Bài viết tính hóa chất của muối bao gồm: đặc điểm hóa học tập của muối và điều kiện, bội phản ứng trao đổi trong dung dịch, ví dụ bài tập về muối cùng phản ứng trao đổi…

*

I. Tính chất hóa học tập của muối cùng điều kiện

1. đặc điểm hóa học tập của muối chức năng với kim loại

Muối + sắt kẽm kim loại → Muối mới + sắt kẽm kim loại mới

Điều kiện : Kim loại ban đầu phải đứng sau Mg và đứng trước kim loại trong muối bột (Tính theo dãy vận động hóa học tập của kim loại)

Ví dụ:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

2. Tính chất hóa học của muối công dụng với axit

Muối + Axit → Muối mới + Axit mới

Điều kiện: trong thành phầm tạo thành phải bao gồm chất kết tủa hoặc chất bay hơi.

Bạn đang xem: Điều kiện để muối tác dụng với axit

Ví dụ:

BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO4↓

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

(axit bắt đầu là H2CO3 là một trong chất dễ dàng phân hủy tạo ra CO2 cùng H2O)

3. Tính chất hóa học của muối tác dụng với dung dịch muối

Muối + muối → Muối mới + muối mới

Điều kiện: trong sản phẩm tạo thành phải bao gồm chất kết tủa hoặc chất bay hơi.

Ví dụ:

AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl↓

4. đặc điểm hóa học tập của muối tính năng với hỗn hợp bazơ

Muối + Bazơ → Muối bắt đầu + Bazơ mới

Điều kiện: trong thành phầm tạo thành phải gồm chất kết tủa hoặc chất cất cánh hơi.

Ví dụ:

Na2CO3 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaCO3↓

5. Bội phản ứng phân hủy muối

Nhiều muối bị phân bỏ ở ánh nắng mặt trời cao như: KClO3, KMnO4, CaCO3,…

Ví dụ:

2KClO3 2KCl + 3O2

CaCO3 CaO + CO2

II. Phản nghịch ứng điều đình trong dung dịch

1. Định nghĩa phản nghịch ứng trao đổi

Phản ứng hiệp thương là phản nghịch ứng hóa học, trong các số ấy hai hợp chất tham gia phản nghịch ứng thương lượng với nhay phần lớn thành phần cấu trúc của bọn chúng để tạo thành những hợp chất mới.

2. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi

Phản ứng hiệp thương trong dung dịch của những chất chỉ xẩy ra nếu sản phẩm tạo thành bao gồm chất ko tan, chất khí hoặc nước.

Ví dụ:

CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2↓

K2SO4 + NaOH: làm phản ứng ko xảy ra

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

Chú ý:

– phản bội ứng trung hòa cũng thuộc loại phản ứng thảo luận và luôn xảy ra.

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

– Sự đổi màu của chất thông tư (Quỳ tím) khi tác dụng với dung dịch muối:

Hầu hết các phản ứng giữa axit-bazơ; axit-muối; bazơ-muối, muối-muối, muối-kim các loại ,… đều là các phản ứng trao đổi.

+ Đối với phạm vi kỹ năng THCS, những giáo viên thường ra mắt muối chỉ làm quỳ tím không đổi màu. Mặc dù điều này chỉ đúng với một vài muối như NaCl, Na2SO4, BaCl2, Ba(NO3)2, CaCl2.

Sau trên đây cô sẽ bổ sung cho chúng ta một số tin tức như sau: muối được cấu tạo từ gốc kim loại và gốc axit.

+ muối được tạo nên từ gốc kim loại mạnh (Na, K, Ca, Ba) và nơi bắt đầu axit to gan (Cl, SO4, NO3) thì không có tác dụng quỳ tính đổi màu.

Ví dụ:

NaCl, Na2SO4, BaCl2, Ba(NO3)2, CaCl2

+ muối bột được chế tác thành trường đoản cú gốc sắt kẽm kim loại mạnh (Na, K, Ca, Ba) và cội axit yếu (CO3, SO3, PO4, S) thì quỳ tím hóa xanh.

Ví dụ:

Na2CO3, K2S, Na3PO4, CaS

+ muối hạt được chế tác thành tự gốc kim loại tb-yếu (Al, Zn, Fe, Cu, …) và gốc axit bạo gan (Cl, SO4, NO3) thì quỳ tím hóa đỏ.

Ví dụ:

FeCl3, AlCl3, ZnSO4, CuSO4,…

+ muối hạt được tạo ra thành trường đoản cú gốc sắt kẽm kim loại tb-yếu (Al, Zn, Fe, Cu, …) và cội axit yếu đuối (CO3, SO3, PO4, S) thì nhờ vào vào từng trường hợp ráng thể.

III. Ví dụ bài tập về muối cùng phản ứng trao đổi

Ví dụ 1: Hãy chỉ ra một hỗn hợp muối khi tác dụng với một dung dịch hóa học khác thì tạo nên ra:

a) hóa học khí.

b) hóa học kết tủa.

Viết các phương trình hóa học.

Hướng dẫn:

a) tạo ra chất khí, lấy ví dụ như muối cacbonat (CaCO3, Na2CO3, NaHCO3) hoặc dung dịch muối sunfit (Na2SO3) tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng):

CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2↑ + H2O

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2↑ + H2O

b) Tạo hóa học kết tủa, ví dụ dung dịch muối (BaCl2, Ba(NO3)2,…) tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo ra kết tủa white BaSO4.

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl

Ba(NO3)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + HNO3

– Hoặc phần đa dung dịch muối bột bari công dụng với hỗn hợp muối cacbonat (Na2CO3, K2CO3) tạo thành BaCO3 kết tủa trắng.

Ba(NO3)2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaNO3.

Ví dụ 2: có 3 lọ ko nhãn, mỗi lọ đựng hỗn hợp muối sau: CuSO4, AgNO3, NaCl. Hãy dùng hầu hết dung dịch có sẵn trong phòng phân tách để nhận thấy chất đựng trong mỗi lọ. Viết những phương trình hóa học.

Hướng dẫn:

– Trích mẫu thử và đánh số thứ tự:

– sử dụng dd NaCl có sẵn trong phòng phân tách lần lượt bỏ vô từng mẫu mã thử trên:

+ có kết tủa trắng xuất hiện đó là thành phầm của AgNO3.

PTHH: NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

+ không có hiện tượng gì là CuSO4 và NaCl

– dùng dung dịch NaOH tất cả trong phòng thí nghiệm bỏ vào 2 mẫu mã còn lại:

+ mẫu mã nào có kết tủa kia là thành phầm của CuSO4.

PTHH: CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4.

+ còn lại là NaCl.

Ví dụ 3: có những dung dịch muối hạt sau: Mg(NO3)2, CuCl2. Hãy cho biết muối nào gồm thể chức năng với:

a) hỗn hợp NaOH.

b) hỗn hợp HCl.

c) dung dịch AgNO3.

Xem thêm: Bài Dự Thi Tìm Hiểu Giá Trị Văn Hóa Lịch Sử Đồng Nai 2015, Lịch Sử Đồng Nai Năm 2019

Nếu tất cả phản ứng, hãy viết các phương trình hóa học.

Hướng dẫn:

a) tác dụng với dung dịch NaOH là dung dịch những muối Mg(NO3)2 cùng CuCl2 vày sinh ra: