Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 Đề thi học kì toán 7 Đề thi tham khảo HK1 môn Toán 7 Đề thi học kì 1 Toán 7 Đề thi môn toán lớp 7 Đề kiểm tra HK1 Toán 7 Kiểm tra Toán 7 HK1 Đề thi HK1 môn Toán Ôn tập Toán 7 Ôn thi Toán 7


Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 7 môn toán mới nhất

*
pdf

Đề thi học kì 1 môn Toán 7 năm 2020-2021 - Phòng GD&ĐT Quận Tây Hồ


*
pdf

Đề thi học kì 1 môn Toán 7 năm 2020-2021 - Trường THCS Ngọc Thụy


*
pdf

Đề thi học kì 1 môn Toán 7 năm 2020-2021 - Trường THCS Nguyễn Tri Phương


*
pdf

Đề thi học kì 1 môn Toán 7 năm 2020-2021 có đáp án - Trường PTDTBT THCS cụm xã Chà Vàl - Zuôich
Xem thêm: Ghép Ảnh Nghệ Thuật Đẹp - 100+ Khung Hình Đẹp Để Ghép Ảnh

Nội dung

BỘ ĐỀ THI HỌC KÌ 1MÔN TOÁN LỚP 7NĂM 2020-2021 (CÓ ĐÁP ÁN) 1. Đề thi học kì 1 môn Toán 7 năm 2020-2021 có đáp án - Phòng GD&ĐThuyện Đông Hưng2. Đề thi học kì 1 môn Toán 7 năm 2020-2021 có đáp án - Phòng GD&ĐThuyện Kim Sơn3. Đề thi học kì 1 môn Toán 7 năm 2020-2021 có đáp án - Phòng GD&ĐTNga Sơn4. Đề thi học kì 1 môn Toán 7 năm 2020-2021 có đáp án - Phòng GD&ĐTQuận Bình Tân5. Đề thi học kì 1 môn Toán 7 năm 2020-2021 có đáp án - Phòng GD&ĐTUBND huyện Bình Xuyên6. Đề thi học kì 1 môn Toán 7 năm 2020-2021 có đáp án - Trường PTDTBTTHCS cụm xã Chà Vàl – Zuôich7. Đề thi học kì 1 môn Toán 7 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCSHà An8. Đề thi học kì 1 môn Toán 7 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCSNguyễn Du9. Đề thi học kì 1 môn Toán 7 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCSNguyễn Gia Thiều10. Đề thi học kì 1 môn Toán 7 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCSPhú Xuân11. Đề thi học kì 1 môn Toán 7 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCSQuang Trung12. Đề thi học kì 1 môn Toán 7 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCSTây Sơn13. Đề thi học kì 1 môn Toán 7 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCSTrương Văn Chỉ UBND HUYỆN ĐÔNG HƯNGPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOKIỂM TRA CHẤT LƯỢNGCUỐI HỌC KÌ INĂM HỌC 2020 – 2021Môn: Toán 7(Thời gian làm bài 90 phút)Câu 1. (2,5 Điểm).Thực hiện các phép tính.a)20 1 8 20    0,521 9 9 21b) 0,2. 100 425c)12512: (513.2511).Câu 2. (2,75 điểm).941. Tìm x, y biết: a) x  =314b)x y= và x – y = 16.3 72. Nhân dịp tết trồng cây, ba lớp 7A, 7B, 7C trồng được 24 cây xanh. Lớp 7Acó 36 học sinh, lớp 7B có 32 học sinh, lớp 7C có 28 học sinh. Hỏi mỗi lớp trồng đượcbao nhiêu cây xanh? Biết rằng số cây xanh trồng được của mỗi lớp tỉ lệ thuận với sốhọc sinh của lớp đó.Câu 3. (1,25 điểm).a) Vẽ đồ thị hàm số y = 3x.b) Cho hàm số y = f(x) = (m – 1)x. Xác định m biết đồ thị hàm số đi qua điểm2021M(1; 2020), từ đó tính f()?2020Câu 4. (3,0 điểm).Cho ΔABC có AB = AC, tia phân giác của góc A cắt BC tại M. Trên tia đốicủa tia MA lấy điểm D sao cho MA = MD.a) Chứng minh rằng ΔAMB = ΔAMC và AM  BC.b) Chứng minh rằng CD // AB.0c) Giả sử BAC=60, chứng minh rằng số đo các góc BAM, ABC và ACDtương ứng tỉ lệ với các số 1; 2 và 4.Câu 5. (0,5 điểm).Cho tỉ lệ thứca +b+c a +bctrong đó c ≠ 0.=a b+c a bcTính giá trị của biểu thức A = 2020b + 2021.