Bạn đang xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và thiết lập ngay bản đầy đầy đủ của tư liệu tại phía trên (198.34 KB, 5 trang )


PHÒNG GD&ĐT ………….

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 7 học kì 2 năm 2020 - có đáp án

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ IITRƯỜNG THCS……….. MƠN TỐN – LỚP 7 -NĂM HỌC 2019-2020 cấp cho độ

nhà đề

Nhận biết Thông hiểu lever thấpVận dụng lever cao TổngTNK

Q

TL TNK

Q

TL TNKQ TL TNKQ TL

1. Thống kê. - xác minh dấu hiệu.

- Lập bảng “tần số”.

- kiếm tìm mốt, tìm giá bán trịtrung bình của dấu hiệu.

Số câu 3 3

Số điểm 1,5 1,5

Tỉ lệ % 15% 15%

2. Biểu thức đại số. - nhận ra đơn thức đồng dạng, nghiệm của nhiều thức, giá trị của nhiều thức.

- Biết kiếm tìm bậc của 1-1 thức, đa thức, đa thức thu gọn.

- Thu gọn nhiều thức.- Cộng, trừ hai nhiều thức.

- tìm kiếm nghiệm của nhiều thức.

- cộng đa thức.

Số câu 3 3 3 3 1 13

Số điểm 0.75 0.75 0,75 1,5 1 4,75

Tỉ lệ % 7.5% 7,5% 7,5% 15% 10% 47,5

%3. Tam giác

- Tam giác cân. - Định lí Pitago. - những trường hợp đều bằng nhau của tam giác vuông.

Nhận biết một tam giác là tamgiác đều.

Xác định độ dài 1 cạnh củatam giác vuông.

Chứng minh nhì tam giác bởi nhau, tam giác vuông.

Số câu 1 1 2 4

Số điểm 0.25 0,25 2 2,5

Tỉ số % 2,5% 2,5% 20% 25%

4. Quan hệ giới tính giữa cácyếu tố trong tam giác. Các đường
đồng quy vào tam giác.

Biết khoảng cách từ trọng tâm đến đỉnh tam giác.

Vận dụng đặc thù của mặt đường vng góc và mặt đường xiên.

Số câu 1 1 2

Số điểm 0.25 1 1,25

Tỉ số % 2.5% 10% 12,5

%

Tổng số câu 4

110%51.2512,5%93,7537,5%

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019 - 2020MƠN: TỐN - LỚP 7

THỜI GIAN LÀM BÀI: … phútPHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:Câu 1: Đơn thức nào sau đây đồng dạng với solo thức 3xy2

A. 3x y2 B. 3xy C. 2

1

5xy D. 3( )xy 2 Câu 2: Đơn thức

3 4

13xy z


tất cả bậc là :

A. 8 B. 4 C. 7 D. 3Câu 3: Bậc của đa thứcQ5x3 x4 x 11 là :

A. 8 B. 4 C. 3 D. 5Câu 4: Gía trị x = 2 là nghiệm của đa thức:

A.f x

 

 2 x B.f x

 

x22 C. F x

 

 x 2 D. F x

 

x x

 5

Câu 5: Kết qủa phép tính
5x y2 5 x y2 52x y2 5 là:

A. 3x y2 5 B.8x y2 5 C.4x y2 5 D. 4x y2 5Câu 6. Cực hiếm biểu thức 3x2y + 3y2x trên x = -2 và y = -1 là :

A. -18 B. -9 C. 6 D. 9Câu 7. Thu gọn nhiều thức p. = x3y – 5xy3 + 2 x3y - 5 xy3 bởi :

A. 3 x3y B. – x3y C. X3y + 10 xy3 D. 3 x3y - 10xy3

Câu 8. Số như thế nào sau đấy là nghiệm của nhiều thức f(x) = 32 x - 1 :

A. 32 B. 32 C. - 32 D. - 32Câu 9: Bộ ba nào sau đây rất có thể là độ dài cha cạnh của một tam giác :

A. 2cm;3cm ;5cm B. 2cm;3cm ;7cm C. 2cm;3cm ;6cm D. 2cm;6cm ;7cm

Câu 10: Độ lâu năm hai cạnh góc vng lần lượt là 3cm với 4cm thì độ lâu năm cạnh huyền là : A.6cm B. 7cm C. 5 centimet D.12cmCâu 11: Tam giác gồm một góc 60º thêm điều kiện nào thì trở nên tam giác phần đa :
A. Hai cạnh bằng nhau B. Bố góc nhọn

C.hai góc nhọn D. Một cạnh đáy bởi 60cmCâu 12: ví như AM là con đường trung tuyến và G là trung tâm của tam giác ABC thì : A.AM AB B.

23

AG AM

C.

34

AG AB

D. AM AGPHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 1:(1,5 điểm). Điểm thi đua trong các tháng của lớp 7A trong thời gian học ,được liệt kê vào bảngsau:

Tháng 9 10 11 12 1 2 3 4 5

Điểm 80 90 70 80 80 90 80 70 80

a) tín hiệu là gì?


b) Lập bảng tần số. Tìm mốt của lốt hiệu.


