Đề thi học tập kỳ 1 lớp 7 Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 7 Đề thi học kì 1 môn Toán 7 tất cả đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán 7 Đề thi HK1 môn Toán lớp 7 có đáp án Đề thi HK1 môn Toán lớp 7 năm 2017-2018 Đề thi HK1 môn Toán 7 trường thcs Hồ Hảo Hớn Đề kiểm soát học kì 1 môn Toán lớp 7


Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 7 môn toán năm 2017

*
pdf

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn sinh năm 2017-2018 tất cả đáp án - chống GD&ĐT Vĩnh Linh


*
pdf

Đề thi học tập kì 1 lớp 7 môn sinh vào năm 2017 tất cả đáp án - Đề số 1


*
pdf

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn sinh vào năm 2017-2018 có đáp án - phòng GD&ĐT Vĩnh Tường


Nội dung

Trường trung học cơ sở Hồ Hảo HớnLớp: 7…..Họ tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………Điểm:ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018MÔN: TOÁN 7Thời gian: 90 phút (không kể thời hạn phát đề)Lời Phê:ĐỀ 1I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,0đ – có tác dụng bài trăng tròn phút)Hãy khoanh tròn vào vần âm đứng trước câu khẳng định đúng giữa những câu sau :3Câu 1: trong số phân số sau , phân số nào biễu diễn số hữu tỉ:51291527A.B.C.D.151525363 1 Câu 2: Tính   , ta được kết quả nào sau đây? 3 1133A.B.CD.272799Câu 3: trong các số sau : -0,25; - 25 ; 5 ; 64 số nào là số vô tỉ ?A. -0,25B. - 25C. 5D. 64Câu 4: Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm A(0; 2); B(-3; 2); C(5; 0) với D(0; -3). Điểmnằm trên trục tung là:A. Điểm AB. Điểm BC. Điểm CD. Điểm D:1Câu 5: Đại lượng y contact với đại lượng x theo những công thức sau y =  x. Thông số tỉ lệ của y211đối cùng với x là:A.2B. -2C. D.  x22Câu 6: cho hàm số y = f(x) = 2x – 4 thì f(-3) bằng:A. 2B. -2C. 10D. -10Câu 7: mang đến 3 đường thẳng a,b,c. Nếu a  b cùng c  b thìA.a//bB.a//cC.a giảm cD. A  cCâu 8: nhìn vào hình vẽ, xác định nào saiA. A4 , B2 là cặp góc trong thuộc phía43A 21B. A4 , B1 là cặp góc so le ngoàiC. A4 , B3 là cặp góc đồng vịD. A1 , B2 là cặp góc so le trongCâu 9: nếu tam giác ABC vuông tại C thì:A A  B  900B. A  C  9002 13 B4C. B  C  900D. B  C  1800Câu 10: mang lại ABC tất cả C  350 góc không tính tại đỉnh C gồm số đo bằng:A. 1350B. 1450C. 700D. 55 0Câu 11: đến ABC  MNP , biết rằng   40 o; C  700 . Số đo của góc N là :B. A. 300B. 400C. 600D. 700Câu 12: cho  ABC với  A’B’C’ có= ’ với BC = B"C " .Bổ sung thêm điều kiện để nhị tam giácbằng nhau theo trường thích hợp cạnh chu đáo là :A. AB  A"C "B. AB  B "C "C. AB  A" B "D. AC  A"C " Trường thcs Hồ Hảo HớnLớp: 7…..Họ tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..Điểm:ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018MÔN: TOÁN 7Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)Lời Phê:ĐỀ 2I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,0điểm – có tác dụng bài trăng tròn phút)Hãy khoanh tròn vào vần âm đứng trước câu khẳng định đúng giữa những câu sau :3Câu 1: trong số phân số sau , phân số như thế nào biễu diễn số hữu tỉ:41291527A.B.C.D.151225363 1 Câu 2: Tính   , ta được kết quả: 2 1113A.B.C.D.8866Câu 3: Căn bậc nhì của 81 là:A. -9B. 81C. 9D.  9Câu 4:Cho hàm số y = f(x) = -3x + 1 xác minh nào đúng:A. F(2) = -5B. F(1) = 2C. F(-2) = 6D. F(0) = 3Câu 5: Đại lượng y tỉ trọng thuận với đại lượng x theo thông số tỉ lệ a thì:aA. X = a.yB. Y = a.xC. Y.x = aD. Y xCâu 6: trong các số sau : -0,25; 5 ; 64 ;  81 số như thế nào là số vô tỉ ?A. -0,25B.  81C.5D.Câu 7: mang đến 3 mặt đường thẳng a,b,c. Ví như a  b cùng c  b thìA.a//bB.a//cC.a cắt c64D. A  cCâu 8: nhìn vào hình vẽ, xác minh nào sai ?A. A4 , B2 là cặp góc trong thuộc phía4B. A4 , B1 là cặp góc so le trong.C. A4 , B3 là cặp góc đồng vịD. A1 , B2 là cặp góc so le ngoàiCâu 9: trường hợp tam giác ABC vuông trên B thì:A A  B  900B. A  C  9003A 212 13 B4C. B  C  900D. B  C  1800Câu 10: đến ABC có C  450 , B  300 góc kế bên tại đỉnh A tất cả số đo bằng:A.750B.800C.450D.30 0Câu 11: cho  ABC và  A’B’C’ bao gồm = ’ và BC = B "C " .Bổ sung thêm điều kiện để hai tamgiác đều bằng nhau theo trường hòa hợp cạnh điều tỉ mỷ là :A. AB  A"C "B. AB  B "C "C. AB  A" B "D. AC  A"C "Câu 12: cho ABC  MNP , hiểu được A  500 ; B  800 . Số đo của góc p. Là :A. 300B. 400C. 600D. 50 0 ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 7 HỌC KÌ I, 2017 – 2018II TỰ LUẬN: (7 điểm – Làm bài xích 70 phút).Câu 13: (1điểm) tiến hành các phép tính sau (bằng cách hợp lý và phải chăng nếu gồm thể)2a) (-87,5) - 3,8 + 0,8 + 87,5.2 1 1b):1    .53 2Câu 14: (1,5 điểm) search x biết:a)3 x  2, 25 .4b) x  1  9  7 .Câu 15: (1 điểm) học viên lớp 7A được giao một khu đất nền vườn hình chữ nhật bao gồm chiềudài hơn chiều rộng là 12 mét với hai cạnh của khu đất nền tỉ lệ với 3 cùng 7. Biết 1m2 đất dự kiếnthu hoạch được 5kg mì. Hỏi lớp 7A sẽ thu hoạch theo dự kiến từng nào kg mì?Câu 16: (1điểm) cho hàm số y = 2xa) Vẽ vật dụng thị của hàm số xung quanh phẳng tọa độ Oxy.b) Điểm N thuộc đồ thị hàm số y = 2x tất cả tung độ bằng - 4 thì hoành độ bằng baonhiêu? vì chưng sao?Câu 17: (2,5điểm) cho ABC (AB


Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Bài 155, Bài 155 : Luyện Tập

Đồ án xuất sắc nghiệp Cách dạy trẻ Đơn xin việc Bài tiểu luận Kỹ năng Ôn thi Đề thi Violympic Mẫu tờ trình Đơn xin nghỉ việc Trắc nghiệm Mẫu giấy ủy quyền