…..Hết.…. UBND HUYỆN ĐÔNG HƯNGPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCâuÝaCâu 1(2,5 đ)bHướng dẫn20 1 8 2020  1 8  1. + .  0,5  .   21 9 9 2121  9 9  220 9 1 . 21 9 2194224 2  0,2.10 0,2. 100 255225c1a1bCâu 2(2,75 đ)2aCâu 31,25 đbHƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ INĂM HỌC 2020 – 2021Môn: Toán 78Điểm0,500,250,250,50,250,25512512 : (513 . 2511) = 536 : (513 . 522)0,253635=5 :5 =50,2531 9 11x=  0,254 4 211Vậy x =0,252x y x y 40,25Áp dụng T/c DTSBN, có = 3 7 37Tìm ra x = -12; y = -280,50Vậy: x = -12; y = -280,25Gọi số cây lớp 7A, 7B và 7C trồng được lần lượt là x, y,0,25z (x, y, z m = 2021Với m = 2021 ta có hàm số y = f(x) = 2020x202120210,25 f()= 2020.=202120202020 Hình vẽ, ghi giả thiết + kết luậnABC0,25MDCâu 43,0 đabcCâu 50,5 đ Do AM là tia phân giác góc BAC nên BAM=CAMCó AB = AC, AM là cạnh chung=> ΔAMB = ΔAMC (c.g.c)Có ΔAMB = ΔAMC (cmt)  (2 góc tương ứng). AMB=AMC(1)0  AMC  180 (hai góc kề bù)Có AMB(2)   900 => AM  BC (đpcm)Từ (1) và (2)  AMB=AMCVì ΔAMB = ΔAMC (cmt) => MB = MC (2 cạnh t/ư).Chứng minh được ΔAMB = ΔDMC (c.g.c)  (2 góc tương ứng) MAB=MDCMà hai góc ở vị trí sole trong  CD // AB0 =300 ;ABC=60Lập luận tính được BAM0ACD=1200 ABC: ACD=30 BAM::600 :1200  1: 2: 4Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau ta có:a + b + c a + b  c a + b + c  a  b + c 2c=== =1a  b + c a  b  c a  b+c  a + b + c 2ca +b+c=1  a + b + c = a  b + c  2b = 0  b = 0a b+cVậy A = 2020b + 2021 = 2021.Chú ý:- Trên đây chỉ là một cách hướng dẫn chấm.- Học sinh làm cách khác đúng, lập luận chặt chẽ vẫn cho điểm tối đa.0,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,25 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHUYỆN KIM SƠNĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ INĂM HỌC: 2020 – 2021Môn: TOÁN 7ĐỀ CHÍNH THỨCThời gian làm bài 90 phút,không kể thời gian phát đề(Đề gồm 6 bài trong một trang)Bài 1 (2,0 điểm). Thực hiện các phép tínha) 14  49c)b) 16 :     28 :   7  57  5293023215 24d)    .110  :   9 325 315 7 19 20 3 34 21 34 15 7Bài 2 (2,0 điểm). Tìm x biết234a) x   b) x  1  3  2 45752 77Bài 3 (1,5 điểm).Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau và có hệ số tỉ lệ k, biết x = 3,y = - 6.a) Tìm hệ số tỉ lệ kb) Viết công thức biểu diễn y theo x.c) Cho hàm số y = f(x) = -2x. Tính f(3), f( 7 )2Bài 4 (1,0 điểm).Ba đội máy san đất cùng làm một khối lượng công việc như nhau. Đội thứnhất hoàn thành công việc trong 6 ngày, đội thứ hai trong 10 ngày và đội thứ batrong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy (các máy có cùng năng suất), biết độithứ hai có ít hơn đội thứ ba 3 máy.Bài 5 (3,0 điểm)Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấyđiểm E sao cho ME = MA.a) Chứng minh: ABM  ECMb) Chứng minh: AB //CEc) Lấy điểm I thuộc AC, điểm K thuộc BE sao cho AI = EK.Chứng minh MI = MKBài 6 (0,5 điểm)abcdvà a  b  c  d  0 .5b 5c 5d 5aa1000 b1009Tính giá trị của biểu thức: S  1009 . 1000dcCho các số a,b,c,d khác 0 thỏa mãn-----HẾT ----- PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHUYỆN KIM SƠNĐÁP ÁN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CHẤTLƯỢNG HỌC KỲ INĂM HỌC: 2020 – 2021Môn: TOÁN 7(Đáp án gồm 03 trang)ĐỀ CHÍNH THỨCĐáp ánBàia)Điểm14 4 14 4 18 2999990,5b)Bài 1:(2,0điểm)2  32  3  22  5516 :     28 :     16  28  . 