2 B. Cl2, O2 với H2S. C. H2, O2 và Cl2.

D. H2, NO2 và Cl2

dung dịch H2SO4 loãng phản nghịch ứng được với kim loại nào sau đây?

A. Ag. B. Cu. C. Fe.

D. Au

cho 5,2 gam láo hợp tất cả Al, Mg với Zn tính năng vừa đủ với hỗn hợp H2SO4 10% thu được dung dịch Y và 3,36 lít khí H2 (đkc). Cân nặng của hỗn hợp Y là:

A. 152 gam B. 146,7 gam C. 175,2 gam

D. 151,9 gam

Trong đk thích hợp, xảy ra những phản ứng sau: (a) 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O (b) 2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O (c) Fe(OH)2 + H2SO4 → FeSO4 + 2H2O (d) 2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O trong những phản ứng trên, phản ứng xảy ra với hỗn hợp H2SO4 loãng là

A. (d) B. (c) C. (a)

D. (b)

Phân nhiều loại Liên Quan

bài học kinh nghiệm trong sách giáo khoa phương trình có liên quan

Advertisement


Fe H2SO4: Sắt công dụng với axit sunfuric loãng

1. Phương trình phản ứng Fe tác dụng với H2SO4 loãngFe + H2SO4 → FeSO4 + H22. Điều khiếu nại phản ứng xảy ra Fe công dụng với H2SO4 loãng3. đặc điểm hóa học của Fe3.1. Tác dụng với phi kim3.2. Chức năng với hỗn hợp axit3.3. Công dụng với dung dịch muối4. Bài tập vận dụng liên quan

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 được VnDoc soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết và cân bằng phương trình phản bội ứng Fe chức năng với H2SO4 loãng, sau phản nghịch ứng sản phẩm sinh ra sau bội nghịch ứng khí H2 với muối fe II.

Hy vọng thông qua nội dung phương trình phản bội ứng, cũng tương tự các lý thuyết liên quan, để giúp bạn gọi vận dụng giỏi vào giải các dạng câu hỏi, bài xích tập liên quan.

Hai dung dịch hầu như phản ứng được với sắt kẽm kim loại Fe làKim một số loại sắt không phản ứng được với hỗn hợp nào sau đâyCho sắt dư vào dung dịch HNO3 loãng thì hỗn hợp thu được chứaNhúng thanh sắt vào hỗn hợp CuSO4 quan tiếp giáp thấy hiện tượng gìFe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2OFeCl2 + AgNO3 → Fe(NO3)2 + AgClFeCl3 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + AgClFeCl3 + NaOH → Fe(OH)3 + NaCl

1. Phương trình phản bội ứng Fe tính năng với H2SO4 loãng

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

2. Điều khiếu nại phản ứng xẩy ra Fe tính năng với H2SO4 loãng

Nhiệt độ thường, H2SO4 loãng

3. Tính chất hóa học của Fe

3.1. Tính năng với phi kim

Với oxi: 3Fe + 2O2

*

Fe3O4

Với clo: 2Fe + 3Cl2 2FeCl3

Với lưu huỳnh: sắt + S FeS

Ở ánh nắng mặt trời cao, sắt phản bội ứng được với tương đối nhiều phi kim.

3.2. Chức năng với hỗn hợp axit

Tác dụng cùng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng cùng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O


Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

Không tính năng với H2SO4 sệt nguội, HNO3 đặc, nguội

3.3. Tính năng với hỗn hợp muối

Sắt đẩy kim loại yếu hơn thoát khỏi dung dịch muối chế tạo thành muối hạt sắt khớp ứng và giải phóng kim loại mới.

