FC là một từ viết tắt được sử dụng trong rất nhiều trong các lĩnh vực đời sống. Vậy trong kinh doanh FC được định nghĩa như thế nào, nó có những đặc điểm gì? Hãy cùng theo dõi trong nội dung bài viết dưới đây của glaskragujevca.net để tìm câu trả lời nhé.

Bạn đang xem: Fc là gì trong kinh doanh


FC trong kinh doanh là gì?

FC là từ viết tắt của Fixed cost, trong kinh doanh nó có nghĩa là chi phí cố định của doanh nghiệp.

Chi phí cố định là một loại chi phí mà không bị thay đổi phụ thuộc vào các chi phí là doanh thu (bảo hiểm, thuê nhà, thuê tài sản, lãi vay) hoặc quy mô của hoạt động sản xuất.

Chi phí cố định trong kinh doanh

Phân loại chi phí cố định trong kinh doanh

Để phân loại chi phí cố định theo khía cạnh quản lý, chúng ta có thể chia thành 2 loại: Chi phí cố định bắt buộc và chi phí cố định không bắt buộc.

Chi phí cố định bắt buộc: Là các loại chi phí liên quan trực tiếp đến máy móc thiết thị cùng cấu trúc tổ chức trong công ty, khoản chi phí này không thể bỏ qua.Chi phí cố định không bắt buộc: Là những khoản chi phí phát sinh trong từng năm của các cấp quản lý, lãnh đạo nhằm đạt được những mục tiêu của tổ chức đã đề ra trong năm đó.

Phân biệt chi phí cố định và chi phí biến đổi

Bên cạnh chi phí cố định thì trong hoạt động kinh doanh còn có khái niệm chi phí biến đổi. Vậy hai loại chi phí này khác nhau như thế nào?

Đặc điểm so sánh

Chi phí cố định

Chi phí biến đổi

Khái niệm

Chi phí vẫn giữ nguyên, bất kể khối lượng sản xuất, được gọi là chi phí cố định.

Chi phí thay đổi theo sự thay đổi của đầu ra được coi là chi phí biến đổi.

Thiên nhiên

Liên quan đến thời gian

Khối lượng liên quan

Điều kiện phát sinh

Chi phí cố định là xác định, chúng phát sinh cho dù các đơn vị được sản xuất hay không.

Chi phí biến đổi chỉ phát sinh khi các đơn vị được sản xuất.

Đơn giá

Thay đổi chi phí cố định theo đơn vị, nghĩa là khi các đơn vị sản xuất tăng, chi phí cố định trên mỗi đơn vị giảm và ngược lại, do đó chi phí cố định trên mỗi đơn vị tỷ lệ nghịch với số lượng sản phẩm được sản xuất.

Chi phí biến đổi vẫn giữ nguyên, trên mỗi đơn vị.

Hành vi

Nó không đổi trong một khoảng thời gian nhất định.

Nó thay đổi với sự thay đổi ở mức đầu ra.

Những thành phần cấu thành

Chi phí sản xuất cố định, chi phí quản lý cố định và chi phí bán hàng và phân phối cố định.

Nguyên liệu trực tiếp, lao động trực tiếp, chi phí trực tiếp, chi phí sản xuất biến, chi phí bán hàng và phân phối thay đổi.

Ví dụ

Khấu hao, cho thuê, tiền lương, bảo hiểm, thuế,...

Vật liệu tiêu thụ, tiền lương, hoa hồng bán hàng, chi phí đóng gói,...

Xem thêm: Nêu Ý Nghĩa Của 4F Là Gì - Nêu Ý Nghĩa Của Việc Viết Sau Đây :4F2S03Cu5N3Fe

Thông qua những thông tin trên, hy vọng bạn đọc đã hiểu được khái niệm FC là gì và những đặc điểm của nó trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.