(3)

c) Tính điểm vừa đủ thi đua của lớp 7A.Câu 2: (2 điểm)

Cho hai nhiều thức p. X

 

4x3x2 3x 7 x vàQ x

 

4x32x 1 2x x 2 2a) Thu gọn hai nhiều thức P(x) với Q(x)

b) Tìm đa thức M(x) = P(x) + Q(x) và N(x) = P(x) – Q(x)c) tìm kiếm nghiệm của nhiều thức M(x).

Câu 3: (3,5 điểm).

Cho ABC bao gồm AB = 6 cm; AC = 8 cm; BC = 10 cm.a) chứng minh tam giác ABC vuông trên A.

b)Vẽ phân giác BM của B( M thuộc AC), trường đoản cú M vẽ MN  BC ( N  BC). Minh chứng MA = MN


(4)

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂMI. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm):- từng câu đúng được 0,25 điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án C A B C D A D B D C A B

II. T LU N: (7 đi m).Ự Ậ ể

Câu văn bản Điểm


1

a) dấu hiệu điều tra là: Điểm thi đua hồi tháng của lớp 7A. 0.25b)

L p đúng mực b ng “ậ ả t n s ”ầ ố d ng ngang ho c d ng c t:ạ ặ ạ ộGiá trị (x) 70 80 90

Tần số (n) 2 5 2

Mốt của dấu hiệu là: 80.

Xem thêm: Top 15 Câu Chuyện Về Bác Hồ Và Bài Học Rút Ra Từ Câu Chuyện Để Bác Quạt

0.75

c)

Tính số điểm vừa đủ thi đua của lớp 7A là:X =

70.2 90.2 80.5809

 

 0.5

2

a)

Thu gọn hai solo thức P(x) và Q(x)

 

4 3 2 3 7

P x  x x  x x 4x3 x2 2x 7

   

 

4 3 2 1 2 2 2

Q x  x  x  x x  = 4x3 x2 4x 3

   

0.250.25

b)

b) Tính tổng hai nhiều thức đúng được

M(x) = P(x) + Q(x) 4x3x2 2x7 + (4x3 x24x 3) = 2x 4N(x) = P(x) - Q(x) 4x3x2 2x7 - (4x3 x24x 3)

= 8x32x2 6x10

0.5

0.5c) c) 2x 4=0 2x 4 x4 : 22

Đa thức M(x) gồm nghiệm x 2 0.5

3

Hìnhvẽ

A

B C

P

M

N

0.5

a) chứng tỏ BC2 AB2 AC2

  Suy ra ABC vuông trên A. 1

b) chứng minh

AMB =

NMB (cạnh huyền – góc nhọn).

Suy ra MA = MN 1


(5)

Tài liệu liên quan


*
sở hữu Đề thi Toán lớp 7 học kì hai năm 2020 gồm đáp án - Đề 3 - Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán bao gồm đáp án năm 2020 7 24 0
*
tải Đề thi Văn lớp 7 học tập kì hai năm 2020 có đáp án phòng GD&ĐT Cẩm Giàng, thành phố hải dương - Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 7 môn Văn năm 2020 9 83 1
*
mua Đề thi thứ lý lớp 7 học kì hai năm 2020 gồm đáp án trường thcs Tân An, Tuyên quang quẻ - Đề thi học kì 2 lớp 7 môn thiết bị lý bao gồm đáp án với ma trận 6 75 0
*
cài Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 7 ngôi trường TH và THCS Hòa Bình, tỉnh quảng ninh năm học tập 2019 - 2020 - Đề thi Địa lí 7 học tập kì hai năm 2020 gồm đáp án với ma trận 9 42 0
*
Tải bộ đề thi Địa lý lớp 7 học kì 2 bao gồm đáp án năm 2020 - 5 Đề kiểm tra địa lí 7 học kì 2 năm 2020 gồm đáp án 26 45 0
*
download Đề thi Toán lớp 7 học kì 2 năm 2020 tất cả đáp án - Đề thi học tập kì 2 lớp 7 môn Toán bao gồm đáp án năm 2020 4 56 0
*
mua Đề thi học tập kì 2 lớp 7 môn Toán trường thcs Hàn Thuyên, phái nam Định năm học 2018 - 2019 - Đề thi Toán lớp 7 học kì 2 năm 2019 1 104 0
*
cài đặt Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán phòng GD&ĐT TP hải dương năm học 2018 - 2019 - Đề thi Toán lớp 8 học kì hai năm 2019 bao gồm đáp án 5 75 1
*
thiết lập Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán phòng GD&ĐT Thanh Miện năm học tập 2018 - 2019 (đề dự bị 01) - Đề thi Toán lớp 8 học kì hai năm 2019 có đáp án 3 56 1
*
cài đặt Đề thi học tập kì 2 lớp 7 môn Toán trường trung học cơ sở Liên Châu, yên Lạc năm học tập 2018 - 2019 - Đề thi Toán lớp 7 học tập kì hai năm 2019 1 36 1
*


Tài liệu chúng ta tìm tìm đã chuẩn bị tải về


(94.71 KB - 5 trang) - 5 đề thi toán lớp 7 học tập kì hai năm 2020 tất cả đáp án
Tải bản đầy đầy đủ ngay
×