12. (4).(5)  207  57  5  77 3315 7 19 20 3  15 19   7 20  3c)   34 21 34 15 7  34 34   21 15  7 34 19   1 4  3      34 34   3 3  7 1 1 105 223 37 745 90,50,250,252 1 . d)    .110  :   9 3259 4 5 35 24 520 25 83720 20 20 200,25 10,25a) 2 x  3   45Bài 2:(2,0điểm)7524 3x 55 7243x53543 2x :35 543 5.35 243x14xVậy x  43140,250,250,250,25 b) x  1  3  2 42 77x14 32 27 7x132xSuy ra:132x  3xVậyBài 3:(1,5điểm)52720,25xhoặc120,25120,25x  3 hoặcx   ,x 1 32x72520,25a) Vì y và x là hai đại lượng tỉ lệ thuận, ta cóy = k.x (1)- Thay x = 3, y = -6 vào (1) ta được3k = -6k = -2b) Thức biểu diễn y theo x.y = -2xc) Hàm số y = f(x) = -2x.f(3) = -2.3 = -60,250,250,250,250,25f( 7 ) = -2.( 7 ) = 720,252*0,25Gọi số máy của 3 độ lần lượt là x; y; z ( x,y,z N , máy)Ta có: z – y = 30,25Vì số máy và thời gian làm việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịchnên:6x = 10y = 8z =>Bài 4:(1,0điểm)xyz1116 10 8Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:xyzzy3 = 120111 1 116 10 8 8 10 40111x = 120. = 20 ; y = 120 . = 12 ; z = 120 . = 156108Vậy số máy của 3 đội lần lượt là: 20; 12; 150,250,25 a) Vẽ hình, viết giả thiết, kết luận đúng0,5AIBCMKEa) CM: ABM  ECMXét  ABM VÀ  ECM có:ta có: MB = MC (gt)AMB  EMC (hai góc đối đỉnh)MA = ME (gt)Suy ra : ABM  ECM (c-g-c)Bài 5:(3,0điểm)b) CM: AB //CETa có: ABM  ECM ( cm câu a)nên: BAM  CEM (Hai góc tương ứng bằng nhau)mà BAE, CEA là hai góc so le trongsuy ra : AB //CE (đpcm)c) Xét  MAC và  MEB có:ta có: MC = MB (gt)AMC  EMB (hai góc đối đỉnh)MA = ME (gt)Suy ra : ABM  ECM (c-g-c)MAC  MEB (Hai góc tương ứng bằng nhau)*Xét  AMI và  EMK có:AM = EM(gt)MAI  MEK *AI = EK(gt)Do đó:  AMI và  EMK(c-g-c)Suy ra: MI = MK(Hai cạnh tương ứng bằng nhau)Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta cóabcdabcdabcd15b 5c 5d 5a 5a  5b  5c  5d 5(a  b  c  d ) 5Bài 6:(0,5điểm)0,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,25Do đó: 5a = 5b ,5b = 5c, 5c = 5d, 5d = 5aSuy ra: a = b = c = d màabcd  0VậyS10001009aba1000 a1009 a 2009..1d 1009 c1000 a1009 a1000 a 2009* Lưu ý: HS làm cách khác vẫn đạt điểm tối đa!0,25 PHÒNG GD & ĐT NGA SƠNĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ INĂM HỌC 2020 - 2021MÔN: TOÁN 7Thời gian: 90 phút(Không tính thời gian phát đề)Họ và tên: …………………………… Lớp 7… Trường ………………………Ngày kiểm tra: …………………..ĐiểmLời phêĐề bài :Câu 1: (2 điểm)Thực hiện phép tính.b. ( 3,7 – 2,3) – ( -6,7 + 3,7)a.c. 35- 24d.3 16  10. 0,814Câu 2: (2 điểm) Tìm x, biết.a. 7 + 3x = -2b. x -25=36c.d.Câu 3: (2 điểm) Hai xe ôtô cùng đi từ A đến B, vận tốc xe thứ nhất là 60km/h, vậntốc xe thứ hai là 50km/h. Thời gian xe thứ nhất ít hơn xe thứ hai là 1 giờ. Tính thờigian mỗi xe đi từ A đến B và quảng đường AB.Câu 4: (3 điểm) Cho tam giác ABC có góc A bằng 900 , AB = AC.Gọi K là trungđiểm của BCa) Chứng minh AKB = AKC.b) Từ C vẽ đường thẳng vuông góc với BC cắt đường thẳng AB tại E.Tính gócBEC.c) Chứng minh EC // AK.Câu 5: (1 điểm)Chứng minh rằng nếu:=thì=Hết(Với b,c0).