1. Khái niệm hình cầu, mặt cầu

- Định nghĩa: Hình cầu là một vật thể hình tròn ba chiều trả hảo, từng điểm ở trên mặt phẳng của nó đều có khoảng giải pháp đến tâm bởi nhau.

Bạn đang xem: Diện tích xung quanh mặt cầu

- Hình mong được tạo bởi điểm O là tâm, độ nhiều năm R là nửa đường kính của hình cầu.

Cụ thể, khi quay nửa hình tròn tâm O, bán kính R một vòng quanh đường kính cố định và thắt chặt thì được một hình cầu.

Nửa đường tròn vào phép xoay nói trên tạo cho mặt cầu hay có thể nói mặt cầu tâm O, có nửa đường kính R là mặt được tạo bởi quỹ tích các điểm biện pháp điểm O 1 khoảng tầm chiều lâu năm không thay đổi bằng bán kính R trong không khí 3 chiều.

Trong không khí 3 chiều, mặt mong là quỹ tích đều điểm giải pháp đều một điểm O thắt chặt và cố định cho trước một khoảng không đổi R. Điểm O call là trọng điểm và khoảng cách R hotline là nửa đường kính của mặt cầu.

Tập hợp các điểm trong không gian nằm bên trong mặt ước và bản thân mặt mong hợp thành mặt cầu hay hình cầu.

*
Mặt mong tâm O bán kính R

2. Phương pháp tính diện tích s hình cầu


Diện tích phương diện cầu bởi bốn lần hằng số Pi nhân với bình phương bán kính của hình cầu.

*

Trong đó:

S: là diện tích s mặt cầuπ: là hằng số Pi = 3,14R: cung cấp hình hình cầu

3. Công thức tính thể tích hình cầu

Thể tích hình mong hay còn gọi là thể tích khối cầu bố phần bốn của Pi nhân cùng với lập phương bán kính hình cầu.

*

Trong đó:

V: là thể tích hình cầuπ: là hằng số Pi = 3,14R: phân phối hình khối cầu

4. Các dạng toán hay gặp về Hình cầu, diện tích hình cầu và thể tích hình cầu

Dạng 1: Tính diện tích mặt cầu, thể tích hình ước và nửa đường kính hình cầu.

Xem thêm: Tri Kỷ Khác Giới Là Gì - 6 Dấu Hiệu Nhận Biết Một Người Bạn Tri Kỷ

Phương pháp:

*

Dạng 2: Bài toán tổng hợp

Phương pháp:

Vận dụng các công thức trên và những kiến thức sẽ học nhằm tính các đại lượng chưa biết rồi từ kia tính diện tích s mặt cầu, thể tích hình cầu.

5. Một số bài tập mẫu

Bài toán 1:

Cho một hình ước có bán kính nối từ trung ương O nhiều năm 5cm. Hỏi diện tích của mặt cầu này là bao nhiêu?

*

Bài toán tính diện tích mặt cầu

Áp dụng bí quyết tính diện tích s mặt mong ở bên trên ta có nửa đường kính r = 5cm. Suy ra diện tích s mặt mong này đã bằng: