Bạn đang tìm hiểu về tam giác cân, hôm nay THPT Chuyên Lam Sơn xin gửi đến các bạn chi tiết các loại tam giác cân và định nghĩa cũng như tính chất của tam giác cân. Mọi người cùng đón xem bên dưới.

Bạn đang xem: Định lý tam giác cân

*


Tam giác cân là gì ?

Tam giác cân là tam giác có hai cạnh có độ dài bằng nhau. Đôi khi, nó được chỉ định là có chính xác hai cạnh có độ dài bằng nhau và đôi khi có ít nhất hai cạnh có độ dài bằng nhau.

1. Định nghĩa tam giác cân

Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.

2. Tính chất của tam giác cân

Trong một tam giác cân hai góc ở đáy bằng nhau.Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì là tam giác cân.Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau.2 cạnh bằng nhau b = b2 góc bằng nhau a = a

*

*

3. Công thức tính diện tích tam giác cân

=> Diện tích tam giác cân bằng 1/2 cạnh đáy nhân với chiều cao. công thức tính như sau S = 1/2 ( a x h )

Trong đó :

S là diện tích tam giác câna là cạnh đáy của tam giách là chiều cao của tam giác

Ví dụ 1 : Tính diện tích hình tam giác có:

a) Độ dài đáy là 8cm và chiều cao là 6cm.

b) Độ dài đáy là 2,3dm và chiều cao là 1,2dm.

Lời giải

a ) S = (8 x 6 ) : 2 = 24 ( Cm2 )

b ) S = 1/2 ( 2,3 x 1,2 ) = 1,38 ( Cm2)

*

4. Công thức tính vi tam giác cân

=> Chu vi tam giác cân bằng tổng 3 cạnh của một tam giác công thức P = AB + AC + BC

Ví dụ 1 : Cho hình tam giác cân tại A với chiều dài AB = 7cm, BC = 5cm. Tính chu vi hình tam giác cân. Dựa vào công thức tính chu vi tam giác cân, ta có cách tính P = 7 + 7 + 5 = 19cm.

Ví dụ 2 : Tính chu vi tam giác cân với độ dài AB = 6cm, AC = 6cm và BC = 4cm.

=> Dựa vào công thức tính chúng ta có cách tính P = 6 + 6 + 4 = 16cm.

Xem thêm: Cây Phong Thủy Tuổi Hợi - 5 Loại Cây Hợp Phong Thủy Cho Tuổi Hợi

Tam giác vuông cân

=> Tam giác vuông cân là tam giác có 2 cạnh đáy bằng nhau và bằng 45 độ

*

=> Trong tam giác vuông cân, các đường cao, đường trung tuyến, đường phân giác đều trùng nhau và có chiều dài bằng một nửa cạnh huyền.