1 Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Đề 11.3 Đáp án và khuyên bảo giải2 Đề thi tuyển chọn sinh lớp 10 môn Toán – Đề 22.3 Đáp án và khuyên bảo giải3 Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Đề 33.3 Đáp án và gợi ý giải4 Đề thi tuyển chọn sinh lớp 10 môn Toán – Đề 44.3 Đáp án và lí giải giải5 Đề thi tuyển chọn sinh lớp 10 môn Toán – Đề 55.3 Đáp án và hướng dẫn giải

Đề thi tuyển chọn sinh lớp 10 môn Toán – Đề 1

Sở giáo dục và Đào tạo ….

Kì thi tuyển sinh vào lớp 10

Môn thi: Toán (hệ Công lập)


Bạn đã xem: Đề thi tuyển chọn sinh lớp 10 môn Toán 2022 new nhất

Thời gian làm cho bài: 120 phút

Phần I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1 : Điều kiện khẳng định của biểu thức phường = 2018

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Mà ∠DEM = ∠MEC (2 góc nội tiếp chắn 2 cung bởi nhau)

=> ∠EHC = ∠ECH => ΔEHC cân tại E

=> EN là mặt đường trung trực của CH

Xét mặt đường tròn (O) có: Đường kính OM vuông góc cùng với dây CD tại I

=> NI là con đường trung trực của CD => NC = ND

EN là đường trung trực của CH => NC = NH

=> N là tâm đường tròn nước ngoài tiếp tam giác DCH

=> H ∈ (N, NC)

Mà N, C thắt chặt và cố định => H thuộc đường tròn núm định

Qua nội dung bài viết ở trên, trung học phổ thông Sóc Trăng đã hỗ trợ cho các em học viên 5 đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán, bao hàm cả lời giải và khuyên bảo giải dễ nắm bắt nhất. Những em học tập sinh có thể truy cập website thpt Sóc Trăng để tìm hiểu những nội dung bài viết hữu ích, giao hàng cho quá trình học tập với thi cử.