Số electron qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong 1 giây là 1,25.1019. Điện lượng chạy qua tiết diện đó trong 2 phút là?
Bạn đang xem: Điện tích của electron là

Một chiếc điện ko đổi bao gồm cường độ 3A thì sau đó 1 khoảng thời hạn có một năng lượng điện lượng 4C chuyển hẳn qua một máu diện thẳng. Cùng thời gian đó, với dòng điện 4,5A thì gồm một điện lượng chuyển hẳn qua tiết diện thẳng là:


Suất điện động của một nguồn điện áp là 12V. Tính công của lực lạ khi dịch chuyển một lượng năng lượng điện là 0,5C bên trong nguồn năng lượng điện từ rất âm đến cực dương của nó?


Suất điện hễ của một acquy là 3V. Lực là dịch rời một điện lượng đã thực hiện công là 6mJ. Điện lượng dịch chuyển sang acquy kia là


Cường độ loại điện không thay đổi chạy qua dây tóc của đèn điện là 0,64A. Điện lượng với số electron dịch chuyển hẳn qua tiết diện thẳng của dây tóc trong thời gian 1 phút.


Trong dây dẫn kim loại có một dòng điện không đổi chạy qua bao gồm cường độ là 1,6mA. Trong một phút, con số electron chuyển sang một máu diện trực tiếp là:


Dòng điện chạy qua đèn điện hình của một ti vi hay được dùng có cường độ 60μA. Số electron tới đập vào screen của tivi trong những giây là:


Trong mỗi giây gồm 109hạt electron trải qua tiết diện trực tiếp của một ống phóng điện. Biết năng lượng điện mỗi hạt có độ lớn bởi 1,6.10−19C. Tính cường độ loại điện qua ống?


Một cỗ acquy rất có thể cung cấp loại điện 4A liên tục trong 2 giờ thì phải nạp lại. Suất điện cồn của acquy này trường hợp trong thời gian chuyển động trên trên đây nó sản sinh ra một công là 172,8kJ là ?


Một bộ acquy có suất điện động 6V, sản ra một công là 360J khi acquy này vạc điện. Lượng điện tích dịch chuyển trong acquy.


Công của lực lạ làm dịch rời điện tích 4C từ rất âm đến cực dương bên trong nguồn điện là 24J. Suất điện động của mối cung cấp là:


Một bộ acquy rất có thể cung cấp chiếc điện 4A liên tục trong 2 tiếng đồng hồ thì phải nộp lại. Cường độ mẫu điện nhưng mà acquy này có thể cung cấp thường xuyên trong 40 tiếng thì phải nộp lại.


Trong thời hạn 30 giây gồm một điện lượng 60C chuyển hẳn sang tiết diện của dây. Số electron chuyển hẳn qua tiết năng lượng điện trong thời hạn 2 giây là:


Một bộ acquy tất cả suất điện đụng 12V, hỗ trợ một loại điện 2A thường xuyên trong 8h thì phải nạp lại. Tính công mà acquy sản sinh ra trong khoảng thời gian trên
Xem thêm: Cách Xác Định Số E Lớp Ngoài Cùng Của Nguyên Tử Sắt Là, Cách Xác Định Số Electron Lớp Ngoài Cùng

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam