Vectơ là đoạn thẳng bao gồm hướng, nghĩa là trong hai điểm mút của đoạn thẳng đã chứng thực điểm nào là vấn đề đầu, điểm nào là điểm cuối.

Vectơ có điểm đầu là A, điểm cuối là B ta kí hiệu :

Vectơ còn được kí hiệu là:

*

*

2. Nhị vectơ thuộc phương, thuộc hướng.Bạn vẫn xem: Điều kiện nhằm 2 vecto cùng phương

- Đường thẳng trải qua điểm đầu với điểm cuối của vectơ call là giá bán của vectơ

- hai vectơ tất cả giá tuy nhiên song hoặc trùng nhau gọi là nhị vectơ thuộc phương

- hai vectơ thuộc phương thì hoặc cùng hướng hoặc ngược hướng.


*

*

*

Câu 1. Véctơ là một trong đoạn thẳng:

A.

Bạn đang xem: Điều kiện để hai vectơ cùng phương

gồm hướng. B. được đặt theo hướng dương, hướng âm.

C. tất cả hai đầu mút. D. Thỏa cả ba tính chất trên.

Lời giải

Chọn A.

Câu 2. hai véc tơ tất cả cùng độ dài và ngược hướng điện thoại tư vấn là:

A. Hai véc tơ bởi nhau. B. Nhị véc tơ đối nhau.

C. Hai véc tơ cùng hướng. D. Nhì véc tơ cùng phương.

Lời giải

Chọn B.

Theo quan niệm hai véc tơ đối nhau.

Câu 3. hai véctơ đều bằng nhau khi nhị véctơ kia có:

A. thuộc hướng và gồm độ dài bởi nhau.

B. song song và bao gồm độ dài bởi nhau.

C. thuộc phương và tất cả độ dài bằng nhau.

D. thỏa mãn cả ba đặc thù trên.

Lời giải

Chọn A.

Theo định nghĩa hai véctơ bởi nhau.

Câu 4. trường hợp hai vectơ đều nhau thì:

A. cùng hướng và thuộc độ dài. B. thuộc phương.

C. cùng hướng. D. tất cả độ dài bởi nhau.

Lời giải

Chọn A.

Câu 5. Điền từ tương thích vào lốt (...) sẽ được mệnh đề đúng. Hai véc tơ ngược phía thì ...

A. Bằng nhau. B. Thuộc phương. C. Cùng độ dài. D. Thuộc điểm đầu.

Lời giải

Chọn B.

Câu 6. đến điểm sáng tỏ , , . Khi đó xác minh nào tiếp sau đây đúng độc nhất ?

A. , , thẳng sản phẩm khi còn chỉ khi và thuộc phương.

B. , , thẳng hàng khi còn chỉ khi và thuộc phương.

C. , , thẳng mặt hàng khi còn chỉ khi và thuộc phương.

D. Cả A, B, C phần nhiều đúng.

Lời giải

Chọn D.

Cả 3 ý hầu như đúng.

Câu 7. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng ?

A. tất cả duy nhất một vectơ thuộc phương với đa số vectơ.

B. Có ít nhất 2 vectơ thuộc phương với đa số vectơ.

C. có vô số vectơ cùng phương với đa số vectơ.

D. không có vectơ nào cùng phương với đa số vectơ.

Lời giải

Chọn A.

Ta có vectơ thuộc phương với đa số vectơ.

Câu 8. khẳng định nào sau đây đúng ?

A. nhì vectơ và được gọi là bởi nhau, kí hiệu , nếu chúng cùng hướng và thuộc độ dài.

B. nhì vectơ cùng được call là bởi nhau, kí hiệu , nếu chúng cùng phương và cùng độ dài.

C. nhị vectơ cùng được gọi là bằng nhau khi và chỉ khi tứ giác
là hình bình hành.

D. nhị vectơ và được call là cân nhau khi còn chỉ khi chúng cùng độ dài.

Lời giải

Chọn A.

Theo định nghĩa: hai vectơ cùng được hotline là bằng nhau, kí hiệu , nếu bọn chúng cùng hướng và thuộc độ dài.

Câu 9. phát biểu nào sau đây đúng?

