Từ Etilen đã tạo ra rượu Etylic, tự Etylic cho ra axit axetic tuyệt từ axit axetic ra etyl axetat và từ etyl axetat đã cho ra ancol Etylic


Như vậy, có thể thấy Etilen - rượu Etylic - axit Axetic có mối quan hệ rất chặt chẽ cùng mật thiết cùng với nhau tạo nên một chuỗi biến hóa. Trong nội dung bài viết này, bọn họ cùng kiếm tìm hiểu ví dụ mối liên hệ giữa Etilen, ancol Etylic cùng axit Axetic.

Bạn đang xem: C2h5oh + o2 → ch3cooh + h2o

I. Contact giữa Etilen - ancol Etyllic - Axit axetic

1. Tự Etilen đã tạo ra rượu Etylic

- phản ứng này đề nghị xúc tác nhiệt độ độ, với H2SO4 đặc

 CH2=CH2 + H-OH  CH3-CH2-OH

2. Từ rượu Etylic tạo ra axit Axetic

- bội phản ứng này đề xuất xúc tác là men giấm

 CH3-CH2-OH + O2  CH3-COOH

3. Từ axit Axetic tuyệt Etylic cho ra Etyl Axetat

- bội nghịch ứng (Este hóa) này nên xúc tác nhiệt độ, cùng H2SO4 đặc

 CH3-COOH + CH3-CH2-OH 

*
 CH3-COO-CH2-CH3

- phản nghịch ứng pha trộn Etyl axetat từ bỏ ancol Etylic và axit axetic được call là làm phản ứng Este hóa.

* Như vậy, ta bao gồm sơ đồ tương tác giữa Etilen, ancol Etylic với axit Axetic như sau

*

II. Bài bác tập về Etilen, rượu Etylic và axit Axetic

Bài 1 trang 144 sgk hóa 9: Chọn các chất thích hợp vào những chữ mẫu rồi hoàn thành các phương trình chất hóa học theo rất nhiều sơ đồ chuyển hóa sau:

a) 

*

b)

*
*

* giải thuật bài 1 trang 144 sgk hóa 9:

 A: CH2=CH2

 B: CH3-COOH

 D: CH2Br-CH2Br

 E: (- CH2 – CH2 - )n

a) những phương trình bội phản ứng:

 CH2=CH2 + H-OH  CH3-CH2-OH

 CH3-CH2-OH + O2  CH3-COOH

b) các phương trình bội phản ứng:

 CH2 = CH2 + Br2 → C2H4Br2

 CH2 = CH2 -trùng hợp→ (- CH2 – CH2 - )n

Bài 2 trang 144 sgk hóa 9: Nêu hai phương thức hóa học không giống nhau để biệt lập hai hỗn hợp C2H5OH với CH3COOH.

* giải mã bài 2 trang 144 sgk hóa 9:

* áp dụng 2 phương pháp sau để phân biệt dung dịch C2H5OH cùng CH3COOH.

a) Dùng quỳ tím axit CH3COOH có tác dụng quỳ tím hóa đỏ.

 Rượu C2H5OH không làm chuyển màu sắc quỳ tím.

b) Dùng Na2CO3 (hoặc CaCO3)

 CH3COOH cho khí CO2 thoát ra.

 2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + CO2 + H2O

 C2H5OH không có phản ứng.

Bài 3 trang 144 sgk hóa 9: Có tía chất hữu cơ có công thức phân tử là C2H4, C2H4O2, C2H6O được kí hiệu ngẫu nhiên là A, B, C. Biết rằng:

- chất A và C tính năng được cùng với natri.

- hóa học B ko tan trong nước.

- chất C công dụng được cùng với Na2CO3.

Hãy xác định công thức phân tử cùng viết công thức cấu trúc của A, B, C.

* giải mã bài 3 trang 144 sgk hóa 9: 

- hóa học C vừa công dụng được với mãng cầu vừa chức năng với Na2CO3. Vậy C là axit, trong phân tử gồm nhóm –COOH. C là CH3COOH (C2H4O2).

- chất A công dụng được với mãng cầu vậy A là rượu C2H5OH (C2H6O).

- hóa học B không tan vào nước, không tính năng với Na, Na2CO3, vậy B là C2H4.

Bài 4 trang 144 sgk hóa 9: Đốt cháy 23g chất hữu cơ A thu được thành phầm gồm 44g CO2 và 27g H2O.

a) Hỏi vào A bao gồm nguyên tố nào?

b) Xác định công thức phân tử của A, biết tỉ khối hơi của A so với hidro là 23.

* giải thuật bài 4 trang 144 sgk hóa 9:

a) Vì đốt cháy A chiếm được CO2 và H2O phải A cất C, H và hoàn toàn có thể có oxi

- Theo bài xích ra, thu được 44g CO2 nên: mC = (44/44).12 = 12 (g);

- Theo bài bác ra, chiếm được 27g H2O nên: mH = (27/18).2 = 3 (g)

⇒ mC + mH = 12 + 3 = 15 A = 23 (g) ⇒ A còn cất O

⇒ mO = mA - (mC + mH) = 23 - 15 = 8 (g).

Vậy vào A gồm 3 nguyên tố: C, H, O.

b) hoàn toàn có thể giải theo 2 cách

* cách 1:

 Ta có: nc:nH:nO =

*
 = 1:3:0,5 = 2:6:1

⇒ Vậy CTPT của A bao gồm dạng (C2H6O)n

 Theo đề bài bác tỉ khối của A đối với hiđro là 23, nên có: dA/H2 = MA/2 = 23 ⇒ MA = 23.2 = 46

 ⇒ 46n = 46 ⇒ n = 1

 ⇒ Vậy cách làm phân tử của A là C2H6O

* bí quyết 2:

- CTPT của A có dạng: CxHyOz

- PTHH: CxHyOz +

*
O2 → xCO2 +
*
H2O

- Theo đề bài ta có: dA/H2 = MA/2 = 23 ⇒ MA = 23.2 = 46

 Vậy ta gồm tỉ lệ sau:

*

 ⇒ x = 2; y = 6; z = 1

 ⇒ Vậy CTPT của A là: C2H6O.


Bài 5 trang 144 sgk hóa 9: Cho 22,4 lít khí etilen (ở điều kiện tiêu chuẩn) chức năng với nước (dư) bao gồm axit sunfuric có tác dụng xúc tác, nhận được 13,8g rượu etylic. Hãy tính năng suất phản ứng cộng nước của etilen.

* Lời giải bài 5 trang 144 sgk hóa 9:

- Phương trình phản bội ứng của etilen với nước:

 C2H4 + H2O → C2H5OH

- Theo bài bác ra, ta có: nC2H4 = 22,4/22,4 = 1 (mol).

Xem thêm: Kế Hoạch Tổ Chức 20/10 (5 Mẫu), Kế Hoạch Tổ Chức Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20

Theo lí thuyết (PTPƯ): 1 mol C2H5OH tạo ra mC2H5OH = 46.1 = 46 (g)

Thực tế: mC2H5OH = 13,8 (g)

⇒ năng suất phản ứng: H = (13,8/46).100% = 30%

Hy vọng với nội dung bài viết hệ thống về mối liên hệ giữa Etilen, rượu etylic (ancol etylic) cùng axit axetic sinh sống trên hữu ích cho các em. đa số thắc mắc các em hãy nhằm lại phản hồi bên dưới nội dung bài viết để được hỗ trợ, chúc các em học tập tốt.