Giả sử ta để hai quả cầu điện tích trái lốt trong một bình kín đáo rồi hút không còn không khí ra. Ta vẫn biết, lực hút của nhị quả mong không phần đa yếu đi và lại mạnh lên. Bởi vậy phải có một môi trường xung quanh nào kia truyền địa chỉ điện giữa hai quả cầu. Môi trường xung quanh đó là điện trường.

Bạn đang xem: Điện trường đều là điện trường

2. Điện trường

Điện ngôi trường là môi trường (dạng đồ gia dụng chất) phủ bọc điện tích và gắn sát với điện tích. Điện trường chức năng lực năng lượng điện lên những điện tích khác đặt trong nó.

Nơi nào bao gồm điện tích thì bao quanh điện tích đó gồm điện trường.

Một năng lượng điện Q nằm ở vị trí một điểm trong không khí sẽ gây nên xung quanh nó một điện trường. Một điện tích q nằm trong điện trường đó sẽ ảnh hưởng Q chức năng một lực điện và ngược lại, q cũng công dụng lên Q một lực đối (hình 3.1)

II. Cường độ năng lượng điện trường

1. Tư tưởng cường độ điện trường

Giả sử có một năng lượng điện điểm Q nằm ở vị trí điểm O. Điện tích này tạo nên một điện trường xung quanh nó. Để phân tích điện trường của Q trên điểm M, ta để tại đó một năng lượng điện điểm q, gọi là năng lượng điện thử với xét lực điện tính năng lên q (Hình 3.2). Theo định nguyên lý Cu-lông, q càng ở xa Q thì lực năng lượng điện càng nhỏ. Ta nói điện trường tại những điểm càng xa Q càng yếu. Chính vì như thế cần đề xuất xây dựng một khái niệm đặc trưng cho sự mạnh, yếu đuối của năng lượng điện trường trên một điểm. Khái niệm sẽ là cường độ điện trường.

*

2. Định nghĩa.

Thực nghiệm minh chứng rằng lần lượt những điện tích thử q1, q2,… không giống nhau tại một điểm thì:

(dfracF_1q_1=dfracF_2q_2=...)

Ta hoàn toàn có thể thấy độ bự của lực điện tác dụng lên năng lượng điện thử q = +1C để đặc thù cho cường độ điện trường tại điểm cơ mà ta xét. Tuy nhiên theo bí quyết (1.1), độ phệ F của lực năng lượng điện tỉ lệ thuận với q, phải thương số (fracFq) đó là độ lớn của lực điện tính năng lên điện tích 1C. Vì chưng đó, ta đang lấy yêu thương số này làm cho số đo của cường độ điện trường. Vậy ta bao gồm định nghĩa sau:


Cường độ năng lượng điện trường trên một điểm là đại lượng đặc thù cho tác dụng lực của năng lượng điện trường trên điểm đó. Nó được xác định bằng yêu mến số của độ phệ lực điện F chức năng lên một điện tích thử q (dương) đặt tại đặc điểm này và độ mập của q.

(E=dfracFq) (3.1)

3. Vectơ cường độ điện trường

Vì lực F là đại lượng vectơ, còn năng lượng điện q là đại lượng vô hướng, buộc phải cường độ năng lượng điện trường E cũng là một đại lượng vectơ.

Cường độ điện trường được màn trình diễn bằng một vectơ gọi là vectơ cường độ điện trường. Từ phương pháp (3.1), ta có:

Vectơ cường độ điện trường (overrightarrowE) có:

+ Phương và chiều trùng với phương và chiều của lực điện tính năng lên điện tích thử q dương.

+ Chiều lâu năm (môđun) trình diễn độ béo của cường độ điện ngôi trường theo một tỉ trọng xích như thế nào đó.

4. Đơn vị đo cường độ điện trường.


Đơn vị đo cường độ điện trường là Vôn trên mét (kí hiệu là V/m).

5. Cách làm tính cường độ điện trường trên một điện tích điểm

Công thức tính cường độ điện trường tại một điện tích điểm Q:

(E= dfracFq=k.dfracvarepsilon .r^2) (3.2)

6. Nguyên lí ông xã chất năng lượng điện trường

Giả sử gồm hai điện tích điểm Q­1­ cùng Q2­ tạo ra tại điểm M hai vec tơ độ mạnh điện ngôi trường (overrightarrowE_1) và (overrightarrowE_2).

Nguyên lí ck chất năng lượng điện trường: các điện trường E1 cùng E2 đồng thời chức năng lực điện lên điện tích q một cách độc lập với nhau. Cường độ điện trường trên một điểm bằng tổng đúng theo của (overrightarrowE_1) và (overrightarrowE_2).

(overrightarrowE=overrightarrowE_1+overrightarrowE_2) (3.3)

Các vectơ độ mạnh điện trường trên một điểm được tổng phù hợp theo quy tắc hình bình hành.


III. Đường mức độ điện

1. Hình hình ảnh các đường sức điện

Người ta chứng tỏ được rằng, các hạt nhỏ dại đã bị truyền nhiễm điện với nằm dọc theo phương của lực điện. Tập hợp những hạt nhỏ dại sẽ ở dọc theo phần đông đường mà lại tiếp tuyến đường tại từng điểm nằm theo phương của vectơ cường độ điện trường trên đó. Mỗi con đường đó gọi là 1 trong những đường mức độ điện.

2. Định nghĩa

Đường sức điện là đường nhưng tiếp con đường tại từng điểm của chính nó là giá của vectơ độ mạnh điện trường trên điểm đó. Nói giải pháp khác, con đường sức năng lượng điện là đường mà lại lực điện công dụng dọc theo nó.

3. Các điểm sáng của con đường sức điện

+ Qua mỗi điểm trong điện trường tất cả một và duy nhất đường mức độ điện nhưng thôi.

+ Đường sức điện là đều đường gồm hướng. Hướng của đường sức năng lượng điện tại một điểm là vị trí hướng của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó.

+ Đường sức điện của năng lượng điện trường tĩnh năng lượng điện là hàng không khép kín. Nó rời khỏi điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm.

+ Tuy các đường mức độ từ là rầm rịt nhưng fan ta chỉ vẽ một trong những ít đường theo phép tắc sau : Số đường sức đi sang 1 điện tích nhất quyết đặt vuông góc với con đường sức năng lượng điện tại điểm mà ta xét thì tỉ trọng với độ mạnh điện trường trên điểm đó.

4. Điện trường đều

Điện trường phần lớn là điện trường mà lại vectơ cường độ điện trường tại mọi điểm đều phải có cùng phương, thuộc chiều, và thuộc độ lớn; con đường sức năng lượng điện là mọi đường thẳng song song giải pháp đều.

Xem thêm: Kinda Là Gì ? I Kinda Like You Là Gì? I Kinda Like You Là Gì

Điện trường trong một năng lượng điện môi đồng chất nằm tại vị trí giữa hai phiên bản kim một số loại phẳng đặt tuy nhiên song với nhau với điện tích bằng nhau, trái dấu là 1 trong điện ngôi trường đều.