A. Nhị vectơ không đều nhau thì độ lâu năm của bọn chúng không bằng nhau.

B. Hai vectơ không cân nhau thì bọn chúng không thuộc phương.

C. Nhì vectơ đều bằng nhau thì có giá trùng nhau hoặc tuy vậy song nhau.

D. Nhì vectơ tất cả độ lâu năm không đều bằng nhau thì không thuộc hướng.

Lời giải

Chọn C.

A. Sai vày hai vectơ không cân nhau thì hoàn toàn có thể hai vecto ngược hướng cơ mà độ nhiều năm vẫn bởi nhau.

B. Sai do 1 trong các hai vectơ là vectơ không.

C. đúng bởi vì hai vectơ bằng nhau thì nhì vectơ cùng hướng.

Câu 10. xác minh nào sau đây đúng ?

A. nhì vectơ cùng phương cùng với vectơ thứ ba thì thuộc phương.

B. hai vectơ cùng phương với cùng 1 vectơ thứ ba khác thì thuộc phương.

C. Vectơ–không là vectơ không tồn tại giá.

D. Điều khiếu nại đủ để vectơ bằng nhau là chúng có độ dài bởi nhau.

Lời giải

Chọn B.

Hai vectơ cùng phương với cùng 1 vectơ thứ cha khác thì thuộc phương.

Câu 11. mang đến hai vectơ không cùng phương cùng . Xác định nào dưới đây đúng ?

A. không tồn tại vectơ nào thuộc phương với tất cả hai vectơ cùng .

B. bao gồm vô số vectơ thuộc phương đối với tất cả hai vectơ và .

C. tất cả một vectơ thuộc phương đối với tất cả hai vectơ và , sẽ là vectơ .

D. Cả A, B, C phần đông sai.

Lời giải

Chọn C.

Vì vectơ cùng phương với mọi vectơ. Nên bao gồm một vectơ cùng phương với cả hai vectơ và , sẽ là vectơ .

Câu 12. đến vectơ . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. có vô số vectơ cơ mà . B. Gồm duy nhất một cơ mà .

C. có duy độc nhất một nhưng mà
. D. không có vectơ nào cơ mà .

Lời giải

Chọn A.

Cho vectơ , gồm vô số vectơ cùng hướng và thuộc độ nhiều năm với vectơ . Nên có vô số vectơ nhưng .

Câu 13. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng:

A. hai vectơ thuộc phương với 1 vectơ thứ ba thì cùng phương.

B. hai vectơ thuộc phương với cùng một vectơ thứ cha khác thì thuộc phương.

C. nhì vectơ thuộc phương với 1 vectơ thứ cha thì cùng hướng.

D. Hai vectơ ngược hướng với một vectơ thứ bố thì cùng hướng.

Lời giải

Chọn B.

Hai vectơ thuộc phương với cùng 1 vectơ thứ cha khác thì cùng phương.

Câu 14. Chọn xác minh đúng.

A. nhì véc tơ thuộc phương thì bởi nhau.

B. nhì véc tơ ngược hướng thì có độ dài không bằng nhau.

C. hai véc tơ thuộc phương và cùng độ lâu năm thì bằng nhau.

D. nhì véc tơ cùng hướng và cùng độ dài thì bằng nhau.

Lời giải

Chọn D.

Hai véc tơ thuộc hướng và cùng độ nhiều năm thì bằng nhau.

Câu 15. cho hình bình hành . Trong các xác định sau hãy tìm xác minh sai

A. . B.
. C. . D. .

Lời giải

Chọn A.

Ta gồm là hình bình hành. Suy ra
.

Câu 16. Chọn xác minh đúng.

A. Véc tơ là một đường thẳng tất cả hướng.

B. Véc tơ là 1 trong những đoạn thẳng.

C. Véc tơ là 1 trong những đoạn thẳng bao gồm hướng.

D. Véc tơ là một trong những đoạn thẳng không khác nhau điểm đầu và điểm cuối.

Lời giải

Chọn C.

Véc tơ là một trong đoạn thẳng gồm hướng.

Câu 17. đến vectơ tất cả điểm đầu và điểm cuối trùng nhau. Nên lựa chọn câu không đúng

A. Được call là vectơ suy biến. B. Được điện thoại tư vấn là vectơ tất cả phương tùy ý.

C.

Xem thêm: Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Môn Địa Lí Lớp 7, Sơ Đồ Tư Duy Địa 7

Được điện thoại tư vấn là vectơ không, kí hiệu là . D. Là vectơ có độ lâu năm không xác định.