Fe + Cu(NO3)2 → sắt (NO3)2 + Cu

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

4. Bài tập áp dụng liên quan

Câu 1.Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Crom là kim loại cứng nhất trong tất cả các kim loại

B. Nhôm và crom mọi phản ứng cùng với HCl theo thuộc tỉ lệ số mol.

C. đồ gia dụng dụng làm bởi nhôm và crom phần đông bền trong ko khí và nước vì gồm màng oxit bảo vệ.

D. Sắt cùng nhôm gần như bị bị động hóa vày HNO3 đặc, nguội

Xem đáp ánĐáp án B

Câu 2. Nội dung nhận định và đánh giá nào dưới đây không đúng

A. Kim loại có độ cứng tối đa trong các kim loại là Crom

B. Những kim nhiều loại Al, Fe, Cr bị thụ động hóa trong dung dịch HNO3 quánh nguội với H2SO4 đặc

nguội C. Kim loại kiềm được pha chế bằng cách thức điện phân dung dịch muối halogenua của nó

D. Sulfur là chất gồm tính oxi hóa yếu, Hg gồm thể công dụng lưu huỳnh tức thì ở nhiệt độ thường. Với các kim nhiều loại khác cần phải có xúc tác hoặc sức nóng độ.

Xem đáp ánĐáp án CCác sắt kẽm kim loại kiềm và kiềm thổ được pha trộn bằng phương thức điện phân lạnh chảy muối bột halogen.

Các kim loại kiềm với kiềm thổ được pha trộn bằng cách thức điện phân lạnh chảy muối halogen.

Câu 3. Để nhận biết sự xuất hiện của sắt trong lếu hợp bao gồm Fe cùng Ag hoàn toàn có thể dùng dung dịch nào

A. HCl loãng

B. AgNO3

C. H2SO4 đặc, nguội

D. NaOH

Xem đáp ánĐáp án CĐể phân biệt sự xuất hiện của fe trong lếu hợp gồm Fe với Ag có thể dùng dung dịch:

C. H2SO4 đặc, nguội bởi Fe bị thụ động

Câu 4.Vì sao rất có thể dùng thùng bằng thép để chăm chở axit H2SO4 đặc nguội vì:

A. H2SO4 bị bị động hóa vào thép

B. Fe bị thụ động trong axit H2SO4 quánh nguội

C. H2SO4 quánh không bội phản ứng với sắt kẽm kim loại ở ánh sáng thường

D. Thép tất cả chứa những chất hỗ trợ không phản nghịch ứng với H2SO4 đặc

Xem đáp ánĐáp án BCó thể dùng thùng bằng vật liệu thép để chuyên chở axit H2SO4 quánh nguội do Sắt bị bị động trong axit H2SO4 quánh nguội

Câu 5. Cho Fe3O4 tác dụng với hỗn hợp H2SO4 sệt nóng sản xuất ra sản phẩm là:

A. FeSO4, Fe2(SO4)3, H2O

B. Fe2(SO4)3, H2O

C. FeSO4, H2O

D. Fe2(SO4)3, SO2, H2O

Xem đáp ánĐáp án DCho Fe3O4 chức năng với dung dịch H2SO4 quánh nóng tạo ra sản phẩm là:

2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

Câu 6. Cho 5,6 gam sắt vào 200 ml hỗn hợp Cu(NO3)2 1M và HCl 2M nhận được khí NO và m gam kết tủa. Khẳng định m. Hiểu được NO là thành phầm khử độc nhất vô nhị của NO3- và không tồn tại khí H2 bay ra.

A. 6,4

B. 2,4

C. 3,2

D. 1,6

Xem đáp ánĐáp án CFe sẽ phản ứng cùng với H+ với NO3- trước

3Fe + 8H+ + 2NO3- → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O.

0,15 ← 0,4 mol

nFe = 0,2 mol ; nH+ = 0,4 mol ; nNO3- = 0,4 mol ; nCu2+ = 0,2 mol

( bởi vì 8nFe / 3 > nH+ => chỉ tạo ra muối Fe2+ )

=> sắt dư 0,05 mol

Fe + Cu2+ → Cu + Fe2+

0,05 → 0,05

=> m↓ = 0,05 . 64 = 3,2 g

Câu 7.Cho 12 gam các thành phần hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại Fe, Cu công dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 63%. Sau làm phản ứng thu được hỗn hợp A cùng 11,2 lít khí NO2 độc nhất (đktc). Mật độ % những chất tất cả trong dung dịch A là :

A. 36,66% với 28,48%.

B. 27,19% cùng 21,12%.

C. 27,19% và 72,81%.

D. 78,88% và 21,12%.

Xem đáp ánĐáp án BPhương trình làm phản ứng hóa học xảy ra:

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

nNO2 = 0,5 mol => nHNO3 = 2nNO2 = 1 (mol)

Áp dụng định điều khoản bảo toàn trọng lượng ta có:

mhh muối = mhh kim loại + m dd HNO3 – mNO2 = 12 + 1.63.100/63 – 46.0,5 = 89 (gam)

Gọi số mol của Fe, Cu theo lần lượt là a, b mol

Ta gồm hệ phương trình như sau:

56a + 64b = 12 (1)

3a + 2b = 0,5 (2)

Giải hệ phương trình (1) , (2) ta gồm => a = 0,1 ; b = 0,1

mFe(NO3)3 = 0,1.(56 + 62.3) = 24,2 (gam)

mCu(NO3)2 = 0,1.(64 + 62.2) = 18,8 (gam)

% mFe(NO3)3 = 24,2/89.100% = 27,19%

% mCu(NO3)2 = 18,8/89.100% = 21,1%

Câu 8. Hòa tan trọn vẹn 20 gam hỗn hợp Mg cùng Fe trong hỗn hợp HCl 4M chiếm được 11,2 lít H2 (đktc) và dung dịch X. Để kết tủa trọn vẹn các ion trong X bắt buộc 600 ml hỗn hợp NaOH 2M. Thể tích hỗn hợp HCl đã dùng là:

A. 0,3 lít

B. 0,15 lít

C. 0,1 lít

D. 0,025 lít

Xem đáp ánĐáp án AÁp dụng định giải pháp bảo toàn nguyên tố Natri

nNaCl = nNaOH = 1,2(mol)

Áp dụng định công cụ bảo toàn yếu tố Clo

=> nHCl = nNaCl = 1,2 (mol)

VHCl = 1,2 : 4 = 0,3 lít

Câu 9.Tên tương ứng của những quặng đựng FeCO3, Fe2O3. Fe3O4, FeS2 lần lượt là?

A. Pirit, hematit, manhetit, xiđêrit

B. Xiđêrit, hematit, manhetit, pirit

C. Xiđêrit, hematit, pirit, manhetit

D. Hematit, pirit, manhetit, xiđêrit

Xem đáp ánĐáp án B

Câu 10. Những đánh giá và nhận định sau về kim loại sắt:

(1) kim loại sắt tất cả tính khử trung bình.

(2) Ion Fe2+ bền lâu hơn Fe3+.

(3) sắt bị tiêu cực trong H2SO4 quánh nguội.

(4) Quặng manhetit là quặng tất cả hàm lượng fe cao nhất.

(5) Trái khu đất tự quay và sắt là nguyên nhân làm Trái Đất bao gồm từ tính.

(6) kim loại sắt có thể khử được ion Fe3+. Số nhận định đúng là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Xem đáp ánĐáp án B(1) đúng

(2) sai, Fe2+ trong không khí dễ bị oxi hóa thành Fe3+

(3) đúng

(4) đúng, quặng manhetit (Fe3O4) là quặng bao gồm hàm lượng sắt cao nhất.

(5) sai, vày từ ngôi trường Trái Đất sinh ra bởi vì sự vận động của các chất lỏng dẫn điện

(6) đúng, sắt + 2Fe3+ → 3Fe2+

Vậy bao gồm 4 phát biểu đúng

Câu 11. Dãy bao gồm các ion bố trí theo chiều bớt dần tính oxi hóa là

A. Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+.

B. Fe3+, Cu2+, Ag+, Fe2+.

C. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+.

D. Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+.

Xem đáp ánĐáp án C

Câu 12.Tiến hành tứ thí nghiệm sau :

Thí nghiệm 1: Nhúng thanh sắt vào dung dịch FeCl3

Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Zn vào dung dịch CuSO4

Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3

Thí nghiệm 4: mang lại thanh sắt tiếp xúc cùng với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl

Số trường hợp lộ diện ăn mòn năng lượng điện hoá là

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Xem đáp ánĐáp án BThí nghiệm 1: fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

→ ăn mòn hóa học vì không hiện ra 2 điện rất mới

Thí nghiệm 2:

Zn + CuSO4: bào mòn điện hóa vì hình thành 2 điện rất Zn cùng Cu.

Hai điện cực tiếp xúc với nhau với tiếp xúc với dung dịch điện li

Zn2+, Cu2+

Thí nghiệm 3: Cu + FeCl3 : bào mòn hóa học vì chưng không ra đời 2 điện cực mới

Cu + FeCl3 → CuCl2 + FeCl2

Thí nghiệm 4: Ăn mòn năng lượng điện hóa vì có 2 kim loại tiếp xúc với nhau và cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện li. Fe là cực (-), Cu là rất (+)

Tại rất (-) : sắt → Fe2++ 2e

Tại cực (+) : 2H+ + 2e → H2

Có 2 Thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa

Câu 13. Cho bột fe vào dung dịch gồm AgNO3 với Cu(NO3)2. Sau thời điểm các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X bao gồm hai muối và chất rắn Y có hai kim loại. Hai muối trong X với hai sắt kẽm kim loại trong Y theo thứ tự là:

A. Fe(NO3)2; Fe(NO3)3 với Cu; Ag.

B. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 cùng Cu; Fe.

C. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 với Ag; Cu.

D. Cu(NO3)2; AgNO3 và Cu; Ag.

Xem đáp ánĐáp án CY có hai sắt kẽm kim loại có tính khử yếu nhất: Ag, Cu

X tất cả hai muối hạt của kim loại có tính khử bạo dạn nhất: Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, không tồn tại muối Fe(NO3)3 do do tất cả Cu

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag↓

Fe + Cu(NO3)2 dư → Fe(NO3)2 + Cu↓

Câu 14. Mệnh đề không nên là:

A. Tính oxi hóa của những ion tăng theo thứ tự: Fe2+, H+, Cu2+, Ag+.

B. Fe khử được Cu2+ trong dung dịch.

C. Fe2+ oxi hoá được Cu.

D. Fe3+ có tính oxi hóa táo bạo hơn Cu2+.

Xem đáp ánĐáp án CTheo chiều tự trái qua yêu cầu tính thoái hóa của ion kim loại tăng vọt và tính khử của sắt kẽm kim loại giảm dần. Do đó:

A. Đúng

B. Đúng. Theo luật lệ anpha: sắt + Cu2+ → Fe2+ + Cu

C. Sai

D. Đúng. Theo quy tắc anpha: 2Fe3+ + Cu → 2Fe2+ + Cu2+

Fe + Cl2 → FeCl3Fe + CuSO4 → FeSO4 + CuFe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2OFe + HNO3 → FeNO3)3 + NO+ H2OFe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2OFe + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2OFeCl2 + AgNO3 → Fe(NO3)2 + AgCl

............................................

Xem thêm: Cách Trồng Cây Cherry Brazil 5 Năm Tuổi, Cây Cherry Brazil 5 Năm Tuổi

Trên phía trên VnDoc.com vừa trình làng tới chúng ta phương trình hóa học sắt + H2SO4 → FeSO4 + H2, ước ao rằng qua bài viết này các chúng ta cũng có thể học tập giỏi hơn môn Hóa lớp 12. Mời chúng ta cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, Thi thpt giang sơn môn Toán, Thi THPT tổ quốc môn thiết bị Lý,....